Граждански съвет
Заседания
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Добро управление
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »

  
ГРАЖДАНСКИЯТ СЪВЕТ е създаден с протоколи № 53/13.12.2012г. и № 1/10.01.2013г. на ВСС

СЪПРЕДСЕДАТЕЛИ:

1.ЕВГЕНИ ИВАНОВ - член на ВСС
2.СВЕТЛА ДЕРМЕНДЖИЕВА  - Асоциация "ФОРУМ" 

ПРАВИЛА за работа на Гражданския съвет към Висшия съдебен съвет на Република България

ПРОЦЕДУРА ЗА УЧАСТИЕ НА ЧЛЕНОВЕ НА ГРАЖДАНСКИЯ СЪВЕТ КЪМ ВСС В ЗАСЕДАНИЯ НА ПЛЕНУМА, КОЛЕГИИТЕ НА ВСС И КОМИСИИТЕ КЪМ ТЯХ

Електронна поща на Гражданския съвет - grajdanskisavet@vss.justice.bg

Регистрационна форма за участие в Гражданския съвет към ВСС

Списък на професионалните и неправителствени организации, членуващи в Гражданския съвет към ВСС

 1. Асоциация „Форум“
 2. Асоциация на българските административни съдии
 3. Асоциация на държавните съдебни изпълнители
 4. Асоциация на прокурорите в България
 5. Академия за изследвания в сигурността и отбраната
 6. Българска асоциация на вещите лица и експертите (БАВЛЕК)
 7. Българска асоциация на съдиите по вписванията
 8. Българска съдийска асоциация
 9. Камара на независимите оценители в България
 10. Камара на следователите в България
 11. Сдружение на администрацията в органите на съдебната власт (САОСВ)
 12. Сдружение „Обединение на свободните адвокати“
 13. Сдружение на одиторите в публичния сектор
 14. Сдружение „Съдебно-счетоводни експерти в Република България“
 15. Сдружение „Център за приложно-правни изследвания и практики“
 16. Съюз на младите юристи
 17. Съюз на съдебните заседатели в България
 18. Съюз на юристите в България

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд