ИНФОРМАЦИЯ
за органите на съдебната власт, заявили участие в
Образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури” през учебната 2023/2024 година

ОБЛАСТ ГРАД УЧИЛИЩЕ КООРДИНАТОРИ И ЛЕКТОРИ КООРДИНАТОРИ от РУО
АС АП АдмС ОС ОП РС РП (ТО)
БЛАГОЕВГРАД гр. Благоевград ПМГ "Акад. С. Корольов"    

координатор:

Марияна Мицева - зам.-председател

лектори:

Георги Иванов - съдия

Стоянка-Пишиева-Сахатчиева - съдия

       

Екатерина Текерска - Седмакова, ст. експерт  по обществени науки, гражданско образование и религия

тел.: 0894/509 210

tekerska@rio-blg.com

7-мо СУ "Кузман Шапкарев"      

координатор:

Петър Узунов - председател

лектори:

Вера Коева - съдия

Милена Кавалова - съдия

Снежана Бегъмова и Магдалена Коцакова - съдебни служители

координатор:

Ружена Кондева - прокурор

лектори:

Анна Аврамова-Градева - прокурор

Димитър Узунов - мл. следовател

 

лектори:

Анита Димова - зам.-районен прокурор

Катя Иванова - прокурор

Светозар Тунев - прокурор

СУИЧЕ "Св. Климент Охридски"

8-мо СУ "Арсени Костенцев"

ПГИ "Иван Илиев"

           

НХГ "Св. св. Кирил и Методий"

СУ "Иван Вазов"

9-то ОУ "Пейо Крачолов Яворов"

ПГИ "Иван Илиев"

         

лектори:

Силвия Алексова - съдия

Калинка Иванова - съдия

Владимир Пензов - съдия

Гергана Симеонова - съдия

Кристина Панкова - съдия

Вергиния Костадинова - Качулска - съдебен помощник

 

 

 
гр. Гоце Делчев

ПМГ "Яне Сандански"

НПМГ "Димитър Талев"

         

лектор:

Стоян Хаджиев

 

с. Вълкосел

общ. Гоце Делчев

             

лектор:

Петър Петров - л. прокурор в ТО Гоце Делчев при РП Благоевград

с. Абланица

общ. Гоце Делчев

             
гр. Петрич ПГИТ "Проф. д-р Асен Златаров"            

лектор:

Николай Захманов - прокурор в ТО Петрич при РП Благоевград

гр. Разлог СУ "Братя Петър и Иван каназиреви"            

лектори:

Костадин Чилев - зам.-районен прокурор на РП Благоевград

Любомира Цветанова - прокурор в ТО Разлог при РП Благоевград

гр. Сандански ЗПГ  "Климент Тимирязев"            

лектори:

Жана Захова - зам.-районен прокурор на РП Благоевград

Иво Стоянов - мл. прокурор в ТО Разлог при РП Благоевград

Мартин Ковачев -- мл. прокурор в ТО Разлог при РП Благоевград

БУРГАС гр. Бургас

НЕГ "Гьоте"

АЕГ "Гео Милев"

ПГ "Проф. Никола Обрешков"

ГПРЕ "Георги С. Раковски"

ПГСАГ "Кольо Фичето"

ПГЕЕ "Константин Фотинов"

СУ "Константин Петканов"

СУ "Йордан Йовков"

ОУ "Васил Априлов"

ОУ "Братя Миладинови"

     

координатори:

Сати Папазян - съдебен администратор

Соня Игнатова - "Връзки с обществеността"

лектори:

Росица Темелкова - председател

Радослава Маждракова - съдия

Таня Русева-Маркова - съдия

Симеон Михов - съдия

Светлин Иванов - съдия

Катя Господинова - съдия

Георги Иванов - съдия

медиатори от Центъра за медиация и спогодби към ОС и РС Бургас

 

координатор: 

Стиляна Михайлова - съдебен администратор

лектори:

Евгени Узунов - председател

Анатоли Бобоков - зам.-председател

Стоян Мутафчиев - съдия

Тодор Митев - съдия

д-р Мартин Баев - съдия

Дарина Йорданова - съдия

Марина Мавродиева - съдия

Магдалена Маринова - съдия

Андон Вълков - съдия

Филип Радинов - съдия

 

 

Валентина Камалиева, ст. експерт по обществени науки, гражданско образование и религия

тел.: 0879/006 117

vkamalieva@ruoburgas.bg

СУ "Йордан Йовков"

ПГЧЕ "Васил Левски"

ПГРЕ "Георги С. Раковски"

АЕГ "Гео Милев"

СУ "Н. Й. Вапцаров"

НЕГ "Гьоте"

           

координатор:

Зорница Щърбева - прокурор

лектори:

Димитър Илиев - прокурор

Христо Гамов - прокурор

Радостина Ганева - прокурор

Дилян Царев - прокурор

Щелиян Димитров - прокурор

Любомира Минкова - прокурор

Валя Диамандиева - прокурор

ЮФ при БСУ   прокурори от АП - Бургас, ОП - Ямбол и РП - Бургас          
гр. Айтос СУ "Христо Ботев"          

координатор:

Христина Стоилова - административен секретар

лектори:

Мария Дучева - председател

Мария Джанкова - съдия

Ивайло Кънев - съдия

 
гр. Средец СУ "Св. св. Кирил и Методий"          

координатор: 

Веса Панайотова - административен секретар

лектор:

Венета Стефанова - съдия

 
ВАРНА гр. Варна

Варненска морска гимназия "Св. Николай Чудотворец"

ПГ по текстил и моден дизайн

СУ "Неофит Бозвели"

ПГКМКС "Акад. Благовест Сендов"

ПТГ

ЧСУ "Мечтатели"

 

лектори:

Станислав Андонов - и. ф. административен ръководител

Стефка Якимова - прокурор и говорител

   

лектори:

Радослав Лазаров - прокурор и говорител

Росица Тонева - прокурор

Виолета Радева - прокурор

 

лектори:

Ивелина Паскова - зам. районен -прокурор

Милена Кирова-Стоянова - зам-районен прокурор

Жаклин Кехецикян - прокурор

Вяра Алексиева - прокурор

Петко Попов - прокурор

Пламен Хараламбиев - мл. прокурор

Стамен Стаматов - прокурор

Калоян Кръстев - прокурор

 

ВТГ "Г. С. Раковски"

СУЕО "Ал. С. Пушкин"

   

координатор:

Жана Андреева - "Връзки с обществеността"

лектори:

Елена Янакиева - председател

Ралица Андонова - съдия

Ивелин Борисов - съдия

Марияна Ширванян - съдия

Веселина Чолакова - съдия

Даниела Недева - съдия

Янка Ганчева - съдия

Таня Димитрова - съдия

Марияна Бахчеван - съдия

       

ПГТ "Проф. д-р Асен Златаров"

СУХНИ "Константин Преславски"

ПГХХВТ "Дм. Ив. Менделеев"

ОУ "Стефан Караджа"

ОУ "Панайот Волов"

     

координатор:

Диана Иванова - "Връзки с обществеността"

лектори:

Марин Маринов - председател

Иваничка Славкова - зам.-председател

Светла Даскалова - съдия

Диана Стоянова - съдия

Ивелина Владова съдия

Яна Панева - съдия

Даниела Михайлова съдия

Ерна Якова - съдия

Асен Попов - съдия

Стоян Попов - съдия

Ралица Райкова - съдия

Деница Славова - съдия

Деница Добрева - съдия

Николай Стоянов - съдия 

Михайл Михайлов - съдия

Нейко Димитров - съдия

Цветелина Хекимова - съдия

Eлина Карагьозова - съдия

Ирена Петкова - съдия

Десислава Жекова - съдия

Мирослава Славчева - съдебен администратор

     

СУХНИ "Константин Преславски"

Трета ПМГ "Акад. Методий Попов"

         

координатори:

Стела Янкова - "Връзки с обществеността"

лектори:

Магдалена Давидова - председател

Ралица Райкова - зам.-председател

Силвия Обрешкова - зам.-председател

Валентин Пушевски - съдия

Ивелина Желева - съдия

Йоана Вангелова - съдия

Пламен Танев - съдия

Сияна Генадиева - съдия

Татяна Лефтерова - съдия

Теодора Шишкова - съдия

Христо Минев - съдия

съдебен администратор

 
гр. Девня СУ "Васил Левски"          

координатор:

Антони Николов - председател

лектори:

Димитър Василев - съдия

Татяна Стоянова - административен секретар

 

гр. Вълчи дол

общ. Вълчи дол

СУ "Васил Левски"            

гр. Суворово

общ. Девня

СУ "Никола Вапцаров"            
ПГСС "Св. Георги Победоносец"            

лектори:

Жасмина Колева - прокурор в ТО Девня при РП - Варна

Йоланда Янева - прокурор в ТО Девня при РП - Варна

Бранимира Стоянова - прокурор в ТО Девня при РП - Варна

с. Михалич

общ. Девня

Обединено училище "Васил Левски"

           

с. Стефан Караджа

общ. Девня

ПГЗГС            

 гр. Дългопол

СУ "Св. Климент Охридски"           

координатор:

Ивелина Вълчева - административен секретар

лектори:

Галя Алексева - председател на РС -  Провадия

Никола Дойчев - съдия

Димитър Михайлов - съдия

 

с. Поляците

общ. Дългопол

ОУ "Васил Левски"            

 с. Цонево

общ. Дългопол

ОУ "Христо Ботев"            

с. Медковец

общ. Дългопол

СУ "Назъм Хикмет"            
гр. Провадия СУ "Димитър Благоев"            

ПГХРТ "Цар Симеон Велики"

ПГСС "Земя"

           

лектори:

Татяна Борисова - прокурор в ТО Провадия при РП Варна

Светлозар Кабакчиев - прокурор в ТО Провадия при РП Варна

Тихомир Тихов - прокурор в ТО Провадия при РП Варна

Петьо Петков - прокурор в ТО Провадия при РП Варна

с. Цонево

общ. Дългопол

Обединено училище "Христо Ботев"            
ВЕЛИКО ТЪРНОВО гр. Велико Търново ЧПГ "Американски колеж"    

координатор:

Стела Тошкова - съдебен помощник

лектори:

Диана Костова - съдия

Мария Данаилова - съдия

Ивелина Янева - съдия

         
СУ "Емилиян Станев"      

координатор:

Ивелина Солакова - зам.-председател 

Калина Георгиева - съдебен администратор

лектори:

Ивелина Солакова - зам.-председател

Радка Цариградска - съдия

Пенко Цанков - съдия

Ангелина Богданова - младши съдия

Невена Ганева - съдебен помощник

Мартин Велев - съдебен помощник

       
СУ "Вера Благоева"        

координатор:

Мая Йорданова - съдебен администратор

лектори:

Темунужка Атанасова-Хаджитанева - следовател

Драгомир Марков - младши следовател

   

д-р Боянка Димитрова, старши експерт по  обществени науки, гражданско образование и религия

тел.: 0879/252 819

rio_dimitrova@yahoo.com

ПХГ "Св. св. Кирил и Методий"          

лектори:

Младен Димитров - председател

Кирил Хаджитанев - зам.-председател

 
гр. Свищов СПГ "Алеко Константинов"              
ВИДИН гр. Видин ГПЧЕ "Йордан Радичков"    

координатор:

Антония Генадиева - председател

Таня Кръстева - "Връзки с обществеността"

лектори:

Николай Витков - съдия

Нели Дончева - съдия

Биляна Панталеева - съдия

       

Владко Вълчев - ст. експерт по обществени науки, гражданско образование и религия

тел.: 0895/668 075

v.valchev@rio-vidin.org

СУ "Цар Симеон Велики"      

координатор:

Илия Илиев - председател

лектор:

Весислав Генов - съдия

     

ГПЧЕ "Йордан Радичков"

ПМГ "Екзарх Антим I"

       

координатор:

Ваня Ненова - окръжен прокурор

лектори:

Ваня Ненова - окръжен прокурор

Пламен Чобанов - прокурор

 

 

координатор:

Илияна Целова - районен прокурор

лектори:

Илияна Целова - районен прокурор

Емил Младенов - зам.-районен прокурор

Райна Петрова - зам.-районен прокурор

Лилия Цветкова - прокурор

Росица Маркова - прокурор

Марияна Стоянова - прокурор

гр. Белоградчик СУ "Христо Ботев"        

координатор и лектор:

Божидарка Йосифова - председател

гр. Кула СУ "Васил Левски"        

координатор:

Петър Живков - председател

лектори:

Петър Живков - председател

Диана Дамянова - съдия

гр. Брегово СУ "Св. св. Кирил и Методий"            
ВРАЦА гр. Враца

СУ "Христо Ботев"

СУ "Никола Войводов"

     

координатор:

Даниела Хитова - "Връзки с обществеността"

лектори:

Катя Гердова - съдия

Петя Вълчева - съдия

Ана Ангелова - съдия

лектори:

Цветелин Радойнов - прокурор

Люба Лазарова - следовател

Цветелина Царска - следовател

   

Галина Дамянова, старши експерт по математика

тел.: 0894/385 002

galina.damyanova@ruo.mon.bg

ЕГ "Йоан Екзарх"

СУ "Козма Тричков"

           

лектор:

Борислава Бориславова - прокурор

ППМГ "акад. Иван Ценов"

СУ "Козма Тричков"

ПГ "Димитраки Хаджитошин"

         

координатор и лектор:

Вероника Бозова - съдия

 
гр. Мездра СУ "Иван Вазов"            
СУ "Иван Вазов"          

координатор:

Иванка Кожухарова - председател

лектор:

Пенка Петрова - съдия

лектори:

Емилиян Костов - зам.-районен прокурор ТО Мездра при РП Враца

Георги Палански - прокурор ТО - Мездра при РП Враца

гр. Козлодуй

ПГЯЕ "Игор Курчатов"

2-ро СОУ "Христо Ботев"

         

лектори:

Николинка Крумова - съдия 

Жаклин Димитрова-Алексиева - съдия 

Адриана Добрева - съдия 

Борислав Методиев - съдия

лектори:

Марин Николов - зам.-районен прокурор ТО Козлодуй при РП - Враца

Геновева Георгиева, 

Сава Калчев  и

Димитър Николов - прокурори ТО Козлодуй при РП - Враца

с. Бутан,

общ. Козлодуй

СУ "Св. св. Кирил и Методий"          

с. Гложене

общ. Козлодуй

ОУ "Христо Ботев          

с. Хайредин

общ. Хайредин

СУ "Васил Воденичарски"          

с. Михайлово

общ. Хайредин

ОУ "Горан Червеняшки"          
гр. Мизия ОУ Цанко Церковски"            

лектор:

Нина Кръстева - прокурор ТО Мездра при РП Враца

с. Софрониево

общ. Мизия

ОУ "Отец Паисий"            

лектор:

Веселин Тодоров - мл. прокурор ТО Оряхово при РП Враца

гр. Оряхово

СУ "Христо Ботев"

 

           

лектори:

Петър Тръшлиев - прокурор ТО Оряхово при РП Враца

Веселин Тодоров - мл. прокурор ТО Оряхово при РП Враца

ГАБРОВО гр. Габрово

ОУ "Иван Вазов"

ОУ "Св. св. Кирил и Методий" 

Национална априловска гимназия

ПМГ "акад. Иван Гюзелев"

ПГТ "Пенчо Семов"

     

координатор:

Стела Цонева - "Връзки с обществеността"

лектори:

Благовеста Костова - съдия;

Ива Димова - съдия

координатор:

Рена Добрева - прокурорски помощник

лектори:

Тихомир Петков - окръжен прокурор

Йовчо Георгиев - следовател

     

Деян Дойнов - ст. експерт по обществени науки, гражданско образование и религия

тел. 0878864713

doynov_rio@abv.bg

гр. Трявна СУ "Петко Рачев Славейков"          

лектори:

Боряна Казасова-Драмова - съдия по вписванията

Христо Христов - държавен съдебен изпълнител

лектор:

Борислав Борисов - прокурор

Маруся Димитрова - прокурор

гр. Севлиево ПГТЕМ "Ген. Иван Бъчваров"            
ДОБРИЧ гр. Добрич

СУ "П. Р. Славейков"

СУ "Климент Охридски"

ЕГ "Гео Милев"

   

координатори:

Павлинка Иванова - съдебен администратор

Веселина Сандева - съдебен секретар

лектори:

Красимира Иванова - председател

Любомир Генов - зам.-председател

Нели Каменска - съдия

Ивелина Велчева - съдия

Галина Цветанова - съдебен помощник

Димо Водкаджиев - системен администратор

       

Светлана Василева, ст. експерт по обществени науки, гражданско образование и религия

тел.: 0879/561 354; 0887/413 152

riodobrich.vasileva@gmail.com

ЧПГ "Райко Цончев"

СУ "Любен Каравелов"

     

координатор:

Венцислава Печанска - съдебен помощник

Емилия Укова - "Връзки с обществеността"

лектори:

Галатея Ханджиева - председател

Калиптен Алид - съдия

Павлина Паскалева - съдия

Светослав Тодоров - съдия

Хараламби Димов - съдебен помощник

Венцислава Печанска - съдебен помощник

     

СУ "Св. Климент Охридски"

СУ "Димитър Талев"

         

координатор:

Албена Димитрова - съдебен администратор

лектори:

Мирослава Неделчева - съдия

Георги Пашалиев - съдия

Деница Петкова - съдия

Сузана Полизоева - съдия

Дияна Петева - съдия

Албена Колева - съдия

Албена Димитрова - съдебен администратор

 

ОУ "Христо Смирненски"

       

координатор:

Нешка Василева - съдебен администратор

Владимир Златев - главен специалист

лектори:

Радослав Бухчев - окръжен прокурор

Румяна Желева - Прокурор

Станислав Митков - прокурорски помощник

Нешка Василева - съдебен администратор

   

с. Крушари

общ. Крушари

СУ "Христо Смирненски"            
гр. Балчик СУ "Христо Ботев"          

координатор:

Ивелина Димитрова - административен секретар

лектори:

Диана Пашова - съдия

Галин Георгиев - съдия

 
гр. Генерал Тошево

ОУ "Христо Смирненски"

ПГЗ "Тодор Рачински"

СУ "Никола Й. Вапцаров"

         

лектори:

Росен Стоянов - председател

Динко Минчев - съдия

Божанка Томова - административен секретар

Метин Хюсеин - системен администратор

 
КЪРДЖАЛИ гр. Кърджали СУ "Отец Паисий"      

координатор:

Христина Русева - "Връзки с обществеността"

лектори:

Веселина Кашикова - председател

Йорданка Янкова  - съдия

Васка Халачева - съдия

Боян Ешпеков - мл. съдия

Невена Калинова - съдия

Христина Русева - "Връзки с обществеността" 

лектори:

Димитрина Делчева - зам.окръжен прокурор

Росица Георгиева - прокурор

 

лектори:

Росица Ангелова - прокурор

Мариана Качарова - прокурор

 
СУ "П. Р. Славейков"          

координатор:

Таня Цинова - съдебен администратор

лектори:

Здравка Запрянова - председател

Марияна Гунчева - съдия

Вергиния Еланчева - съдия

Грета Денчева - съдия

Асен Черешаров - съдия

 

Даниела Апостолова - старши експерт по обществени науки, гражданско образование и религия

тел. 0879/129 429

rio.apostolowa@abv.bg

гр. Ардино СУ "Васил Левски"          

координатор:

Дарина Байданова - председател

лектори:

Дарина Байданова - председател

Боян Цонев - съдия

Таня Раднева-Толева - съдия по вписванията

Сузан Хайрула - ДСИ

Васил Николов - системен администратор

 
КЮСТЕНДИЛ гр. Кюстендил ОУ "Проф. Марин Дринов"    

координатор:

Ирена Симеонова - и.ф. "Връзки с обществеността", той и съдебен секретар

лектор:

Десислава Табакова - съдия

         

ПМГ "Проф. Ем. Иванов

Езикова гимназия

"Д-р Петър Берон"

ПТГ "Джон Атанасов"

НУ "Св. Кл. Охридски"

Шесто ОУ "Св. П.  Хилендарски"

ПГИМ "Йордан Захариев"

     

координатор:

Владимир Владимиров - връзки с обществеността

лектори:

Мина Павлова - мл. съдия

лектор:

Марияна Сиракова - прокурор

лектори:

Калин Василев - съдия

Тина Йорданова - съдия

Светослав Петров - съдия

лектори:

Албена Разсолкова - прокурор

Крум Крумов - прокурор

Радостина Стоянова - прокурор

Гергана Паргова, ст. експерт по обществени науки, гражданско образование и религия

тел.: 0884/229 852;

g.pargova@abv.bg

гр. Бобов дол СУ "Д- р Петър Берон"          

лектор:

Ели Скоклева - зам.-председател Районен съд - Дупница

лектор:

Марияна Кожухарова - прокурор

гр. Рила ОУ "Ав. Попстоянов"      

лектор:

Владимир Владимиров - връзки с обществеността

 

лектор:

Иван Димитров - съдия в РС Дупница

лектор:

Мирела Александрова - мл. прокурор

гр. Дупница

ОУ "Св. св. Кирил и Методий"

ПГ "Акад. С. П. Корольов"

ОУ "Неофит Рилски" 

         

лектор:

Страхил Гошев - съдия в РС Дупница

лектори:

Даниела Йорданова - мл. прокурор

Марияна Кожухарова - прокурор

 
ЛОВЕЧ гр. Ловеч ПЕГ "Екзарх Йосиф I"    

координатор:

Димитрина Павлова - председател

лектори:

Димитрина Павлова - председател

Милен Методиев - съдебен помощник

Весела Кръстева - съдебен помощник

         

ПЕГ "Екзарх Йосиф I"

СУ "Тодор Кирков"

НПГВМ "Проф. Димитър Димов"

ОУ "Св. св. Кирил и Методий"

ОУ "Васил Левски"

     

координатор:

Петя Иларионова - "Връзки с обществеността"

лектор:

Пламен Пенов - съдия

   

лектор:

Бойко Василев - районен прокурор

гр. Тетевен НПГГСД "Сава Младенов"          

координатор:

Илияна Фикова - административен секретар

лектор:

Милен Ангелов - съдия

 
гр. Троян СУ "Васил Левски"          

лектори:

Светла Иванова - съдия

Антоанета Симеонова - съдия

 
МОНТАНА гр. Монтана

ФСПГ „Васил Левски“ 

   

координатори:

 Силвия Коларова - административен секретар

Евелина Давидова - архивар

лектори:

Соня Камарашка - председател

Силвия Коларова - административен секретар

       

Красимира Иванова - ст. експерт по обществени науки, гражданско образование и религия

тел.: 0894/472 629

rio_kr.ivanova@mail.bg

ПМПГ "Св. Климент Охридски"

ГПЧЕ "Петър Богдан"

ФСПГ "Васил Левски"

ПГСАКН "Проф. Ст. Стефанов"

     

координатор и лектор:

Елизабет Кралева - съдия

лектор:

Лилия Илиева - прокурор

лектор:

Калин Иванов - съдия

лектори:

Миглена Митрева-Тодорова - прокурор

Марина Христова - прокурор

гр. Лом СУ "Д. Маринов"          

координатор:

Албена Миронова - председател

лектори:

Иван Йорданов - съдия

Лилия Любенова - съдия

лектори:

Първан Видов - прокурор в ТО Лом при ОП Монтана

Никола Костов - 

прокурор в ТО Лом при ОП Монтана

ПАЗАРДЖИК гр. Пазарджик ПГИМ    

координатор:

Гергана Стойнова - съдебен администратор

лектори:

Десислава Кривиралчева - зам.- председател

Мария Хубчева - съдия

Георги Видев - съдия

Дияна Златева-Найденова - съдия

Гергана Стойнова - съдебен администратор

Янка Вукева - съдебен секретар

Цветка Андрова-Лалина - съдебен деловодител

Делка Кривошийска-Машева - съдебен деловодител - регистратура

         

СУ "Георги Брегов"

Спортно училище Пазарджик

Професионална гимназия по механотехника

     

координатор:

Маринела Чавдарова - "Връзки с обществеността"

лектори:

Елеонора Серафимова - председател

Ирина Джунева - съдия

Красимир Комсалов - съдия

Десислава Ралинова - съдия

Анелия Спасова - съдебен администратор

Снежана Гумнерова - съдебен заседател

Мариан Попов - системен администратор

инспектор от детска педагогическа стая

представител на Комисията за противообществено прояви на малолетни и непълнолетни при Община Пазарджик

КСУДС - Пазарджик

       

ЕГ "Бертолт Брехт"

ПГИМ

         

координатори:

Анна Божкова - съдебен администратор

Миряна Стойнова - административен секретар

лектори:

Христо Георгиев - съдия

Елисавета Радина - съдия

Капка Вражилова - съдия

Красимир Лесенски - съдия

Камен Гатев - съдия

Анна Божкова - съдебен администратор

 

Ваня Апостолова - ст. експерт по обществени науки, гражданско образование и религия

тел.: 0876/330 118; 0898/729 680

vanyaapostolova_pz@abv.bg

v.apostolova@riopz.com

 

ЕГ "Бертолт Брехт"

 

       

лектори:

Васил Малинов - зам.-окръжен прокурор

Живко Пенев - зам.-окръжен прокурор

Стоян Павлов - прокурор

Стоян Пешев - прокурор

Станка Димитрова - прокурор

Георги Кацаров - прокурор

   
гр. Велинград

ПГИТ "Алеко Константинов"

СУ "Васил Левски"

ПГГС "Христо Ботев"

ПГД "Иван Вазов"

СУ "Св. св. Кирил и Методий"

         

лектори:

Лилия Терзиева-Владимирова - председател

Иванка Пенчева - съдия

 
гр. Панагюрище  СУ "Нешо Бончев"          

лектори:

Диана Стателова - съдия

Радостина Юрукова - административен секретар

ст.инспектор Павлин Караколев - Началник група "Охранителна полиция" в РУ-Панагюрище

адв. Цветана Чопаринова

адв. Петър Мулешков

д.м.н. д-р Марин Балтов

Фики Иванова - директор на банков клон

инсп. Ст. Бобеков експерт „Криминална дейност“ в РУ – Панагюрище

 
ПЕРНИК гр. Перник  6-то СУ "Св. св. Кирил и Методий"    

координатор:

Цветислава Цветанова - "Връзки с обществеността"

лектори:

Кирил Чакъров - съдия

Антония Алексова - съдия

лектор:

Цветелина Велинова-Аспарухова - съдебен помощник

 

лектори:

Красимир Тренчев - прокурор

Аделина Алексиева - прокурор

Марина Николова - следовател

лектор:

Венеция Венева - съдебен помощник

Мария Зеленкова -  съдебен помощник

лектор:

Александър Манов - мл. прокурор

Милена Георгиева - ст. експерт по обществени науки, гражданско образование и религия

тел.: 0898/884 671

milena_rio@abv.bg

гр. Брезник СУ "Васил Левски"          

координатор:

Е. Никифорова - административен секретар

лектор:

Роман Николов - съдия

 
гр. Трън СУ "Гео Милев"          

лектор:

Петър Симеонов - председател

 
гр. Радомир

СУ "Св. св. Кирил и Методий"

ТПГ "Н. Й. Вапцаров"

ПГТ "Юрий Гагарин"

ОУ "Христо Смирненски"

Училища "Европа"

         

координатор:

Мариана Вучева - административен секретар

лектор:

Антон Игнатов - съдия

 
ПЛЕВЕН гр. Плевен

ДФСГ "Интелект"

Национално училище по изкуствата "Панайот Пипков"

   

координатор:

Свилен Александров - съдебен администратор

лектор:

Даниела Дилова - председател

       

Росица Ненчева - ст. експерт  по приобщаващо  образование

тел.: 0879/539 018

r.nencheva@ruopleven.com 

ПГЕХТ

ДФСГ "Интелект"

МГ "Гео Милев"

ПГТ "Проф. Цветан Лазаров"

ПГПЧЕ

ПГРТО

ПГМХТ

СУ "Стоян Заимов"

     

координатор:

Ина Минкова - "Връзки с обществеността"

лектори:

Емил Банков - съдия

Светла Димитрова - съдия

д-р Силвия Кръстева - съдия

Екатерина Панова - съдия

Владислава Цариградска - съдия

Борислава Якимова - съдия

     

ПГПЧЕ "Димитър Димов"

ОУ "Валери Петров"

ПГРТО

ПГ по транспор "Проф. Цветан Лазаров"

       

лектори:

Владимир Николов - окръжен прокурор

Венцислав Фердинандов - зам.-окръжен прокурор

Дияна Илиева - зам.-окръжен прокурор

 

   

ПГТ "Проф. Цветан Лазаров"

ОУ "Д-р Петър Берон"

МГ "Гео Милев"

ПГРТО

ПГЕХТ "Проф. Асен Златаров"

ДФСГ "Интелект"

ПГПЧЕ "Димитър Димов"

         

координатор:

Велислава Василева - "Връзки с обществеността"

лектори:

Вера Найденова -  председател

Асен Даскалов - съдия

Димитър Кирилов - съдия

Чавдар Попов - съдия

Ралица Маринска - съдия

 

ДФСГ "Интелект"

МГ "Гео Милев"

ПГРТО

ПГТ "Проф. Цветан Лазаров"

           

лектори:

Елеонора Янева - прокурор

Диана Маркова - зам.-районен прокурор

Велислава Патаринска - прокурор

Васко Пашев - прокурор

гр. Левски СУ "Крум Попов"          

лектори:

Десислава Николаева - председател

Палмира Атанасова - съдия

 
гр. Никопол СУ "Христо Ботев"          

лектори:

Галя Наумова - председател

Силвия Боянова - административен секретар

 
гр. Гулянци СУ "Христо Смирненски            
гр. Червен бряг

ОУ "Христо Смирненски"

ПГХТ "Юрий Гагарин"

 

         

лектори:

Йохан Дженов-председател

Ценка Данчева - съдебен деловодител и ССИ

 
ПЛОВДИВ гр. Пловдив

ЕГ "Иван Вазов"

Национална търговска гимназия

Образцова математическа гимназия "Акад. Кирил Попов"

ХГ "Св. св. Кирил и Методий"

 

координатор:

Николай Божилов - прокурор

лектори:

Николай Божилов - прокурор

Добринка Калчева - прокурор

Румяна Христова - зав. отдел "Архив"

 

лектори:

д-р Петко Минев - съдия

д-р Николай Стоянов - съдия

Галина Константинова - "Връзки с обществеността"

координатор:

Галина Андреева-Минчева - зам.-окръжен прокурор

лектори:

Владимир Вълев - прокурор

Бойка Лулчева - прокурор

Чавдар Грошев - прокурор

Спаска Димитрова - съдебен администратор

   

Антоанета Кръстанова - ст. експерт по обществени науки, гражданско образование и религии

тел.: 0889/404 633

a.krastanova@ruoplovdiv.com

ХГ "Св. св. Кирил и Методий"          

лектори:

Панайот Велчев - съдия

Катя Боева - съдия

Николай Голчев - съдия

Иван Бекяров - съдия

Светлана Методиева - съдия

 

СУ "Св. Климент Охридски"

НХГ "Цанко Лавренков"

СУ "Софроний Врачански"

           

координатор:

Атанас Илиев - зам.-районен прокурор

лектори:

Николай Недялков - прокурор

Атанас Илиев - зам.-районен  прокурор

Димитринка Русинова - прокурор

Румяна Зайкова-Калеева - зам.-районен прокурор

Димитър Костов - прокурор

Даниела Андреева - прокурор

Николай Недялков - прокурор

с. Труд

общ. Марица

ОУ "Св. св. Кирил и Методий"            
гр. Асеновград СУ "Св. св. Кирил и Методий"            

СОУ "Св. Княз Борис - I"

ПГ по ХВТ "Св. Д. Солунски"

ПГ "Цар Иван Асен II"

         

лектори:

Мария Караджова - съдия

Иван Шейтанов - съдия

 

лектори:

Илко Сивкин - прокурор в ТО Асеновград при РП Пловдив

Даниела Андреева - прокурор в ТО Асеновград при РП Пловдив

 
гр. Карлово

СУ "Васил Левски"

СУ "Христо Проданов"

         

координатори:

Цветана Чакърова - и. ф. "Връзки с обществеността"

Гергана Бабикова - зам. и. ф. "Връзки с обществеността"

Мария Кабадиева - административен секретар

Бонка Бонева-Чонова - системен администратор

лектор:

Дарина Попова - съдия

   
гр. Сопот ПГ "Ген. Владимир Заимов"              
РАЗГРАД гр. Разград

НПТГ "Шандор Петьофи"

ОУ "Никола Йонков Вапцаров"

ПГПЧЕ "Екзарх Йосиф"

ПГССХВТ "Ангел Кънчев"

ОУ "Никола Икономов"

ППМГ "Акад. Никола Обрешков"

ПГХТБТ "Мария Кюри"

ОУ "Васил Левски"

ПГТС "Христо Смирненски"

ПГИ "Робер Шуман"

     

координатор:

Илияна Банчева - "Връзки с обществеността"

лектор:

Михаил Пенчев - съдебен помощник

лектор:

Тихомир Тодоров - окръжен прокурор

лектори:

Нели Генчева - председател

Доротея Иванова - съдия

Николай Борисов - съдия

лектори:

Зорница Цветкова - прокурор

Десимира Недкова - прокурор

Спаска Маринова - ст. експерт по обществени науки, гражданско образование и религия

тел.: 0878/684 325

spaska.marinova.rio@gmail.com

с. Дянково

общ. Разград

ОУ "Отец Паисий"        

с. Ясеновец

общ. Разград

ОУ "Св. св. Кирил и Методий"        
гр. Исперих

ПГ "Васил Левски"

ПГСС "Хан Аспарух"

ОУ "Васил Априлов"

ОУ "Христо Ботев"

     

 

 

 

координатор:

Корнелия Спасова - административен секретар

лектори:

Елица Бояджиева - председател

Димитринка Купринджийска - съдия

Чавдар Николов - съдия

Вилия Димитрова - ДСИ

лектор:

Пенчо Минков - прокурор  ТО Исперих при РП Разград

с. Вазово

общ. Исперих

ОУ "Никола Йонков Вапцаров"          

с. Самуил

общ. Исперих

СУ "Св. св. Кирил и Методий"          
РУСЕ гр. Русе

ПГИУ "Елиас Канети"

АЕГ "Гео Милев"

СУ "Христо Ботев"

   

координатор:

Ваня Янева - "Връзки с обществеността" и съдебен деловодител

лектори:

Вилиана Върбанова - съдия

Ивайло Йосифов - съдия

Спас Спасов - съдия

Галена Дякова - съдия

       

Петя Димитрова - старши експерт по обществени науки, гражданко образование и религия

тел.: 0884/139 568

p.lazarova@rio-ruse.org

СУ "Христо Ботев"

АЕГ "Гео Милев"

         

координатор и лектор:

Велизар Бойчев - съдия

 

АЕГ "Гео Милев"

СУ "Христо Ботев"

МГ "Баба Тонка"

СУ "Йордан Йовков"

СУЕЕ "Св. Константин-Кирил Философ"

ОУ "Иван Вазов"

СУПНЕЕ "Фр. Шилер"

СУ "Васил Левски"

     

координатор:

Александра Петрова - "Връзки с обществеността"

лектори:

Николинка Чокоева - председател

Аглика Гавраилова - съдия

Антоанета Атанасова - съдия

Татяна Черкезова - съдия

Палма Тараланска - съдия

Росица Радославова - съдия

Мария Велкова - съдия

Васил Петков - съдия

Милена Трифонова - съдебен помощник

лектори:

Георги Георгиев - окръжен прокурор

Яна Илиевазам.окръжен прокурор

Мирослав Маринов - зам.окръжен прокурор

Радослав Градев - прокурор

 

координатор:

Ралица Драгомирова - административен секретар

лектори:

Светослав Великов - зам.-районен прокурор

Ралица Драганова - прокурор

Васил Господинов - прокурор

СИЛИСТРА гр. Силистра ПГСУАУ "Атанас Буров"    

координатор:

Ивелина Христова - съдебен администратор

лектори:

Елена Чернева - председател

Павлина Георгиева - зам.-председател

Маргарита Славова - съдия

Ивелина Костадинова съдебен помощник

Ивелина Христова - съдебен администратор

       

Ивелина Петрова - ст. експерт по обществени науки, гражданско образование и религия

тел.: 0894/419 555

rio_silistra_history@mbox.contact.bg

ПМГ "Св. Климент Охридски"

ОУ "Иван Вазов"

ОУ "Отец Паисий"

СУ "Никола Вапцаров"

ЕГ "П. Яворов"

СОУ "Васил Левски"

ПГСУАУ "Атанас Буров"

Спортно училище "Дръстър"

Филиал на РУ - Силистра

     

координатор:

Пламен Неделчев - председател

лектори:

Пламен Неделчев - председател

Люба Стоилкова - зам.-председател

Людмил Хърватев - зам.-председател

Ана Аврамова - съдия

Кремена Краева - съдия

Добринка Стоева - съдия

Теодора Василева - съдия

Анелия Великова - съдия

 

координатори:

Галина Василева - съдия

Жанет Борова - зам.-председател

 

лектори:

Мирослав Христов - председател

Жанет Борова - зам.-председател

Галина Василева - съдия

Росен Костадинов - съдия

 

 

ОУ "Отец Паисий"

ОУ "Св. св. Кирил и Методий"

СУ "Никола Вапцаров"

ЕГ "Пейо Яворов"

       

координатор:

Мюхран Ниазиева - следовател в ОСлО при ОП Силистра

лектори:

Ивелин Чафаланов - окръжен прокурор

Теодор Желев - зам-окръжен прокурор

 

лектор:

Веселина Милушева - и. ф. районен прокурор

гр. Дулово СОУ "Васил Левски"          

координатор и лектор:

Емил Николаев - председател

 
гр. Тутракан СУ "Христо Ботев"          

координатор:

Т. Цанкова - адм. секретар

лектори:

Георги Георгиев - председател

Огнян Маладжиков - съдия

Спас Стефанов - съдия

 
СЛИВЕН гр. Котел СУ "Г. С. Раковски"        

координатор:

Ваня Белева - прокурор

лектор:

В. Калайджиева - прокурор

координатор и лектор:

Мария Грунова - съдия

   
гр. Нова Загора

СУ "Хр. Ботев"

СУ "Иван Вазов"

ПГ по селско стопанство

ПГ по техника и технологии

           
гр. Твърдица СУ "Неофит Рилски"            
гр. Шивачево СУ "Г. Каравелов"              
СМОЛЯН гр. Смолян СУ "Св. св. Кирил и Методий"    

координатор:

Игнат Колчев - председател

лектори:

Игнат Колчев - председател

Петя Оджакова - съдия

       

Мая Стоилкова - ст. експерт по обществени науки, гражданско образование и религия

тел.: 0879/959 576

m.stoilkova@ruo-smolyan.org

ЕГ "Иван Вазов"      

лектори:

Петър Маргаритов  председател

Валентина Бошнякова-Събинска - съдия

лектор и координатор:

Райко Братованов - прокурорски помощник

 

координатор:

Мирослава Каракехайова - административен секретар

лектори:

Сийка Златанова - председател

Дияна Миланова - ДСИ

Райна Русева - съдия

лектор:

Татяна Найденова - прокурор

гр. Девин

СУ "Христо Ботев"

         

координатор:

Мария Дакова - административен секретар

лектор:

Илияна Ферева-Зелева - председател

 
гр. Доспат СУ "Димитър Благоев"            

с. Борино

общ. Борино

СУ "Никола Вапцаров"            
гр. Мадан СУ "Отец Паисий"          

координатор и лектор:

Славка Кабасанова - и. ф. административен ръководител

 
гр. Чепеларе ПГСГСТ "Н. Й. Вапцаров"          

лектори:

Славка Гемишева - председател

Андрей Пехливанов - съдия по вписванията

Иван Радков - ДСИ

   
СОФИЙСКА ОБЛАСТ гр. Своге ПГ "Велизар Пеев"        

лектори:

Детелина Йотова - прокурор в СОП

Милко Първанов - прокурор в СОП

Николай Георгиев - ззам.-районен прокурор на РП - Костинброд

   

д-р Мая Митренцева - ст. експерт по обществени науки, гражданско образование и религия

тел.: 0886/020 332

rio_mmitrenceva@abv.bg

 

гр. Пирдоп

СУ "Саво Ц. Савов"          

координатор:

Пенка Филчева - административен секретар

лектори:

Симеон Гюров - председател

Цонка Миткова - съдия

Донка Паралеева - съдия

 
гр. Костинброд

ПГВМСС "Св. Георги Победоносец"

       

координатор:

Капка Милева - следовател

лектори:

Капка Милева - следовател

Катерина Александрова - следовател

Велислав Величков - следовател

Елена Василева-Сукалинска - следовател

   
СОФИЯ гр. София

91 НЕГ "Проф. Константин Гълъбов"

28 СУ "Алеко Константинов"

135 СУ "Ян Амос Коменски"

18 СУ "Уилям Гладстон"

17 СУ "Дамян Груев"

93 СУ "Александър Балан"

113 СУ "Сава Филаретов"

123 СУ "Стефан Стамболов"

203 ПГЕ "Св. Методий"

НСУ "София"

37 СУ "Райна Княгиня"

           
127 СУ "Иван Николаевич Денкоглу"      

координатор и лектор:

Владимир Вълков - съдия

     

30 СОУ "Братя Миладинови"

22 СЕУ "Георги С. Раковски"

51 СУ "Елисавета Багряна"

20 ОУ "Тодор Минков"

           

координатори:

Ралица Първанова - прокурор

Мадлен Шишманова - прокурор

лектори:

Ралица Първанова - прокурор

Илиян Илиев - прокурор

Калин Владимиров - прокурор

Радослава Каназирева - прокурор

Тодор Куюмджиев - прокурор

Гергана Миталова-Герон - прокурор

Вангел Кръстанов - прокурор

СТАРА ЗАГОРА гр. Стара Загора ПГСАГ "Лубор Байер"    

координатор:

Любомира Янчева - "Връзки с обществеността"

лектор:

Дарина Драгнева - съдия

       

Мария Цоловска - старши експерт по организация на средното образование

тел.: 0878/491 368

tsolovska_riosz@abv.bg

ТГ "Княз Симеон Търновски"      

координатор:

Ваня Иванова - "Връзки с обществеността"

лектори:

Ива Стефанова - съдия

Румяна Бончева - съдия

Цветислава Стайкова - младши съдия

лектори:

Георги Николов - прокурор

Анна Костадинова - съдебен администратор

   

ПГКНМА "Проф. Минко Балкански"

ППМГ "Гео Милев"

СУ "Максим Горки"

СУ "Васил Левски"

         

координатор:

Пламена Божинова - административен секретар

лектори:

Дарина Стоянова - съдия

Стефан Чертоянов - системен администратор

 

ТГ "Княз Симеон  Търновски"

IX ОУ "Веселин Ханчев"

ПГЕ "Джон Атанасов"

НПГВМ "Иван Павлов"

II ОУ "Петко Рачов Славейков"

ПГСАГ "Лубор Байер"

ППМГ "Гео Милев"

           

лектори:

Веселина Стоянова - прокурор

Евгения Иванова - прокурор

Неделчо Тончев - прокурор

Даниел Пеев - прокурор

Лъчезар Иванов - прокурор

Десислава Калайджиева - прокурор

Живко Велев - прокурор

Стойчо Стойчев - прокурор

Кристина Куртева - прокурор

Ивелина Косева - прокурор

Мирела Василева - прокурор

Надежда Белчева - прокурор

Евдокия Димитрова - прокурор

Златина Димова - прокурор

Марина Иванова - прокурор

Венета Николова - прокурор

Дойчо Цанев - прокурор

Мария Михайлова - прокурор

Катя Добрева - прокурор

гр. Казанлък

ПХУ "Св. св. Кирил и Методий"

ОУ "Георги Кирков"

ПГ "Иван Хаджигенов"

ПГ по транспорт и транспортен мениджмънт

           
СУ "Екзарх Антим I"          

координатор:

Валентина Тодорова - съдия

лектори:

Михаил Михайлов - председател

Тодор Тодоров - съдия

Деян Илиев - съдия

Кети Косева - съдия

Валентина Тодорова - съдия

Кристиан Баджаков - съдия

 
гр. Раднево СУ "Гео Милев"          

лектори:

Христина Вълчанова - съдия

Асен Цветанов - съдия

д-р Иван Добринов

 
гр. Чирпан СУ "Пейо Крачолов Яворов"          

координатор:

Г. Стоянова - административен секретар

лектори:

Ивайло Енчев -съдия

Галя Динкова - съдия

Иванка Колева - ДСИ

Антония Дрезгачева - съдия по вписванията

 
ТЪРГОВИЩЕ гр. Търговище

Първо СУ "Св. Седмочисленици"

Второ СУ "Проф. Никола Маринов"

СУУУС "Св. Иван Рилски"

ПГИИ "Джон Атанасов"

Спортно училище "Никола Симов"

     

координатор:

Десислава Здравкова - "Връзки с обществеността"

лектори:

Татяна Даскалова - председател

Мариана Иванова - зам.-председател

Йордан Иванов - съдия

Бисера Максимова - съдия

Борис Царчински - младши съдия

лектори:

Васил Ангелов - зам.-окръжен прокурор

Мартин Александров - прокурор

Николай Николов - завеждащ Окръжен следствен отдел

лектор:

Маргарита Моллова - ДСИ

лектор:

Мартин Кузманов - прокурор

 
гр. Попово ОУ "Любен Каравелов"          

координатор:

Иванка Пенева - административен секретар

лектори:

Мариела Стефанова - председател

Хрисимир Пройнов - съдия

 
ХАСКОВО гр. Хасково ФСГ "Атанас Буров"    

координатори:

Шукрие Янева - съдебен администратор

Стефан Самуилов - съдебен помощник и и.ф. връзки с обществеността

лектори:

Павлина Господинова - съдия

Петър Вунов - съдия

Биляна Икономова - съдия

         
ПМГ "Акад. Боян Петканчин"      

координатор:

Стратимир Димитров - съдия

лектори:

Боряна Бончева - съдия

Даниела Николова - съдия

Стратимир Димитров - съдия

Мая Славилова - съдия

Милена Петева - съдия

Филип Филипов - съдия

Елена Касабова - съдия

Славея Калоянова - съдия

Милена Дечева - съдия

Жулиета Серафимова - съдия

лектори:

Павел Жеков - прокурор

Евгения Стефанова - прокурор

Емилия Янева - прокурор

Данаил Савов - прокурор

координатор:

Пламен Георгиев - председател

лектори:

Пламен Георгиев - председател

Мая Димитрова - съдия

лектори:

Зорница Проданова - прокурор

Антон Иванов - прокурор

Красимира Джисова - ст. експерт по обществени науки, гражданско образование и религия

тел.: 0897/217 909

dzisova@abv.bg

гр. Димитровград ПМГ "Иван Вазов"          

координатор и лектор:

Огнян Гълъбов - председател

   
ШУМЕН гр. Шумен СУ "Панайот Волов"    

координатор и лектор:

Владимир Георгиев - съдебен помощник

       

Николай Русев - ст. експерт по обществени науки, гражданско образование и религия

тел.: 0878/950 189

n.rusev.ruo@gmail.com

СУ "Трайко Симеонов"      

координатор: 

Стилиян Стилиянов - съдебен помощнник

лектори:

София Радославова - председател

Нели Батанова - съдия

Светлин Стефанов - съдия

Димчо Луков - съдия

Стилиян Стилиянов - съдебен помощнник

     
         

координатор:

Анна Иванова - съдебен администратор

лектори:

Яна Николова - прокурор

Павлин Вълчев - прокурор

   
СУ "Сава Доброплодни"          

координатор:

Ивелина Бориславова - съдебен администратор

лектори:

Мирослав Марков - председател

Зара Иванова - съдия

 
гр. Върбица СУ "Св. Паисий Хилендарски"      

координатор: 

Стилиян Стилиянов - съдебен помощнник в ОС Шумен

лектори:

София Радославова - председател

Нели Батанова - съдия

Светлин Стефанов - съдия

Димчо Луков - съдия

Стилиян Стилиянов - съдебен помощнник

 

лектори:

Диана Петрова - съдия

Соня Стефанова - съдия

Елена Геренска - съдия

 
гр. Нови пазар

СУ "Васил Левски"

ПГХТД "Проф. д-р Асен Златаров"

         

координатор и лектор:

Галина Николова - съдия

 
гр. Каолиново СУ "Г. Раковски"             
с. Никола Козлево СУ "Цанко Церковски"            
ЯМБОЛ гр. Ямбол ПГ "Васил Левски"      

координатор:

Катя Няголова - "Връзки с обществеността"

лектори:

Васил Петков - председател

Петранка Жекова - съдия

Петър Петров - съдебен помощник

Стефка Колева - съдебен администратор

Катя Няголова - "Връзки с обществеността"

Ася Данкова - адвокат

координатор:

Милен Божидаров - прокурор

лектори:

Дойчин Дойчев - окръжен прокурор

Милен Божидаров - прокурор

   

Анна Грозданова, ст. експерт по ЧЕМЕ (чужд език и майчин език)

тел.: 0894/443 718

rio_a.grozdanova@yambollan.com

ПГИ "Г. С. Раковски"          

координатор:

Яна Мечева съдебен администратор

лектори:

Светлана Митрушева - председател

Николай Кирков - зам.-председател

Марина Христова - съдия

Невена Несторова - съдия

Георги Василев - съдия

Пламена Господинова - счетоводител

Яна Мечева - съдебен администратор

Марияна Генова - съдебен деловодител

системен администратор 

 
гр. Елхово ПГ "Св. Климент Охридски"          

лектори:

Мартина Кирова - председател

Даниела Трендафилова - съдия по вписванията

Мария Никова - административен секретар

 

 

ИНФОРМАЦИЯ за органите на съдебната власт, заявили участие в Образователната програма "Съдебната власт - информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури" през учебната 2022/2023 г.

ИНФОРМАЦИЯ за органите на съдебната власт, заявили участие в Образователната програма "Съдебната власт - информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури" през учебната 2021/2022 година

ИНФОРМАЦИЯ за органите на съдебната власт, заявили участие в Образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури” през учебната 2020/2021 година

ИНФОРМАЦИЯ за органите на съдебната власт, заявили участие в Образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури” през учебната 2018/2019 година

ИНФОРМАЦИЯ за органите на съдебната власт, заявили участие в Образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури” през учебната 2017/2018 година

 

 

АРХИВ

 

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд