Пресцентър

 

Инициативата „Ден на отворените врати” в органите на съдебната власт се провежда под надслов "Открито за съдебната власт"

График за 2023 година

 
СЪДИЛИЩА ДАТА ПРОКУРАТУРИ Дата

ВКС 

 

м. октомври 2023 г.

ВКП

съвместно със Софийска градска прокуратура

"Прокуратурата с лице към вас"

 

20.04.2023 г.

21.04.2023 г.

ВАС

 

ВАП

 
   

НСлС

 

 

АС София

"Независимостта на съда и ролята на съдията в съдебния процес"

 

"Законови права и отговорности след навършване на 16 години"

 

"Спазването на закона - новото модерно, което ни липсва"

 

31.03.2023 г.

 

21.04.2023 г.

 

15.10.2023 г.

АП  София

"Ролята на апелативните прокуратури като органи на съдебната власт"

 

22.11.2023 г.

Софийски градски съд

няколко пъти в годината

м. януари

20.02.2023 г.

Софийска градска прокуратура

съвместно с Върховна касационна прокуратура

"Прокуратурата с лице към вас"

20.04.2023 г.

21.04.2023 г.

АдмС София-град

"Защита на правата чрез съдебните институции. Съдебни услуги. Достъп до правосъдие"

25.04.2023 г.    

Софийски районен съд

съвместно със Софийска районна прокуратура

"Какво е престъпление и как да се предпазим от такова"

19.04.2023 г.

22.05.2023 г.

Софийска районна прокуратура

"Какво е престъпление и как да се предпазим от такова"

 

28.04.2023 г.

22.05.2023 г.

Софийски окръжен съд

"Ученикът като еднакво отговорно лице пред закона с останалите граждани след навършване на 18 години"

19.05.2023 г.

ОП София

съвместно с ОС София

"Същност на професията "прокурор", правомощия и функции. Прокуратурата като част от съдебната система"

25.09.2023 г.

АдмС София-област

"Административното право през призмата на ежедневието"

18.05.2023 г.    

РС Ихтиман

  РП Ихтиман  

РС Пирдоп

"Съдът отблизо"

25.04.2023 г.

РП Пирдоп  

РС Своге

"Съдебната власт и младите хора в отворен и свободен диалог"

24.04.2023 г.

РП Своге

 

 

РС Сливница 

"Наркотици, агресия и насилието в учебните заведения"

19.04.2023 г.

РП Сливница

 

РС Елин Пелин

28.04.2023 г.

РП Елин Пелин

съвместно с РС Елин Пелин

"Съдебната власт в РБ. Органи на съдебната власт. Функции и правомощия на съдиите, прокурорите и следователите. Ролева игра - провеждане на съдебен процес"

28.04.2023 г.

РС Ботевград

съвместно с РП Ботевград

"Компютърните престъпления и децата"

 

29.09.2023 г.

PП Ботевград 

съвместно с РС Ботевград

"Компютърните престъпления и децата"

29.09.2023 г.

РС Етрополе

 

РП Етрополе

 

РС Самоков

съвместно с РП Самоков

"Насилието в семейството и училището"

17.11.2023 г.

РП Самоков

съвместно с РС Самоков

"Насилието в семейството и училището"

17.11.2023 г.

РС Костинброд

съвместно с РП Костинброд

"Наказателната отговорност на непълнолетни, малолетни, детско насилие и агресия" 

20.10.2023 г.

РП Костинброд 

съвместно с РС Костинброд

"Наказателната отговорност на малолетни и непълнолетни деца при извършванет на неправомерни деяния"

20.10.2023 г.

ОС Благоевград

"110 години с философията на правото"

10.12.2023 г.

ОП Благоевград

не се планува участие!

 

АдмС Благоевград

21.04.2023 г.    

РС Благоевград

 

10.12.2023 г.

РП Благоевград

съвместно с РС Благоевград

19.12.2023 г.

РС Сандански

07.04.2023 г.

ТО Сандански към РП Благоевград

 

РС Петрич 

"110 години от създаването на съдебна инстанция в гр. Петрич. История и настояще"

27.10.2023 г.

ТО Петрич към РП Благоевград   

РС Разлог

"Съдебната власт и върховенството на закона"

20.02.2023 г. ТО Разлог към РП Благоевград

 

РС Гоце Делчев

"Функции, структура, организация и работа на районния съд"

18.04.2023 г.

ТО Гоце Делчев към РП Благоевград  

ОС Видин

"Международния ден за борба със злоупотреба с няркотици и нелегален трафик"

26.06.2023 г. ОП Видин  

АдмС Видин

 

28.09.2023 г.    

РС Видин

"Трафик на хора"

"Шофиране в нетрезво състояние. Какви са последиците?"

26.05.2023 г. РП Видин  
РС Белоградчик

06.10.2023 г.

ТО Белоградчик към РП Видин  

РС Кула

16.05.2023 г.

ТО Кула към РП Видин  

ОС Враца

11.12.2023 г.

ОП Враца

"Разследване на престъпления. Професията "следовател"

29.09.2023 г.

АдмС Враца

"Рискове при употреба на наркотици и алкохол и при управление на МПС, под въздействие на тези вещества"

31.05.2023 г.    

РС Враца

"Придобиване на познания в гражданското и наказателното право"

състезание "Юридическа главоблъсканица"

28.04.2023 г.

РП Враца

Лекция на тема:

"Наказателна отговорност на непълнолетните"

11.10.2023 г.

РС Козлодуй

 

ТО Козлодуй към РП Враца

Лекции на теми:

„Детското насилие /агресията в училище/. Наказателна отговорност на непълнолетните. Хулигански прояви на непълнолетните лица и последици. Възпитателни мерки за деца при противообществени прояви, начини и места за прилагането им“; „Наркотиците-лесният начин да изгубиш свободата си. Превенция срещу употребата на наркотични вещества. Престъпления, извършвани от наркозависими лица. „Пътно-транспортни престъпления и нарушения“.​

 

м.май 2023 г.

РС Мездра

"Съдът отблизо"

 

28.04.2023 г.

ТО Мездра към РП Враца

Лекции на теми:

"Правмощия на Прокуратурата в досъдебната и съдебната фаза на наказателния процес" и

"Престъпления, свързани със създаване  разпространение на порнографски материали на лица, ненавършили 18 годишна възраст"

28.04.2023 г.

РС Оряхово

09.06.2023 г.

ТО Оряхово към РП Враца

Лекции на теми:

"Ролята на прокурора в наказателния процес" и "Наказателна отговорност на непълнолетни. Престъпления, свързани с държане и разпространение на наркотични вещества"

26.04.2023 г.

РС Бяла Слатина

съвместно с ТО Бяла Слатина към РП Враца

"Общо за съдебната власт"

26.04.2023 г.

ТО Бяла Слатина към РП Враца

съвместно с РС Бяла Слатина

"Общо за съдебната власт"

 

 

26.04.2023 г.

ОС Кюстендил

съвместно с ОП Кюстендил

"Съдебната власт - възможности за реализация"

20.04.2023 г.

ОП Кюстендил 

съвместно с ОС Кюстендил

"Съдебната власт - възможности за реализация"

20.04.2023 г.

АдмС Кюстендил

 

01.03.2023 г.    

РС Кюстендил

съвместно с РП Кюстендил

27.04.2023 г.

РП - Кюстендил 

съвместно с РС Кюстендил

27.04.2023 г.

РС Дупница 

съвместно с ТО Дупница към РП - Кюстендил 

25-29.09.2023 г.

ТО Дупница към РП - Кюстендил 

съвместно с РС Дупница

25-29.09.2023 г.

ОС Монтана съвместно с ОП Монтатна  и РП Монтана

03.05.2023 г. ОП Монтана съвместно с РП Монтана 03.05.2023 г.

АдмС Монтана

"Административни нарушения и наказания по отношение на неполнолетни извършители"

 

 

11.05.2023 г.

 

 

   

РС Монтана

"Европейски ден на правосъдието"

25.10.2023 г.

РП Монтана съвместно с ОП Монтана

21.04.2023 г.

РС Лом

29.03.2023 г. ТО Лом към РП Монтана  
РС Берковица  

ТО Берковица към РП Монтана

 

ОС Перник

съвместно с АдмС Перник,  РС Перник, РП Перник и ОП Перник

16.06.2023 г.

ОП Перник 

съвместно с АдмС Перник, ОС Перник, РС Перник и РП Перник

16.06.2023 г.

АдмС Перник

съвместно с  РС Перник, ОС Перник, РП Перник и ОП Перник

16.06.2023 г.

   

РС Перник

съвместно с АдмС Перник, ОС Перник, ОП Перник и РП Перник

16.06.2023 г.

РП Перник

съвместно с АдмС Перник, ОС Перник, РС Перник и ОП Перник                     

16.06.2023 г. 

РС Радомир

27.10.2023 г.

ТО Радомир към РП Перник  

РС Трън

20.10.2023 г. ТО Трън към РП Перник  

РС Брезник

съвместно с ТО Брезник към РП Перник

ZAPADNO.COM: Ученици от брезнишката гимназия ще участват в симулация на процес в Районен съд - Брезник

ZAPADNO.COM: Брезнишки ученици показаха що е то правосъдие

 

20.10.2023 г.

ТО Брезник към РП Перник

съвместно с РС Брезник

20.10.2023 г.

АС Пловдив

"25 години Апелативен съд - Пловдив"

02.03.2023 г.

АП Пловдив 

 

ОС Пловдив 

по повод 15 април - Деня на Конституцията и професионалния празник на българските юристи и съдебни служители

по повод Европейския ден за гражданско правосъдие

 

21.04.2023 г.

 

25.10.2023 г.

ОП Пловдив 

10.04.2023 г.

АдмС Пловдив

"Административен съд - Пловдив в международния ден за правата на човека, конституирайки върховенството на правото и закона"

12.12.2023 г.

   

РС Пловдив

"Борса за съдебни служители"

 

15.05.2023 г.

РП Пловдив 

 

РС Първомай

"Час на класа - съдът отблизо"

м.октомври 2023 г. ТО Първомай към РП Пловдив  

РС Асеновград съвместно

с ТО Асеновград към РП Пловдив

12.05.2023 г.

ТО Асеновград към РП Пловдив съвместно с 

РС Асеновград 

12.05.2023 г.

РС Карлово

"Разпознаване на лица и предмети, като способ на доказване (симулирано провеждане на процесуално следствено действие)"

12.05.2023 г.

ТО Карлово към РП Пловдив

 

ОС Пазарджик

 

ОП Пазарджик

Лекции на темите:

"Употребата и разпространението на наркотици и наказателната отговорност"

"Насилието в семейството и училището"

"Професията на прокурора"

19.04.2023 г.

АдмС Пазарджик

"Знам си правата"

Марица: "Ученици от Икономиката гостуваха в Административния съд"

Знаме: В Ден на отворените врати ученици и студенти гостуваха в Административния съд

PAmedia: "Знам си правата" - Ден на отворените врати в Административен съд - Пазарджик

27.10.2023 г.    

РС Пазарджик

15.05.2023 г.

РП Пазарджик

 

 

РС Пещера

"Разделение на властите според Конституцията на Република България. Независимостта на съдебната власт и представяне на професията съдия и запознаване със статута на магистратите"

 

21.04.2023 г.

ТО Пещера към РП Пазарджик

 

РС Панагюрище

Конкурс за ученическо есе на тема: "Моята представа за правосъдие в бъдещето"

12.05.2023 г.

ТО Панагюрище към РП Пазарджик  

РС Велинград

20.10.2023 г.

ТО Велинград към РП Пазарджик  

ОС Стара Загора

21.04.2023 г.

ОП Стара Загора

 

18.04.2023 г.

АдмС Стара Загора

"Възникване на съдебната власт в Стара Загора"

05.10.2023 г.    

РС Стара Загора

 

29.03.2023 г.

РП Стара Загора  

РС Раднево

 

25.04.2023 г.

ТО Раднево към РП Стара Загора

 

 

РС Гълъбово

"Достъп до правосъдие и прозрачност в работата на съдебната система"

05.04.2023 г. ТО Гълъбово към РП Стара Загора  
РС Казанлък

 

27.04.2023 г.

 

ТО Казанлък към РП Стара Загора  

РС Чирпан

"Работата на съда отблизо"

20.04.2023 г.

ТО Чирпан към РП Стара Загора

 
ОС Смолян  

ОП Смолян

26.01.2023 г.

20.04.2023 г.

АдмС Смолян

"Повишаване на правната култура на учениците по Закона за движение по пътищата"

20.04.2023 г.    

РС Смолян

 

26.01.2023 г.

РП Смолян

 

26.01.2023 г.

РС Мадан

 

09.05.2023 г.

ТО Мадан към РП Смолян

 

РС Чепеларе

"Отблизо за съдебната власт"

29.11.2023 г.

ТО Чепеларе към РП Смолян

 

РС Златоград

"Защита на децата според законодателството в България"

"Управление на МПС след употреба на алкохол - адм. нарушение и престъпление и управление на МПС след употреба на наркотични вещества"

24.11.2023 г. ТО Златоград към РП Смолян  

РС Девин

съвместно с ТО Девин към РП Смолян

"Как да защитим правата си чрез съдебните институции. Видове съдебни услуги"

Информационна агенция "Марица": Съдия Илияна Ферева-Зелева: Районен съд - Девин отбелязва 110-годишнината си с подбрен достъп и качество на съдебните услуги

07.12.2023 г.

ТО Девин към РП Смолян

съвместно с РС Девин

"Как да защитим правата си чрез съдебните институции. Видове съдебни услуги"

07.12.2023 г.
ОС Кърджали

09.05.2023 г.

м. юни 2023 г.

20.10.2023 г.

ОП Кърджали съвместно с РП Кърджали

06.04.2023 г.

АдмС Кърджали

21.04.2023 г.

   

РС Кърджали

21.04.2023 г.

РП Кърджали съвместно с ОП Кърджали 06.04.2023 г.

РС Ардино

24.04.2023 г.

ТО Ардино към РП Кърджали

 

РС Момчилград

"Как да защитим правата си по съдебен ред"

12.05.2023 г. ТО Момчилград към РП Кърджали  

РС Крумовград

18.04.2023 г. ТО Крумовград към РП Кърджали  

ОС Хасково съвместно с РС Хасково, ОП Хасково и РП Хасково

06.04.2023 г.

26.04.2023 г.

ОП Хасково съвместно с РС Хасково, ОС Хасково и РП Хасково

06.04.2023 г.

26.04.2023 г.

АдмС Хасково

06.10.2023 г.    

РС Хасково

 

06.04.2023 г.

26.04.2023 г.

РП Хасково съвместно с РС Хасково, ОС Хасково и ОП Хасково

06.04.2023 г.

26.04.2023 г.

РС Свиленград съвместно с ТО Свиленград към РП Хасково

"Отговорността на ученика пред закона след навършване на 18 години"

04.05.2023 г.

ТО Свиленград към РП Хасково, съвместно с РС Свиленград

"Отговорността на ученика пред закона след навършване на 18 години"

04.05.2023 г.

РС Димитровград

 

  ТО Димитровград към РП Хасково  

РС Харманли

20.10.2023 г. ТО Харманли към РП Хасково  
РС Ивайловград

22.05.2023 г.

ТО Ивайловград към РП Хасково

 

АС  Велико Търново 

съвместно с РС Велико Търново, ОС Велико Търново, РП Велико Търново, ОП Велико Търново и АП Велико Търново

21.04.2023 г.

АП  Велико Търново 

съвместно с АС Велико Търново, РС Велико Търново, ОС Велико Търново, РП Велико Търново и ОП Велико Търново 

21.04.2023 г.

ОС Велико Търново 

съвместно с АС Велико Търново, РС Велико Търново, РП Велико Търново, ОП Велико Търново и АП Велико Търново

21.04.2023 г.

ОП Велико Търново 

съвместно с АС Велико Търново, РС Велико Търново,  ОС Велико Търново, РП Велико Търново и АП Велико Търново

 

21.04.2023 г.

 

 

АдмС Велико Търново

"Поглед към административното правосъдие"

 

27.10.2023 г.

   

РС Велико Търново, 

съвместно с АС Велико Търново, ОС Велико Търново, РП Велико Търново, ОП Велико Търново и АП Велико Търново

21.04.2023 г.

РП Велико Търново

съвместно с АС Велико Търново, РС Велико Търново,  ОС Велико Търново, ОП Велико Търново и АП Велико Търново

21.04.2023 г.

РС Елена 

съвместно с ТО Елена към РП Велико Търново 

27.10.2023 г.

ТО Елена към РП Велико Търново 

съвместно с РС Елена 

27.10.2023 г.

РС Горна Оряховица

"В името на Негово Величество и в името на народа - история на правораздаването"

13.12.2023 г.

ТО Горна Оряховица към РП Велико Търново  

РС Свищов

18.04.2023 г. ТО Свищов към РП Велико Търново  

РС Павликени

26.09.2023 г.

ТО Павликени към РП Велико Търново

 

ОС Габрово

05.04.2023 г. ОП Габрово

съвместно с РП Габрово

"Функции и задачи на прокуратурата. Ролята на прокурора в наказателното производство"

05.04.2023 г.
АдмС Габрово 26.04.2023 г.    
РС Габрово 21.04.2023 г.

РП Габрово 

съвместно с ОП Габрово

"Функции и задачи на прокуратурата. Ролята на прокурора в наказателното производство"

05.04.2023 г.

РС Дряново

съвместно с ТО Дряново към РП Габрово

21.04.2023 г.

ТО Дряново към РП Габрово

съвместно с РС Дряново

21.04.2023 г.

РС Трявна

съвместно с ТО Трявна към РП Габрово

18.04.2023 г.

ТО Трявна към РП Габрово

съвместно с РС Трявна

18.04.2023 г.

РС Севлиево 

 съвместно с ТО Севлиево към РП Габрово

20.04.2023 г.

ТО Севлиево към РП Габрово съвместно с РС Севлиево

20.04.2023 г.

ОС Ловеч

"Детско правосъдие - що е то?"

16.06.2023 г.

ОП Ловеч  

АдмС Ловеч

26.04.2023 г.    

РС Ловеч

 

РП Ловеч

 

 

РС Тетевен

"Деня на българската Конституция и на юриста"

 

"Европейския ден на гражданското правосъдие"

21.04.2023 г.

 

 

20.10.2023 г.

ТО Тетевен към РП Ловеч  

РС Троян

20.04.2023 г. ТО Троян към РП Ловеч  

РС Луковит

"Луковитски районен съд - съдът близо до хората"

21.04.2023 г. ТО Луковит към РП Ловеч  

ОС Плевен

съвместно с РС Плевен

"Европейски ден на правосъдието"

25.10.2023 г. ОП Плевен 20.04.2023 г.

АдмС Плевен

"Мястото и ролята на административните съдилища в системата на българското правораздаване"

23.06.2023 г.    

РС Плевен

Лекции на теми 

„Разделение на властите според Конституцията на Република България. Представяне на професиите съдия и прокурор“ 

„Наказателно правосъдие. Престъпление /против личността и против собствеността/ и нарушение. Съучастие. Наказателно-отговорни лица. Наказание – понятие, цел, видове“ 

„Наркотиците – лесният начин да изгубиш свободата си. Превенция срещу употребата на наркотични вещества“ 

„Детско правосъдие. Малолетни и непълнолетни лица – свидетели, жертви и извършители на престъпление. Домашно насилие“ 

„Открито за медиацията“ – представяне на медиацията като способ за извънсъдебно разрешаване на спорове 

Седмица на отворените врати 18-21.04.2023 г.

 

25.10.2023 г., съвместно с ОС Плевен - "Европейски ден на правосъдието"

РП Плевен  
РС Левски 21.04.2023 г. ТО Левски към РП Плевен  

РС Никопол

13.04.2023 г. ТО Никопол към РП Плевен  

РС Червен бряг

18.04.2023 г. ТО Червен бряг към РП Плевен  

РС Кнежа

"Участие в съдебни процеси на малолетни и непълнолетни лица - свидетели, жертви и извършители на престъпления. Домашно насилие над малолетни и непълнолетни лица и правото им на защита"

01.06.2023 г.

ТО Кнежа към РП Плевен

 

ОС Русе

съвместно с ОП Русе

"Проблемите се решават с диалог, а не с насилие"

26.10.2023 г.

ОП Русе съвместно с РП Русе 

"Отрито за съдебната власт. Нека се запознаем"

"Проблемите се решават с диалог, не с насилие"

19.04.2023 г.

 

26.10.2023 г.

АдмС Русе

08.06.2023 г.    

РС Русе

23.11.2023 г.

РП Русе съвместно с ОП Русе

 

"Отрито за съдебната власт. Нека се запознаем"

"Проблемите се решават с диалог, не с насилие"

19.04.2023 г.

 

26.10.2023 г.

РС Бяла 

 

ТО Бяла към РП Русе

 

Апелативен съд - Варна

съвместно с АП Варна

18.04.2023 г.

АП  Варна

 

 

ОС Варна

10.04.2023 г., съвместно с ОП Варна

 

19.04.2023 г.

"Отрито за съда"

 

26.04.2023 г., с участието на театрална група под надслов "Съдът отблизо"

ОП Варна

съвместно с ОС Варна

 

10.04.2023 г.

26.04.2023 г.

АдмС Варна

 

25.10.2023 г.

 

   

РС Варна

съвместно с РП Варна

17.03.2023 г.

РП Варна

съвместно с РС Варна

17.03.2023 г.

РС Провадия

 

ТО Провадия към РП Варна

 

РС Девня

"Наркотиците - лесният начин да загубиш свободата си. Превенция срещу употреба на наркотични вещества. Престъпления, извършени от наркозависими лица"

27.04.2023 г.

ТО Девня към РП Варна

 

ОС Добрич

28.04.2023 г.

ОП Добрич

"Правомощия и функции на прокуратурата"

02.10.2023 г.

АдмС Добрич

 

25.10.2023 г.    

РС Добрич

 

РП Добрич

27.10.2023 г.

РС Тервел

"Структура и организация на съдебната власт в Република България. Съдебно производство"

28.04.2023 г.

05.05.2023 г.

ТО Тервел към РП Добрич

 

РС Каварна

16.06.2023 г.

ТО Каварна към РП Добрич

 

РС Балчик

"Моята свобода завършва там, където започва свободата на другия"

26.04.2023 г. ТО Балчик към РП Добрич  

РС Генерал Тошево

 

 

 

 

21.04.2023 г.

24.11.2023 г.

 

 

 

ТО Генерал Тошево към РП Добрич

 

ОС Шумен

 

  ОП Шумен  

АдмС Шумен

11.05.2023 г.    

РС Шумен

 

25.10.2023 г.

 

РП Шумен  
РС Нови Пазар

 

ТО Нови Пазар към РП Шумен  

РС Велики Преслав

"Престъпления свързани с държане на наркотични вещества и престъпления свързани с употребата на наркотични вещества"

26.10.2023 г.

ТО Велики Преслав към РП Шумен

 

ОС Разград, съвместно с РС Разград

 

Ученически конкурс за разказ и есе на теми:

"Най-добрият човек, когото познавам" - за ученици от 5 до 7 клас

"Агресията - проява на сила или слабост" - за ученици от 8 до 12 клас

Ученически конкурс за рисунка на тема:

"Най-добрият човек, когото познавам" - за ученици от 1 до 7 клас в две възрастови групи

 

27.04.2023 г.

ОП Разград съвместно с РП Разград

 

10.04.2023 г.

АдмС Разград

"Административни нарушения и административни наказания"

24.04.2023 г.    

РС Разград, съвместно с ОС Разград

Ученически конкурс за разказ и есе на теми:

"Най-добрият човек, когото познавам" - за ученици от 5 до 7 клас

"Агресията - проява на сила или слабост" - за ученици от 8 до 12 клас

Ученически конкурс за рисунка на тема:

"Най-добрият човек, когото познавам" - за ученици от 1 до 7 клас в две възрастови групи

Ден на отворени врати на РС - Разград, съвместно с МКБППМН

27.04.2023 г.

 

 

 

 

 

 

15.05.2023 г.

РП Разград съвместно с ОП Разград 10.04.2023 г.

РС Кубрат

  ТО Кубрат към РП Разград  

РС Исперих

28.04.2023 г.

ТО Исперих към РП Разград  

ОС Търговище 

"С поглед в бъдещето на децата ни: Кариерното развитие след 7"

Конкурс за ученическо есе "Съдът през моите очи. Какво е за мен правосъдето и какъв трябва да бъде един съдия (за да му имам доверие)"

06.03.2023 г.

09.03.2023 г.

21.04.2023 г.

ОП Търговище

 

 

АдмС Търговище

"Представяне на структурата и компетентността на съдилищата в Република България"

09.06.2023 г.

 

   

РС Търговище

"Съдът отблизо. Да опознаем дейността на съда"

29.09.2023 г. РП Търговище  

РС Попово

"Съдът отблизо. Да опознаем дейността на съда"

08.06.2023 г. ТО Попово към РП Търговище  

РС Омуртаг

"Да опознаем дейността на съда"

28.04.2023 г.

ТО Омуртаг към РП Търговище

 

ОС Силистра

 

06.06.2023 г.

ОП Силистра

 

АдмС Силистра

09.05.2023 г.    

РС Силистра

 

26.09.2023 г. РП Силистра  

РС Дулово

"Какво работят хората в съда?"

19.04.2023 г. ТО Дулово към РП Силистра  

РС Тутракан

11.10.2023 г.

ТО Тутракан към РП Силистра

 

АС  Бургас

 

м. юли 2023 г.

м. октомври 2023 г.

АП  Бургас

"Мястото на Прокуратурата в съдебната власт"

11.05.2023 г.

ОС Бургас

"Открито за съдебната власт - 145 години Окръжен съд - Бургас"

01.03.2023 г.

27.01.2023 г., съвместно с РС Бургас и РП Бургас

28.02.2023 г.

22.03.2023 г., съвместно с РС Бургас

м. април 2023 г. - "Моралът е доброто" - изложба

ОП Бургас

 
АдмС Бургас      

РС Бургас

27.01.2023 г., съвместно с ОС Бургас и РП Бургас

17.03.2023 г.

"Вредното влияние от употребата на наркотични вещества и наказателната отговорност на наркозависими лица"

 

21.03.2023 г. 

22.03.2023 г., съвместно с ОС Бургас

"Силата на правото"

м. април 2023 г.

РП Бургас

 

27.01.2023 г., съвместно с РС Бургас и ОС Бургас

РС Карнобат

"Домашното насилие"

 

18.04.2023 г.

ТО Карнобат към РП Бургас  

РС Поморие

13.04.2023 г. ТО Поморие  към РП Бургас  

РС Малко Търново

 

21.04.2023 г.

ТО Малко Търново към РП Бургас  

РС Несебър

симулиран граждански процес:

"Иск за обезщетение на имуществени и неимуществени вреди"

26.04.2023 г.

 ТО Несебър към РП Бургас  

РС Царево

 

ТО Царево към РП Бургас  

РС Средец

съвместно с ТО Средец към РП Бургас

"Длъжникът в заповедното и изпълнителното производство"

27.04.2023 г.

ТО Средец към РП Бургас

съвместно с РС Средец

"Длъжникът в заповедното и изпълнителното производство"

27.04.2023 г.

РС Айтос

28.04.2023 г.

ТО Айтос към РП Бургас

 

ОС Сливен 

"Наркотиците - лесният начин да изгубиш свободата си. Превенция срещу употребата на наркотични вещества. Престъпления, извършвани от наркозависими лица и предвидени наказания"

28.04.2023 г.

ОП Сливен съвместно с РП Сливен и ОС Сливен

"Органи на съдебната власт, структура и функции на прокуратурата. Запознаване с работата на прокурорите."

21.04.2023 г.

АдмС Сливен 

"Административните съдилища - арбитри между властта и гражданите. Що е административно правосъдие. Компетентност на административните съдилища в Република България"

21.04.2023 г.    

РС Сливен

13.04.2023 г.

РП Сливен съвместно с ОП Сливен и ОС Сливен

"Органи на съдебната власт, структура и функции на прокуратурата. Запознаване с работата на прокурорите."

21.04.2023 г.

РС Котел

06.10.2023 г. ТО Котел към РП Сливен  

РС Нова Загора

"Съдията през погледа на детето"

м.октомври 2023 г. ТО Нова Загора към РП Сливен  

ОС Ямбол

21.04.2023 г.

ОП Ямбол

 

АдмС Ямбол

 

   

РС Ямбол

21.04.2023 г. РП Ямбол  

РС Елхово

02.10.2023 г.

ТО Елхово към РП Ямбол  

РС Тополовград

28.04.2023 г. ТО Тополовград към РП Ямбол  

Военно-апелативен съд

"25 години Военно-апелативен съд. Традиции на военното правораздаване и нови предизвикателства"

 

19.10.2023 г.

ВАпП

 

ВС София

 

17.05.2023 г.

ВОП София

"Компетентност на военните съдебни органи и съответствие с международните стандарти"

07.03.2023 г.

ВС Пловдив

"Военното правораздаване в условията на усложнената среда за сигурност"

13.12.2023 г.

ВОП Пловдив

"Ролята на военното правораздаване за осигуряване защитата на националната сигурност на Република България"

25.04.2023 г.

ВС Сливен

16.05.2023 г.

ВОП Сливен

"Ролята и значението на военното правораздаване като част от Прокуратурата на Република България"

20.04.2023 г.
АпСпНС  

АпСпП

 
СпНС  

СпП

.

 

ВСС  

ИВСС

"Инспекторатът на Висшия съдебен съвет отблизо"

 

НИП

6-10.11.2023 г.

 

Отчет за изпълнението на информационната кампания „Ден на отворените врати” в органите на съдебната власт през 2021 г.

Отчет за изпълнението на информационната кампания „Ден на отворените врати” в органите на съдебната власт през 2020 г.

Отчет за изпълнението на информационната кампания "Ден на отворените врати" в органите на съдебната власт през 2019 г.

Отчет за изпълнението на информационната кампания „Ден на отворените врати” в органите на съдебната власт през 2017 г.

2019 г.

ПОБЕДИТЕЛ В КОНКУРСА ЗА УЧЕНИЧЕСКО ЕСЕ

НА ТЕМА "ОТКРОВЕНО ЗА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ"

ОБЯВЕН ОТ ПЛЕНУМА НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ С РЕШЕНИЕ ПО ПРОТОКОЛ № 7/28.03.2019 г.

Иван Дончев Мусеров - ученик от XII клас на Професионална гимназия по механотехника "Проф. Цветан Лазаров", гр. Пловдив

 

Грамоти и поощрителни награди получават:

Ева Христова Обесникова - ученичка от XII  клас на Гимназия с преподаване на чужди езици "Йордан Радичков", гр. Видин

Георги Живков Жечев - ученик от XII  клас на Средно училище за хуманитарни науки и изкуства "Константин Преславски", гр. Варна

Благодарствено писмо от учениците от 10 клас на СУ "Св. св. Кирил и Методий" - гр. Смолян

 

2017 г.

 ПОБЕДИТЕЛ В КОНКУРСА ЗА УЧЕНИЧЕСКО ЕСЕ
НА ТЕМА „ЕВРОПА И СЪДЕБНАТА ВЛАСТ В БЪЛГАРИЯ”
ОБЯВЕН ОТ ПЛЕНУМА НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ С РЕШЕНИЕ ПО ПРОТОКОЛ № 5/09.02.2017 г.

Марио Иванов Савчев – ученик от Х „ж“ клас на 91-ва Немска езикова гимназия „Проф. Константин Гълъбов“, гр. София

 

Грамоти и поощрителни награди получават:

Александър Георгиев Добрев - ученик от X „ж“ клас на 9-та Френска езикова гимназия „Алфонс дьо Ламартин“, гр. София
Николай Венелинов Бошнаков - ученик от X „д“ клас на 91-ва Немска езикова гимназия „Проф. Константин Гълъбов“, гр. София

Поздравителен адрес от д-р Ваня Кастрева, началник на Регионално управление на образованието - София-град

 

2016 г.

ПОБЕДИТЕЛ В КОНКУРСА ЗА УЧЕНИЧЕСКО ЕСЕ
НА ТЕМА „ЗАКОНЪТ И СПРАВЕДЛИВОСТТА” ОБЯВЕН ОТ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ С РЕШЕНИЕ ПО ПРОТОКОЛ № 18/14.04.2016 г.

Пенка Стефанова Стефанова, ученичка от XI „в“ клас в Професионална гимназия по ветеринарна медицина „Иван Петрович Павлов“, гр. Стара Загора
Николай Емилов Беремлийски – ученик от XII клас на  ПМГ „Академик Иван Ценов” – гр. Враца

 

2015 г.

ПОБЕДИТЕЛИ В КОНКУРСА ЗА УЧЕНИЧЕСКО ЕСЕ
НА ТЕМА „ПОЗНАТАТА И НЕПОЗНАТА СЪДЕБНА ВЛАСТ” ОБЯВЕН ОТ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ С РЕШЕНИЕ ПО ПРОТОКОЛ № 10/05.03.2015 г.

Апелативен район Бургас:

Ивайла Георгиева Павлова – ученичка от XII "г" клас, Гимназия с преподаване на английски език „Гео Милев“, гр. Бургас
Мария Георгиева Илиева - ученичка от ХI "а" клас, Гимназия с преподаване на немски език „Гьоте”, гр. Бургас
Виктор Тодоров Христов - ученик от Х клас, Природоматематическа гимназия "Акад. Никола Обрешков", гр.Бургас

Апелативен район – Варна:

Михаил Емилов Димитров - ученик от XII "а" клас, Математическа гимназия „д-р Петър Берон”, гр. Варна
Живко Деянов Пенчев – ученик от Х "а" клас на СОУ „Йордан Йовков”, гр. Тервел

Апелативен район – Велико Търново:

Георги Ангелов Георгиев – ученик от X "б" клас, СОУ „Георги Бенковски“ гр.Тетевен
Виктория Красимирова Борисова – ученичка от X "в" клас, Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване, гр.Плевен
Галина Тихомирова Георгиева – ученичка от X "в" клас, Държавна Търговска Гимназия “Димитър Хадживасилев” гр. Свищов

Апелативен район – Пловдив:

Стилияна Красимирова Кирова – ученичка от XI "а" клас, ПГ „проф. д-р Асен Златаров”, гр.Димитровград
Виктор Красимиров Младенов – ученик от X "д" клас, Гимназия с преподаване на чужди езици „Ромен Ролан“, гр. Стара Загора

Апелативен район София:

Цветина Светославова Илиева - ученичка от XI "в" клас, Природо-математическа гимназия„Екзарх Антим І”, гр. Видин
Славяна Вергилова Борисова - ученичка от XI "г" клас, Природо-математическа гимназия "Екзарх Антим I", гр. Видин
Павел Руменов Денков - X "г" клас, Гимназия с преподаване на чужди езици „Симеон Радев”, гр. Перник

Висш съдебен съвет

Деян Тонев Пиралков, ученик от XII „в” клас на Националната гимназия за древни езици и култури „Константин Кирил Философ”, гр. София
Ана-Дея Михайлова Минаева, ученичка от X „б” клас на 18 СОУ „Уилям Гладстон”, гр. София
Иван Ивов Маринов - ученик от XII „б” клас на 21 СОУ „Христо Ботев”, гр. София

Конкурсът за ученическо есе се проведе в рамките на проект „Укрепване на капацитета на ВСС за по-добро управление на комуникационните процеси и повече прозрачност в дейността на съдебната власт”, договор №К13-15-1/04.12.2013 г., който се финансира от Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 

ДНИ НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ - АРХИВ (2023 г.)

ДНИ НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ - АРХИВ (2022 г.)

ДНИ НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ - АРХИВ (2021 г.)

ДНИ НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ - АРХИВ (2020 г.)

ДНИ НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ - АРХИВ (2019 г.)

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд