Пресцентър

 

Инициативата „Ден на отворените врати” в органите на съдебната власт се провежда под надслов "Открито за съдебната власт"

График за 2024 година

 
СЪДИЛИЩА ДАТА ПРОКУРАТУРИ Дата

ВКС 

.

ВП

съвместно със СГП

16.04.2024 г.

ВАС

 

 

 
   

НСлС

посветен на 145-та годишнина от приемането на Търновската конституция

16.04.2024 г.

АС София

08.01.2024 г.

09.05.2024 г.

АП  София

"Ролята на апелативните прокуратури като органи на съдебната власт"

м. ноември 2024 г.

Софийски градски съд

13.02.2024 г.

Софийска градска прокуратура

 

АдмС София-град

м. октомври    

Софийски районен съд

"Открито за съдебната власт"

145 години от приемането на Търновската конституция

 

 

17.09.2024 г.

26.06.2024 г.

23.05.2024  г.

21.04.2023 г.

16.04.2024  г.

19.03.2024 г.

Софийска районна прокуратура

съвместно със Софийски районен съд

посветен на 145-та годишнина от приемането на Търновската конституция

19.03.2024 г.

16.04.2024 г.

23.05.2024 г.

17.09.2024 г.

Софийски окръжен съд

 

ОП София

"Същност на професията "прокурор", правомощия и функции. Прокуратурата като част от съдебната система"

24.09.2024 г.

АдмС София-област

     

РС Ихтиман

м. октомври РП Ихтиман  

РС Пирдоп

"Съдът отблизо"

24.09.2024 г.

РП Пирдоп  

РС Своге

22.10.2024 г.

ТО Своге

съвместно с РС Своге

22.10.2024 г.

РС Сливница 

"Открито за съдебната власт"

"Право, правосъдие, справедливост, има ли почва у нас"

25.04.2024 г.

ТО Сливница

съвместно с РС Сливница

25.04.2024 г.

РС Елин Пелин

 

РП Елин Пелин

"Съдебната власт в България. Органи на съдебната власт. Функции и правомощия на съдиите, прокурорите и следователите"

27.06.2024 г.

РС Ботевград

съвместно с РП Ботевград

"Управление на МПС след употреба на наркотични вещества"

04.10.2024 г.

PП Ботевград 

съвместно с РС Ботевград

"Управление на МПС след употреба на алкохол и наркотици"

16.04.2024 г.

04.10.2024 г.

РС Етрополе

14.06.2024 г.

РП Етрополе

 

РС Самоков

тема "Науката и практиката в юридическата професия"

25.10.2024 г.

РП Самоков

 

РС Костинброд 

22.11.2024 г.

РП Костинброд 

съвместно с РС Костинброд

22.11.2024 г.

ОС Благоевград

"Медиацията - взаимни отстъпки към общо решение"

10.12.2024 г.

ОП Благоевград

"Открито за съдебната власт. Личността и защитата на неприкосновеността ѝ съгласно Конституцията на Република България. Практически наказателно правни измерения, според ВКС и ЕСПЧ, свързани с проявните форми на половата идентичност, сурогатното майчинство, евтаназията и евгениката."

10.12.2024 г.

АдмС Благоевград

12.06.2024 г.    

РС Благоевград

"Медиацията - взаимни отстъпки към общо решение"

10.12.2024 г.

РП Благоевград

"Бъдещите прокурори и ученици говорят за право"

29.03.2024 г.

РС Сандански

10.04.2024 г.

ТО Сандански към РП Благоевград

 

РС Петрич 

 

ТО Петрич към РП Благоевград   

РС Разлог

  ТО Разлог към РП Благоевград

 

РС Гоце Делчев

м. септември

2024 г.

ТО Гоце Делчев към РП Благоевград  

ОС Видин

03.06.2024 г. ОП Видин  

АдмС Видин

по повод Международния ден на правото да знам

27.09.2024 г.    

РС Видин

04.10.2024 г.

РП Видин

"Разделението на властите, наказателно отговорни лица, процесуални права на непълнолетни участници в наказателния процес"

07.06.2024 г.

17.06.2024 г.

18.06.2024 г.

20.06.2024 г.

РС Белоградчик

18.10.2024 г.

ТО Белоградчик към РП Видин  

РС Кула

07.06.2024 г. ТО Кула към РП Видин  

ОС Враца

"Професиите "съдия" и "съдебен служител" - призвание и отговорност"

10.12.2024 г.

ОП Враца

"Опасностите в Интернет. Киберпрестъпленията"

12.11.2024 г.

АдмС Враца

"Рисковете при употреба на наркитици и алкохол и при управление на МПС, под въздействие на тези вещества"

25.10.2024 г.    

РС Враца

Конституцията на Република България

17.04.2024 г.

РП Враца

 

РС Козлодуй

"Онлайн безопасността на децата и превенцията на насилието в интернет"

 

03.06.2024 г.

ТО Козлодуй към РП Враца

"Онлайн безопасността на децата и превенция на насилието в интернет"

03.06.2024 г.

РС Мездра

 

ТО Мездра към РП Враца

съвместно с РС Мездра

"Престъпления, извършени от непълнолетни лица, наказателна отговорност на непълнолетни"

"Престъпления, свързани с наркотични вещества"

08.10.2024 г.

РС Оряхово

30.10.2024 г.

ТО Оряхово към РП Враца

"Хулигански действия по НК и УБДХ"

"Транспортни престъпления"

"Видове наказания"

10.10.2024 г.

РС Бяла Слатина

"Злоупотреба с упойващи вещества и наркотици"

10.10.2024 г.

ТО Бяла Слатина към РП Враца

"Злоупотреба с упойващи вещества и наркотици"

10.10.2024 г.

ОС Кюстендил

съвместно с

Окръжна прокуратура - Кюстендил

15.04.2024 г.

ОП Кюстендил 

съвместно с ОС Кюстендил

 

15.04.2024 г.

13.06.2024 г.

АдмС Кюстендил

"Открито за съдебната власт"

20.03.2024 г.

   

РС Кюстендил

съвместно с Районна прокуратура - Кюстендил

16 и 17.04.2024 г.

РП - Кюстендил 

съвместно с РС Кюстендил

"Симулативен процес по обвинение за управление на МПС след употреба на наркотици"

15.04.2024 г.

13.06.2024 г.

РС Дупница и Районна прокуратура - Кюстендил - ТО - Дупница

13.06.2024 г.

ТО Дупница към РП - Кюстендил 

 

ОС Монтана

"Открито за съдебната власт"

15.11.2024 г. ОП Монтана   

АдмС Монтана

22.05.2024 г.

   

РС Монтана

"Европейски ден на правосъдието"

25.10.2024 г.

РП Монтана

съвместно с РС Монтана

"Проблемите с разпространението на наркотици сред младите хора, настъплението на нови синтетични наркотици, опасностите и последствията от употребата на дрога"

25.10.2024 г.

РС Лом

м. септември ТО Лом към РП Монтана  
РС Берковица  

ТО Берковица към РП Монтана

 

ОС Перник

съвместно с АдмС Перник, РС Перник, ОП Перник и РП Перник

25.06.2024 г.

Програма

ОП Перник 

съвместно с РП Перник, ОС Перник, РС Перник, Адмс Перник

25.06.2024 г.

АдмС Перник

25.06.2024 г.

   

РС Перник

25.06.2024 г.

РП Перник   

съвместно с ОП Перник, ОС Перник, РС Перник, Адмс Перник                 

25.06.2024 г.

РС Радомир

25.10.2024 г.

ТО Радомир към РП Перник  

РС Трън

"Открито за съдебната власт"

11.10.2024 г. ТО Трън към РП Перник  

РС Брезник

25.10.2024 г.

ТО Брезник към РП Перник

 

АС Пловдив

съвместно с Окръжен съд - Пловдви

"Съдът отблизо"

15.11.2024 г.

АП Пловдив 

съвместно с ОП Пловдив и РП Пловдив

16.04.2024 г.

ОС Пловдив 

съвместно с Апелативен съд - Пловдив

"Съдът отблизо"

15.11.2024 г.

ОП Пловдив

съвместно с АП Пловдив и РП Пловдив 

16.04.2024 г.

АдмС Пловдив

"Административен съд - Пловдив в Международния ден за правата на човека - гарант за защита правата на гражданите"

10.12.2024 г.

   

РС Пловдив

"Борса за съдебни служители"

"Наркотици, агресия и насилие"

30.05.2024 г.

23.10.2024 г.

РП Пловдив 

съвместно с ОА Пловдив и ОП Пловдив

16.04.2024 г.

РС Първомай

м. откомври ТО Първомай към РП Пловдив  

РС Асеновград 

"Съдът отблизо"

26.04.2024 г.

ТО Асеновград към РП Пловдив 

съвместно с РС Асеновград

26.04.2024 г.

РС Карлово

"Детско правосъдие"

16.05.2024 г.

ТО Карлово към РП Пловдив

 

ОС Пазарджик

 

ОП Пазарджик

 

АдмС Пазарджик

"Електронното правосъдие - възможности за отделен достъп до делата"

22.11.2024 г.    

РС Пазарджик

24.04.2024 г.

РП Пазарджик

 

РС Пещера

25.10.2024 г.

ТО Пещера към РП Пазарджик

 

РС Панагюрище

"Законът за движение по пътищата - най-честите нарушения на пътя. Занимание с пътен патрул"

28.06.2024 г.

ТО Панагюрище към РП Пазарджик  

РС Велинград

18.10.2024 г.

ТО Велинград към РП Пазарджик  

ОС Стара Загора

 

ОП Стара Загора

"Запознаване с органите на съдебната власт и с професията на прокурора"

30.04.2024 г.

АдмС Стара Загора

     

РС Стара Загора

"Алкохолът и наркотиците - лесният начин да изгубиш свободата си. Престъпления и наказания по НК"

23.04.2024 г.

РП Стара Загора

"Не на насилието"

м. ноември 2024 г.

РС Раднево

03.10.2024 г.

ТО Раднево към РП Стара Загора

 

РС Гълъбово

"Достъп до правосъдие и прозрачност в работата на съдебната система"

26.09.2024 г.

ТО Гълъбово към РП Стара Загора  
РС Казанлък

 

16.04.2024 г.

 

ТО Казанлък към РП Стара Загора  

РС Чирпан

"Работата на съда отблизо"

есента на 2024 г.

ТО Чирпан към РП Стара Загора

 

ОС Смолян

съвместно с РС Смолян, ОП Смолян и РП Смолян

"Запознаване на малолетни и непълнолетни лица с възможността за прекратяване на образувано наказателно производство за извършени от тях общоопасни деяния и разглеждане на възпитателно производство по реда на Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните"

04 - 08.11.2024 г.

ОП Смолян

съвместно с РП Смолян, ОС Смолян и РС Смолян

"Запознаване на малолетни и непълнолетни лица с възможността за прекратяване на образувано наказателно производство за извършени от тях общоопасни деяния и разглеждане на възпитателно производство по реда на Закона за борба  срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните"

04 - 08.11.2024 г.

АдмС Смолян

25.04.2024 г.    

РС Смолян

съвместно с ОС Смолян, ОП Смолян и РП Смолян

"Запознаване на малолетни и непълнолетни лица с възможността за прекратяване на образувано наказателно производство за извършени от тях общоопасни деяния и разглеждане на възпитателно производство по реда на Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните "

04 - 08.11.2024 г.

РП Смолян

съвместно с ОП Смолян, ОС Смолян и РС Смолян

"Запознаване на малолетни и непълнолетни лица с възможността за прекратяване на образувано наказателно производство за извършени от тях общоопасни деяния и разглеждане на възпитателно производство по реда на Закона за борба  срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните"

04 - 08.11.2024 г.

РС Мадан

м. октомври 2024 г.

ТО Мадан към РП Смолян

 

РС Чепеларе

"Открито за съдебната власт"

22.11.2024 г.

ТО Чепеларе към РП Смолян

 

РС Златоград

"Детско насилие, агресията в училище"

"Домашно насилие"

18.10.2024 г. ТО Златоград към РП Смолян  

РС Девин

05.12.2024 г.

ТО Девин към РП Смолян

 

ОС Кърджали

"Открито за съдебната власт"

16.06.2024 г.

ОП Кърджали

съвместно с РП Кърджали

"Прокурора в съдебната система"

18.06.2024 г.

АдмС Кърджали

"Открито за правосъдието"

 

18.10.2024 г.

 

   

РС Кърджали

17.06.2024 г.

РП Кърджали 

съвместно с ОП Кърджали

"Прокурора в съдебната система"

18.06.2024 г.

РС Ардино

22.04.2024 г.

ТО Ардино към РП Кърджали

 

РС Момчилград

  ТО Момчилград към РП Кърджали  

РС Крумовград

"Открито за съдебната власт"

16.04.2024 г. ТО Крумовград към РП Кърджали  

ОС Хасково 

съвместно с РС Хасково

16.04.2024 г.

ОП Хасково 

 

АдмС Хасково

16.04.2024 г.    

РС Хасково

16.04.2024 г.

РП Хасково 

 

РС Свиленград 

 

ТО Свиленград към РП Хасково

 

РС Димитровград

30.04.2024 г. ТО Димитровград към РП Хасково  

РС Харманли

"Открито за съдебната власт"

25.10.2024 г. ТО Харманли към РП Хасково  
РС Ивайловград

20.05.2024 г.

ТО Ивайловград към РП Хасково

 

АС  Велико Търново 

31.05.2024 г.

АП  Велико Търново 

съвместно с ОП Велико Търново, РП Велико Търново, АС - Велико Търново, ОС Велико Търново и РС Велико Търново

31.05.2024 г.

ОС Велико Търново

31.05.2024 г.

ОП Велико Търново

съвместно с АП Велико Търново, РП Велико Търново, АС - Велико Търново, ОС Велико Търново и РС Велико Търново

31.05.2024 г.

АдмС Велико Търново

"Открито за съдебната власт"

25.10.2024 г.

   

РС Велико Търново

 

РП Велико Търново

съвместно с АП Велико Търново, ОП Велико Търново, АС - Велико Търново, ОС Велико Търново и РС Велико Търново

31.05.2024 г.

РС Елена 

"Открито за съдебната власт"

18.10.2024 г.

ТО Елена към РП Велико Търново  

 

РС Горна Оряховица

 

ТО Горна Оряховица към РП Велико Търново  

РС Свищов

16.04.2024 ТО Свищов към РП Велико Търново  

РС Павликени

 

ТО Павликени към РП Велико Търново

 

ОС Габрово

19.03.2024 г. ОП Габрово 10.10.2024 г.

АдмС Габрово

     
РС Габрово  

РП Габрово 

 

РС Дряново

 

ТО Дряново към РП Габрово

 

РС Трявна

 

ТО Трявна към РП Габрово

 

РС Севлиево 

 

ТО Севлиево към РП Габрово 

 

ОС Ловеч

"Открито за съдебната власт"

"Правна култура и справедливост"

05.06.2024 г.

25.10.2024 г.

ОП Ловеч  

АдмС Ловеч

     

РС Ловеч

 

РП Ловеч

"Професията на прокурора"

"Наркотиците - лесният начин да изгубиш свободата си. Превенция срещу употребата на наркотични вещества. Престъпления, извършени от наркозависими"

м. септември - м. октомври 2024 г.

РС Тетевен

"Европейски ден за гражданско правосъдие"

25.10.2024 г.

ТО Тетевен към РП Ловеч  

РС Троян

22.11.2024 г. ТО Троян към РП Ловеч  

РС Луковит

"Луковитски районен съд - минало, настояще и бъдеще"

13.06.2024 г. ТО Луковит към РП Ловеч  

ОС Плевен

 

ОП Плевен 

съвместно с РП Плевен

22.04.2024 г.

АдмС Плевен

"Независимост на съдебната власт. Структура на съдебната система. Как можем да защитим правата си чрез съдебните институции?"

27.09.2024 г.    

РС Плевен

Седмица на отворените врати

"Не на наркотиците"

Отбелязване на Деня на международното наказателно правосъдие

Отбелязване на Европейския ден на гражданското правосъдие

 

15 - 19.04.2024 г.

26.06.2024 г.

17.04.2024 г.

25.10.2024 г.

РП Плевен

съвемстно с ОП Плевен

22.04.2024 г.

РС Левски

"Открито за съдената власт"

02.10.2024 г.

ТО Левски към РП Плевен

 

РС Никопол

"Открито за съдебната власт"

16.04.2024 г. ТО Никопол към РП Плевен  

РС Червен бряг

16.04.2024 г. ТО Червен бряг към РП Плевен  

РС Кнежа

Открит диалог с младите хора по темата: "Детско правосъдие"

04.10.2024

ТО Кнежа към РП Плевен

 

ОС Русе

"Открито за съдебната власт"

01.10.2024 г.

ОП Русе

съвместно с РП Русе и ОСлО при ОП Русе

"Открито за съдебната власт. Нека се запознаем"

15.04.2024 г.

22.04.2024 г.

АдмС Русе

16.04.2024 г.    

РС Русе

"Открито за съдебната власт"

29.11.2024 г.

 

РП Русе

съвместно с ОП Русе

"Открито за съдебната власт. Нека се запознаем"

15.04.2024 г.

22.04.2024 г.

РС Бяла 

18.10.2024 г.

ТО Бяла към РП Русе

 

Апелативен съд - Варна

 

АП  Варна

 

ОС Варна

16.04.2024 г.

ОП Варна 

м. октомври -

м. ноември 2024 г.

АдмС Варна

"Открито за съдебната власт"

25.10.2024 г.

   

РС Варна

19.04.2024 г.

РП Варна

есента на 2024 г.

РС Провадия

12.04.2024 г.

ТО Провадия към РП Варна

 

РС Девня

 

ТО Девня към РП Варна

 

ОС Добрич

26.04.2024 г.

ОП Добрич

"Дейност на прокуратурите в Добруджанския край"

26.09.2024 г.

АдмС Добрич

"Открито за съдебната власт"

25.10.2024 г.    

РС Добрич

 

РП Добрич

26.09.2024 г.

РС Тервел

"Отговорност на ученика пред закона"

21.06.2024 г.

ТО Тервел към РП Добрич

 

РС Каварна

15.05.2024 г.

ТО Каварна към РП Добрич

 

РС Балчик

"Животът ни без правила - за или против"

15.04.2024 г. ТО Балчик към РП Добрич  

РС Генерал Тошево

конкурс за есе "Опасностите при сърфиране в интернет"

"Детско правосъдие"

19.04.2024 г.

 

22.11.2024 г.

ТО Генерал Тошево към РП Добрч

 

ОС Шумен

 

ОП Шумен

"Професията на прокурора"

11.10.2024 г.

АдмС Шумен

по повод Международния ден за борба с корупцията

09.12.2024 г.    

РС Шумен

16.05.2024 г.

РП Шумен

съвместно с Районен съд Шумен

"Мястото на Прокуратурата в съдебната система на България, представяне на професиите "съдия", "прокурор", "следовател" и запознаване със статута на магистратите"

16.05.2024 г.

РС Нови Пазар

"Съдебната власт - предизвикателства, избор и доверие!"

11.10.2024 г.

ТО Нови Пазар към РП Шумен  

РС Велики Преслав

"Агресията - проява на сила или слабост"

24.10.2024 г.

ТО Велики Преслав към РП Шумен

 

ОС Разград 

съвместно с РС Разград

"Правилното или доброто"

"Лицата на справедливостта"

18 и 19.04.2024 г.

ОП Разград 

съвместно с РП Разград

проведен конкурс на тема: "Принос на учениците за нетърпимост към престъпления и оказване на помощ на пострадали от престъпление"

"Децата и правосъдието"

16.04.2024 г.

 

м. октомври 2024 г.

АдмС Разград

     

РС Разград

съвместно с ОС Разград

"Правилното или доброто"

"Лицата на справедливостта"

18 и 19.04.2024 г.

РП Разград 

съвместно с ОП Разград

проведен конкурс на тема: "Принос на учениците за нетърпимост към престъпления и оказване на помощ на пострадали от престъпление"

"Децата и правосъдието"

 

16.04.2024 г.

 

м. октомври 2024 г.

РС Кубрат

  ТО Кубрат към РП Разград  

РС Исперих

04.10.2024 г.

ТО Исперих към РП Разград  

ОС Търговище 

"65 години от създаването на Окръжен съд - Търговище"

16.04.2024 г.

18.04.2024 г.

19.04.2024 г.

ОП Търговище

 

АдмС Търговище

"Статут и финкции на административните съдилища"

18.10.2024 г.

   

РС Търговище

"Работата на съда отблизо"

27.09.2024 г. РП Търговище  

РС Попово

"Съдът отблизо. Да опознаем дейността на съда"

04.10.2024 г. ТО Попово към РП Търговище  

РС Омуртаг

 

ТО Омуртаг към РП Търговище

 

ОС Силистра

"Открито за съдебната власт"

08.10.2024 г.

ОП Силистра

"Мястото на Прокуратурата в съдебната система на България, представяне на професиите "прокурор" и "следовател" и запознаване със статута на магистратите"

март 2024 г.

АдмС Силистра

84 години от подписването на Крайовската спогодба и връщането на Южна Добруджа в пределите на България

01.10.2024 г.    

РС Силистра

"Открито за съдебната власт"

20.06.2024 г. РП Силистра  

РС Дулово

"Какво работят хората в съда?"

26.06.2024 г. ТО Дулово към РП Силистра  

РС Тутракан

"Открито за съдебната власт"

15.10.2024 г.

ТО Тутракан към РП Силистра

 

АС  Бургас

"Права и отговорности пред закона"

 

"Професията на съдията"

 

12.03.2024 г.

25.04.2024 г.

16.07.2024 г.

АП  Бургас

19.04.2024 г.

ОС Бургас

"Правната гледна точка"

27.03.2024 г.

ОП Бургас

29.04.2024 г.

АдмС Бургас

по повод Деня на подписването на Европейската конвенция за правата на човека

04.11.2024 г.    

РС Бургас

по повод Деня на Конституцията на Република България

16, 17 и 19.04.2024 г. РП Бургас

18.04.2023 г.

25.04.2023 г.

РС Карнобат

30.09.2024 г.

ТО Карнобат към РП Бургас  

РС Поморие

15.04.2024 г. ТО Поморие  към РП Бургас  

РС Малко Търново

 

16.10.2024 г.

ТО Малко Търново към РП Бургас  

РС Несебър

 

 ТО Несебър към РП Бургас  

РС Царево

 

ТО Царево към РП Бургас  

РС Средец

"30 години Районен съд - Средец"

20.09.2024 г.

ТО Средец към РП Бургас

 

РС Айтос

16.04.2024 г.

ТО Айтос към РП Бургас

 

ОС Сливен 

"Законът - права и отговорности. Законът и справедливостта"

26.04.2024 г.

ОП Сливен

съвместно с ОС Сливен

"Законът - права и отговорности. Законът и справедливостта"

26.04.2024 г.

02.05.2024 г.

АдмС Сливен 

"Европейски ден на правосъдието"

25.10.2024 г.    

РС Сливен

"Открито за съдебната власт"

02.07.2024 г.

РП Сливен 

 

РС Котел

  ТО Котел към РП Сливен  

РС Нова Загора

м. ноември 2024 г. ТО Нова Загора към РП Сливен  

ОС Ямбол

16.04.2024 г.

ОП Ямбол

16.04.2024 г.

АдмС Ямбол

 

   

РС Ямбол

  РП Ямбол  

РС Елхово

07.10.2024 г.

ТО Елхово към РП Ямбол  

РС Тополовград

  ТО Тополовград към РП Ямбол  

Военно-апелативен съд

"Ролята на съдебната сграда във военното правораздаване"

17.04.2024 г.

ВАпП

 

ВС София

"145 години Софийски военен съд"

12.11.2024 г.

ВОП София

 

ВС Пловдив

 

ВОП Пловдив

"Актуални предизвикателства пред военното правораздаване"

10.09.2024 г.

ВС Сливен

"Открито за съдебната власт"

15.04.2024 г.

ВОП Сливен

 

 

ИВСС

16.05.2024 г.

НИП

"Открито за съдебната власт"

04 - 08.11.2024 г.

 

Отчет за изпълнението на информационната кампания „Ден на отворените врати” в органите на съдебната власт през 2021 г.

Отчет за изпълнението на информационната кампания „Ден на отворените врати” в органите на съдебната власт през 2020 г.

Отчет за изпълнението на информационната кампания "Ден на отворените врати" в органите на съдебната власт през 2019 г.

Отчет за изпълнението на информационната кампания „Ден на отворените врати” в органите на съдебната власт през 2017 г.

2019 г.

ПОБЕДИТЕЛ В КОНКУРСА ЗА УЧЕНИЧЕСКО ЕСЕ

НА ТЕМА "ОТКРОВЕНО ЗА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ"

ОБЯВЕН ОТ ПЛЕНУМА НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ С РЕШЕНИЕ ПО ПРОТОКОЛ № 7/28.03.2019 г.

Иван Дончев Мусеров - ученик от XII клас на Професионална гимназия по механотехника "Проф. Цветан Лазаров", гр. Пловдив

 

Грамоти и поощрителни награди получават:

Ева Христова Обесникова - ученичка от XII  клас на Гимназия с преподаване на чужди езици "Йордан Радичков", гр. Видин

Георги Живков Жечев - ученик от XII  клас на Средно училище за хуманитарни науки и изкуства "Константин Преславски", гр. Варна

Благодарствено писмо от учениците от 10 клас на СУ "Св. св. Кирил и Методий" - гр. Смолян

 

2017 г.

 ПОБЕДИТЕЛ В КОНКУРСА ЗА УЧЕНИЧЕСКО ЕСЕ
НА ТЕМА „ЕВРОПА И СЪДЕБНАТА ВЛАСТ В БЪЛГАРИЯ”
ОБЯВЕН ОТ ПЛЕНУМА НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ С РЕШЕНИЕ ПО ПРОТОКОЛ № 5/09.02.2017 г.

Марио Иванов Савчев – ученик от Х „ж“ клас на 91-ва Немска езикова гимназия „Проф. Константин Гълъбов“, гр. София

 

Грамоти и поощрителни награди получават:

Александър Георгиев Добрев - ученик от X „ж“ клас на 9-та Френска езикова гимназия „Алфонс дьо Ламартин“, гр. София
Николай Венелинов Бошнаков - ученик от X „д“ клас на 91-ва Немска езикова гимназия „Проф. Константин Гълъбов“, гр. София

Поздравителен адрес от д-р Ваня Кастрева, началник на Регионално управление на образованието - София-град

 

2016 г.

ПОБЕДИТЕЛ В КОНКУРСА ЗА УЧЕНИЧЕСКО ЕСЕ
НА ТЕМА „ЗАКОНЪТ И СПРАВЕДЛИВОСТТА” ОБЯВЕН ОТ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ С РЕШЕНИЕ ПО ПРОТОКОЛ № 18/14.04.2016 г.

Пенка Стефанова Стефанова, ученичка от XI „в“ клас в Професионална гимназия по ветеринарна медицина „Иван Петрович Павлов“, гр. Стара Загора
Николай Емилов Беремлийски – ученик от XII клас на  ПМГ „Академик Иван Ценов” – гр. Враца

 

2015 г.

ПОБЕДИТЕЛИ В КОНКУРСА ЗА УЧЕНИЧЕСКО ЕСЕ
НА ТЕМА „ПОЗНАТАТА И НЕПОЗНАТА СЪДЕБНА ВЛАСТ” ОБЯВЕН ОТ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ С РЕШЕНИЕ ПО ПРОТОКОЛ № 10/05.03.2015 г.

Апелативен район Бургас:

Ивайла Георгиева Павлова – ученичка от XII "г" клас, Гимназия с преподаване на английски език „Гео Милев“, гр. Бургас
Мария Георгиева Илиева - ученичка от ХI "а" клас, Гимназия с преподаване на немски език „Гьоте”, гр. Бургас
Виктор Тодоров Христов - ученик от Х клас, Природоматематическа гимназия "Акад. Никола Обрешков", гр.Бургас

Апелативен район – Варна:

Михаил Емилов Димитров - ученик от XII "а" клас, Математическа гимназия „д-р Петър Берон”, гр. Варна
Живко Деянов Пенчев – ученик от Х "а" клас на СОУ „Йордан Йовков”, гр. Тервел

Апелативен район – Велико Търново:

Георги Ангелов Георгиев – ученик от X "б" клас, СОУ „Георги Бенковски“ гр.Тетевен
Виктория Красимирова Борисова – ученичка от X "в" клас, Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване, гр.Плевен
Галина Тихомирова Георгиева – ученичка от X "в" клас, Държавна Търговска Гимназия “Димитър Хадживасилев” гр. Свищов

Апелативен район – Пловдив:

Стилияна Красимирова Кирова – ученичка от XI "а" клас, ПГ „проф. д-р Асен Златаров”, гр.Димитровград
Виктор Красимиров Младенов – ученик от X "д" клас, Гимназия с преподаване на чужди езици „Ромен Ролан“, гр. Стара Загора

Апелативен район София:

Цветина Светославова Илиева - ученичка от XI "в" клас, Природо-математическа гимназия„Екзарх Антим І”, гр. Видин
Славяна Вергилова Борисова - ученичка от XI "г" клас, Природо-математическа гимназия "Екзарх Антим I", гр. Видин
Павел Руменов Денков - X "г" клас, Гимназия с преподаване на чужди езици „Симеон Радев”, гр. Перник

Висш съдебен съвет

Деян Тонев Пиралков, ученик от XII „в” клас на Националната гимназия за древни езици и култури „Константин Кирил Философ”, гр. София
Ана-Дея Михайлова Минаева, ученичка от X „б” клас на 18 СОУ „Уилям Гладстон”, гр. София
Иван Ивов Маринов - ученик от XII „б” клас на 21 СОУ „Христо Ботев”, гр. София

Конкурсът за ученическо есе се проведе в рамките на проект „Укрепване на капацитета на ВСС за по-добро управление на комуникационните процеси и повече прозрачност в дейността на съдебната власт”, договор №К13-15-1/04.12.2013 г., който се финансира от Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 

ДНИ НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ - АРХИВ (2023 г.)

ДНИ НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ - АРХИВ (2022 г.)

ДНИ НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ - АРХИВ (2021 г.)

ДНИ НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ - АРХИВ (2020 г.)

ДНИ НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ - АРХИВ (2019 г.)

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд