За нас
История на ВСС
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Добро управление
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »

 

Висшият съдебен съвет (ВСС) е създаден с приемането на Конституцията на Република България /чл. 130- 133/ от 1991 г. Законът за Висшия съдебен съвет, за пръв път регламентира организацията и дейността на съвета и в съответствие с него на 27 септември 1991 г. е конституиран първият му състав. Тази нормативна уредба по-късно е отменена с § 14 от Преходни и заключителни разпоредби на Закона за съдебната власт /ЗСВ/ в сила от 25 юли 1994 г. 

С последните промени в Конституцията от 22.12.2023 г., Висшият съдебен съвет е разделен на два самостоятелни органа, като до избирането на Висш съдебен и Висш прокурорски съвет, Съдийската колегия и  Прокурорска колегия, изпълняват функциите на Висш съдебен съвет, съответно на Висш прокурорски съвет, с изкл. на правомощията по чл. 130 б, ал. 2, т. 2 и ал. 3, т. 2.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд