Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Добро управление
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »

Процедура за избор на национален член от Република България и помощник на националния член в Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на наказателното правосъдие (Евроюст)

 

Правила за избор на национален член от Република България в Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на наказателното правосъдие (Евроюст), негов заместник и помощник на националния член

Решение за откриване на процедура за избор на национален член от Република България и помощник на националния член в Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на наказателното правосъдие (Евроюст)

Обявление за провеждане на процедура за избор на кандидати за национален член от Република България и помощник на националния член в Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на наказателното правосъдие (Евроюст)  /Публикувано на 17.11.2022г./

Списък с ДОПУСНАТИ в процедура за избор на национален член от Република България и помощник на националния член в Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на наказателното правосъдие (Евроюст) /Публикувано на 08.12.2022г./

Списък с НЕДОПУСНАТИ в процедура за избор на национален член от Република България и помощник на националния член в Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на наказателното правосъдие (Евроюст) /Публикувано на 08.12.2022г./

Решение за датата, часа и мястото за изслушване и гласуване /Публикувано на 24.01.2023 г./

Решение за промяна на датата за изслушване и гласуване /Публикувано на 03.02.2023 г./

 

Кандидатури за национален член от Република България в Евроюст

Кандидат  Заявление
и документи
по чл. 7, ал.3 
от Правилата за избор на национален член от Република България в Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на наказателното правосъдие (Евроюст), негов заместник и помощник на националния член  
Становища и въпроси Дата, час и място за изслушване
на кандидатите
Решение
на Пленума на ВСС за одобряване на
кандидатите
1 Елка Темелкова Ваклинова -
прокурор в
Софийска градска прокуратура

(публикувани на 29.11.2022г.)

  22.02.2023 г., 09.30 ч. Решение
на Пленума на ВСС по Протокол №5/22.02.2023г. ,т.1
2 Димитър Димитров Халачев – следовател в Следствения отдел при Софийска градска прокуратураа

(публикувани на 30.11.2022г.)

  22.02.2023 г., 09.30 ч.
3 Ивайло Володиев Илиев  – прокурор в Окръжна прокуратура гр. Кюстендил и европейски делегиран прокурор в Европейската прокуратура

(публикувани на 01.12.2022г.)

  22.02.2023 г., 09.30 ч.
4 Ангелина Йоргакиева Лазарова - съдия в наказателно отделение на Апелативен съд гр.Варна

(публикувани на 01.12.2022г.)

  22.02.2023 г., 09.30 ч.
5 Бисерка Иванова Стоянова – завеждащ специализиран отдел 01 „Специализиран“ на Националната следствена служба 

(публикувани на 01.12.2022г.)

  22.02.2023 г., 09.30 ч.

 

Кандидатури за помощник на национален член в Евроюст

Кандидат  Заявление
и документи
по чл. 7, ал.3 
от Правилата за избор на национален член от Република България в Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на наказателното правосъдие (Евроюст), негов заместник и помощник на националния член  
Становища и въпроси Дата, час и място за изслушване
на кандидатите
Решение
на Пленума на ВСС за одобряване на
кандидатите
1

Светослава Стефанова Пенчева – прокурор в
Окръжна прокуратура гр. Пловдив

Отказ - вх. № ВСС-16538/21.02.2023

(публикувани на 30.11.2022г.)

  22.02.2023 г., 09.30 ч. Решение
на Пленума на ВСС по Протокол №5/22.02.2023г. ,т.1
2 Димитър Димитров Халачев
следовател в Следствения отдел при Софийска градска прокуратураа

(публикувани на 30.11.2022г.)

  22.02.2023 г., 09.30 ч.
3 Ивайло Володиев Илиев  – прокурор в Окръжна прокуратура гр. Кюстендил и европейски делегиран прокурор в Европейската прокуратура

(публикувани на 01.12.2022г.)

  22.02.2023 г., 09.30 ч.
Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд