Постоянни комисии
КОМИСИИ ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ
Конкурси
Текущи конкурси
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Добро управление
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
КОНКУРС ЗА МЛАДШИ СЪДИИ, МЛАДШИ ПРОКУРОРИ И МЛАДШИ СЛЕДОВАТЕЛИ

 

2024

СЪОБЩЕНИЕ ДО КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ В КОНКУРСА ЗА
МЛАДШИ СЛЕДОВАТЕЛИ В СЛЕДСТВЕНИТЕ ОТДЕЛИ В ОКРЪЖНИТЕ ПРОКУРАТУРИ
 

СЪОБЩЕНИЕ ДО ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА МЛАДШИ МАГИСТРАТИ

 

МЛАДШИ СЪДИИ

 

МЛАДШИ ПРОКУРОРИ

 

МЛАДШИ СЛЕДОВАТЕЛИ

 

 

За прием на документи:

образец 1 към чл.11, ал.1 - Заявление /конкурс за младши съдии, младши прокурори и младши следователи/

образец 18 към чл.162 ЗСВ - Декларация

Образец на Въпросник, приет с решение на СК на ВСС по протокол 5/01.02.2017 г. (doc)

Образец на Въпросник, приет с решение на ПК на ВСС по протокол 5/01.02.2017 г. (doc)

За писмен изпит:

КОНСПЕКТ за тест по право на Европейския съюз и правата на човека.

За устен изпит:

КОНСПЕКТ за конкурсни изпити за  младши съдии по гражданскоправни науки.

КОНСПЕКТ за конкурсни изпити за  младши съдии, младши прокурори и младши следователи по наказателноправни науки.

КОНСПЕКТ с въпроси по Кодекса за етично поведение на българските съдии.

КОНСПЕКТ с въпроси по Кодекса за етично поведение на българските прокурори и следователи.

 

 

 

2023

 

МЛАДШИ СЪДИИ

 

МЛАДШИ ПРОКУРОРИ

 

МЛАДШИ СЛЕДОВАТЕЛИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд