Пресцентър
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Добро управление
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Образователна програма

Споразумение за сътрудничество между Висшия съдебен съвет и Министерството на образованието и науката относно реализиране на Образователната програма "Съдебната власт - информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури" сред ученици, с цел повишаване на тяхната информираност за структурата, функциите и значението на съдебната власт в Република България (№ Д01-82/31.03.2021 г.)

Концепция на Образователната програма "Съдебната власт - информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури", реализирана съвместно от ВСС и МОН

Примерни теми за работа по Образователната програма "Съдебната власт - информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури" (Приложение 2)

Декларация за съгласие за обработване на лични данни от съвместни администратори - ВСС и МОН (Приложение 3 - pdf, docx)

 

ИНФОРМАЦИОННИ И ОБРАЗОВАТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ:

- ВСС, ИВСС и НИП

- Органи на съдебната власт

- Правата ми като свидетел

- Кой кой е в съда?

- Административни съдилища и административно правосъдие

- Решаване на спорове извън съдебната зала

- Участие на децата в наказателния процес

- Често задавани въпроси

- Защита в дигиталния свят

- Образователната програма

- Изложба "В страната на справедливостта"

Образователни карти за правата и отговорностите на децата

- Функции на съдилищата

- Пъзели: "Твоите най-важни права" и "Твоите най-важни отговорности"

- "С грижа за децата"

- Презентация на тема: "Киберпрестъпления и безопасност в интернет"

Образователен филм „Твоите най-важни права и отговорности като дете“, създаден от Административен съд - Видин, Окръжен съд - Видин, Районен съд - Кула и Районен съд - Белоградчик.
 

- Презентация на тема "Децата и правосъдието"

 

Висшият съдебен съвет на Република България бе отличен в престижния конкурс

„Кристални везни на правосъдието“ на Съвета на Европа

Висшият съдебен съвет на Република България бе отличен в конкурса „Кристални везни на правосъдието“ на Съвета на Европа. Ежегодната европейска награда се присъжда за иновативни практики, допринасящи за ефективността и качеството на правосъдието.

Специалното отличие на журито бе връчено от председателя му Джакомо Оберто на представляващия Висшия съдебен съвет Боян Магдалинчев, на официална церемония на 27 октомври 2017 г. в гр. Единбург, Шотландия, на която бе отбелязан и Европейският ден на правосъдието. Образователната програма бе представена от Даниела Машева, член на Висшия съдебен съвет и говорител на Прокурорската колегия.

Висшият съдебен съвет участва в конкурса с проектно предложение представящо Образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“, реализирана от 2014 г. съвместно с Министерство на образованието и науката.

Кандидатурата на ВСС бе сред четирите номинации за наградата „Кристални везни на правосъдието“, избрани между  37 предложения на 18 държави и две международни организации. Номинациите бяха определени от международно жури, в което участваха изявени професионалисти от правната сфера.

Наградата „Кристални везни на правосъдието“ бе присъдена на Кралство Норвегия за инициатива посветена на свидетелите в съдебния процес, реализирана съвместно с организацията на „Червения кръст“.

Със специалното отличие на журито бяха удостоени номинираните инициативи на Азербайджан, България и Италия. Информация за проведената церемония, презентации на четирите наградени инициативи и снимки от събитието са публикувани на сайта на Съвета на Европа.

   

 От ляво на дясно: г-н Боян Магдалинчев - представляващ Висшия съдебен съвет
   получава специалното отличие на журито в конкурса "Кристални везни на правосъдието" за 
   Образователната програма "Съдебната власт - информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури";
  г-н Джакомо Оберто - председател на журито и г-жа Даниела Машева - член на ВСС и говорител на Прокурорската колегия.

                                                                  

   

 Обща снимка на членовете на журито, президента на CEPEJ и
представителите на четирите номинирани държави за наградата "Кристални везни на правосъдието" 2017

***

Информация за Образователната програма на Висшия съдебен съвет „Съдебната власт - информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури.“

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд