Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Добро управление
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Отчетни доклади

Обобщени статистически таблици за дейността на съдилищата в отворен машинночетим формат

Обобщени статистически таблици за дейността на съдилищата за 2023 г.

Обобщени статистически таблици за дейността на съдилищата за I полугодие на 2023 г.
Обобщени 
статистически таблици за дейността на съдилищата за 2022 г.
Обобщени 
статистически таблици за дейността на съдилищата за I полугодие на 2022 г.
Обобщени статистически таблици за дейността на съдилищата за 2021 г.
Обобщени 
статистически таблици за дейността на съдилищата за I полугодие на 2021 г.
Обобщени статистически таблици за дейността на съдилищата за 2020 г.
Обобщени статистически таблици за дейността на съдилищата за I полугодие на 2020 г.
Обобщени статистически таблици за дейността на съдилищата за 2019 г.
Обобщени статистически таблици за дейността на съдилищата за I полугодие на 2019 г.
Обобщени статистически таблици за дейността на съдилищата за 2018 г.
Обобщени статистически таблици за дейността на съдилищата за I полугодие на 2018 г.
Обобщени статистически таблици за дейността на съдилищата за 2017 г.
Обобщени статистически таблици за дейността на съдилищата за I полугодие на 2017 г.
Обобщени статистически таблици за дейността на съдилищата за 2016 г.
Обобщени статистически таблици за дейността на съдилищата за I полугодие на 2016 г.
Обобщени статистически таблици за дейността на съдилищата за 2015 г.
Обобщени статистически таблици за дейността на съдилищата за I полугодие на 2015 г.
Обобщени статистически таблици за дейността на съдилищата за 2014 г.
Обобщени статистически таблици за дейността на съдилищата за I полугодие на 2014 г. 
Обобщени статистически таблици за дейността на съдилищата за 2013 г. 
Обобщени статистически таблици за дейността на съдилищата за I полугодие на 2013 г. 
Обобщени статистически таблици за дейността на съдилищата за 2012 г. 
Обобщени статистически таблици за дейността на съдилищата за I полугодие на 2012 г. 
Обобщени статистически таблици за дейността на съдилищата за 2011 г. 
Обобщени статистически таблици за дейността на съдилищата за I полугодие на 2011 г. 
Обобщени статистически таблици за дейността на съдилищата за 2010 г. 
Обобщени статистически таблици за дейността на съдилищата за I полугодие на 2010 г. 
Обобщени статистически таблици за дейността на съдилищата за 2009 г. 
Обобщени статистически таблици за дейността на съдилищата за I полугодие на 2009 г. 
Обобщени статистически таблици за дейността на съдилищата за 2008 г. 
Обобщени статистически таблици за дейността на съдилищата за I полугодие на 2008 г. 
Обобщени статистически таблици за дейността на съдилищата за 2007 г. 
Обобщени статистически таблици за дейността на съдилищата за 2006 г. 
Обобщени статистически таблици за дейността на съдилищата за 2005 г.


Обобщена информация за образуването, движението и приключването на делата във Върховния касационен съд за второ полугодие на 2023 година.
Обобщена информация за образуването, движението и приключването на делата във Върховния касационен съд за първото полугодие на 2023 година.
Обобщена информация за образуването, движението и приключването на делата във Върховния касационен съд за второ полугодие на 2022 година.
Обобщена информация за образуването, движението и приключването на делата във Върховния касационен съд за първото полугодие на 2022 година.
Обобщена информация за образуването, движението и приключването на делата във Върховния касационен съд за второто полугодие на 2021 година.
Обобщена информация за образуването, движението и приключването на делата във Върховния касационен съд за първото полугодие на 2021 година.
Обобщена информация за образуването, движението и приключването на делата във Върховния касационен съд за второто полугодие на 2020 година.
Обобщена информация за образуването, движението и приключването на делата във Върховния касационен съд за първото полугодие на 2020 година.
Обобщена информация за образуването, движението и приключването на делата във Върховния касационен съд за второто полугодие на 2019 година.
Обобщена информация за образуването, движението и приключването на делата във Върховния касационен съд за първото полугодие на 2019 година.
Обобщена информация за образуването, движението и приключването на делата във Върховния касационен съд за второ полугодие на 2018 година.
Обобщена информация за образуването, движението и приключването на делата във Върховния касационен съд за първото полугодие на 2018 година.
Обобщена информация за образуването, движението и приключването на делата във Върховния касационен съд за второ полугодие на 2017 година.
Обобщена информация за образуването, движението и приключването на делата във Върховния касационен съд за първото полугодие на 2017 година.   


Обобщена информация за образуването, движението и приключването на делата във Върховния административен съд през 2023 година.
Обобщена информация за образуването, движението и приключването на делата във Върховния административен съд за първото полугодие на 2023 година.
Обобщена информация за образуването, движението и приключването на делата във Върховния административен съд през 2022 година.
Обобщена информация за образуването, движението и приключването на делата във Върховния административен съд за първото полугодие на 2022 година.
Обобщена информация за образуването, движението и приключването на делата във Върховния административен съд през 2021 година.
Обобщена информация за образуването, движението и приключването на делата във Върховния административен съд за първото полугодие на 2021 година.
Обобщена информация за образуването, движението и приключването на делата във Върховния административен съд през 2020 година.
Обобщена информация за образуването, движението и приключването на делата във Върховния административен съд за първото полугодие на 2020 година.
Обобщена информация за образуването, движението и приключването на делата във Върховния административен съд през 2019 година.
Обобщена информация за образуването, движението и приключването на делата във Върховния административен съд за второто полугодие на 2019 година.

Обобщена информация за образуването, движението и приключването на делата във Върховния административен съд за първото полугодие на 2019 година.
Обобщена информация за образуването, движението и приключването на делата във Върховния административен съд през 2018 година.
Обобщена информация за образуването, движението и приключването на делата във Върховния административен съд за второто полугодие на 2018 година.
Обобщена информация за образуването, движението и приключването на делата във Върховния административен съд за първото полугодие на 2018 година. 

Обобщена информация за образуването, движението и приключването на делата във Върховния административен съд през 2017 година.
Обобщена информация за образуването, движението и приключването на делата във Върховния административен съд за второ полугодие на 2017 година.
Обобщена информация за образуването, движението и приключването на делата във Върховния административен съд за първото полугодие на 2017 година. 

Обобщена информация за образуването, движението и и приключването на преписките и делата на Прокуратура на Република България за първото шестмесечие на 2023 г.
Обобщена информация за образуването, движението и и приключването на преписките и делата на Прокуратура на Република България за първото шестмесечие на 2022 г.
Обобщена информация за образуването, движението и и приключването на преписките и делата на Прокуратура на Република България за първото шестмесечие на 2021 г.
Обобщена информация за образуването, движението и и приключването на преписките и делата на Прокуратура на Република България за първото шестмесечие на 2020 г.
Обобщена информация за образуването, движението и и приключването на преписките и делата на Прокуратура на Република България за първото шестмесечие на 2019 г.
Обобщена информация за образуването, движението и и приключването на преписките и делата на Прокуратура на Република България за първото шестмесечие на 2018 г.
Обобщена информация за образуването, движението и и приключването на преписките и делата на Прокуратура на Република България за първото шестмесечие на 2017 г.
Статистически данни за образуването, движението и и приключването на преписките и делата на Прокуратура на Република България за първото шестмесечие на 2017 г.

Статистически таблици за разследваните досъдебни производства през първото полугодие на 2023 г. в Националната следствена служба, следствените отдели към Окръжните прокуратури, Специализираната прокуратура и Софийска градска прокуратура
Статистически таблици за разследваните досъдебни производства през 2022 г. в Националната следствена служба, следствените отдели към Окръжните прокуратури, Специализираната прокуратура и Софийска градска прокуратура
Статистически таблици за разследваните досъдебни производства през първото полугодие на 2021 г. в Националната следствена служба, следствените отдели към Окръжните прокуратури, Специализираната прокуратура и Софийска градска прокуратура
Статистически таблици за разследваните досъдебни производства през  2020 г. в Националната следствена служба, следствените отдели към Окръжните прокуратури, следствения отдел към Софийска градска прокуратура и следствения отдел към Специализираната прокуратура
Статистически таблици за разследваните досъдебни производства през първото полугодие на 2020 г. в Националната следствена служба, следствените отдели към Окръжните прокуратури, Специализираната прокуратура и Софийска градска прокуратура
Статистически таблици за разследваните досъдебни производства през  2019 г. в Националната следствена служба, следствените отдели към Окръжните прокуратури, следствения отдел към Софийска градска прокуратура и следствения отдел към Специализираната прокуратура
Статистически таблици за разследваните досъдебни производства през първото шестмесечие на 2019 г. в Националната следствена служба, следствените отдели към Окръжните прокуратури, следствения отдел към Софийска градска прокуратура и следствения отдел към Специализираната прокуратура
Статистически таблици за разследваните досъдебни производства през 2018 г. в Националната следствена служба, следствените отдели към Окръжните прокуратури, следствения отдел към Софийска градска прокуратура и следствения отдел към Специализираната прокуратура
Статистически таблици за разследваните досъдебни производства през първото шестмесечие на 2018 г. в Националната следствена служба, следствените отдели към Окръжните прокуратури, следствения отдел към Софийска градска прокуратура и следствения отдел към Специализираната прокуратура
Статистически таблици за разследваните досъдебни производства през 2017 г. в Националната следствена служба, следствените отдели към Окръжните прокуратури, следствения отдел към Софийска градска прокуратура и следствения отдел към Специализираната прокуратура
Статистически таблици за разследваните досъдебни производства през първото шестмесечие на 2017 г. в Националната следствена служба, следствените отдели към Окръжните прокуратури, следствения отдел към Софийска градска прокуратура и следствения отдел към Специализираната прокуратура

Справка за броя на магистратите по възрастови групи към 30.06.2012 г.
Справка за броя на магистратите по възрастови групи към 29.02.2012 г.
Справка за броя на магистратите по възрастови групи към 20.01.2011 г.

Аналитичен доклад на статистическите данни за натовареността на съдилищата в Република България за 2011 г.

Натовареност в съдилищата през 2011 г.
Натовареност по щат и действителна натовареност в съдилищата през 2010 г.

Доклад за прилагането на закона и за дейността на съдилищата през 2009.
Доклад за дейността на органите на съдебната власт за първото полугодие на 2006 г. 
съд, прокуратура, следствие
Доклад за дейността на органите на съдебната власт за 2005 г.

Информация за дейността на апелативните, окръжните, районните, военните и административните съдилища за 2011 г.
Информация за дейността на апелативните, окръжните, районните, военните и административните съдилища за 2010 г.
Информация за дейността на апелативните, окръжните, районните, военните и административните съдилища за 2009 г. 
Информация за дейността на апелативните, окръжните, районните, военните и административните съдилища за 2008 г.

Отчетни статистически данни за дейността на Върховния административен съд за 2009 г.

Обобщена информация за образуването, движението и приключването на преписките и делата в Прокуратурата на Република България за I шестмесечие на 2010 г. 
Доклад за прилагането на закона и за дейността на Прокуратурата и на разследващите органи през 2009 г. 
Обобщена информация за образуването, движението и приключването на преписките и делата в Прокуратурата на Република България за І шестмесечие на 2009 г. 
Доклад за прилагането на закона и за дейността на Прокуртурата и разследващите органи през 2008 г. (резюме) 
Информация за образуването и движението на преписките и делата в Прокуратурата на РБ за І шестмесечие на 2007 г.

Статистически отчети за дейността и натовареността на следователите в Националната следствена служба и на следователите в окръжните следствени отдели към окръжните прокуратури за 2009 г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд