Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Добро управление
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »

ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА КАНДИДАТИ ЗА 7 (седем) ЕВРОПЕЙСКИ ДЕЛЕГИРАНИ ПРОКУРОРИ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

ПРАВИЛА за подбор на кандидати за европейски делегиран прокурор

РЕШЕНИЕ за откриване на процедура за подбор на кандидати за европейски делегирани прокурори и избор на Комисия по допустимост (публикувано на 28 юни 2023 г.)

Обявление за провеждане на процедура за подбор на кандидати за европейски делегирани прокурори от Република България (публикувано на 28 юни 2023 г.)

РЕШЕНИЕ за датата, часа и мястото за изслушване и гласуване (публикувано на 28 септември 2023 г.)

  Кандидат   Заявление
и документи
по чл. 7, ал.3 
от Правилата за подбор на кандидати за   европейски делегиран прокурор
Списъци на
допуснати / недопуснати
кандидати
Становища и въпроси Дата, час и място за изслушване
на кандидатите
Решение
на ПК на ВСС за одобряване на
кандидатите
1 Бойко Йорданов Атанасов -
следовател в Следствения отдел в
Софийска градска прокуратура

(публикувани на 07.07.2023г.)

Списък
(публикуван на 01.08.2023г.)

Въпроси
от Български институт за правни инициативи, вх. № 12570/05.10.2023г.;
постъпили извън срока по чл. 11 от Правилата за подбор на европейски делегиран прокурор (изпратени по електронен път на 05.10.2023 г., публикувани на 06.10.2023 г.)
12.10.2023 г. (четвъртък) - 09:30 часа

Решение

на Прокурорската колегия на ВСС по протокол 37/12-13.10.2023 г.

2 Георги Петров Балков -
прокурор в Районна прокуратура - Плевен

(публикувани на 25.07.2023г.)

Въпроси
от Български институт за правни инициативи, вх. № 12570/05.10.2023г.;
постъпили извън срока по чл. 11 от Правилата за подбор на европейски делегиран прокурор (изпратени по електронен път на 05.10.2023 г., публикувани на 06.10.2023 г.)

отговори
(публикувани на 13.10.2023 г.),

12.10.2023 г. (четвъртък) - 14:00 часа
3 Моника Цветанова Михайлова - Митова -
прокурор в Софийска районна прокуратура

(публикувани на 26.07.2023г.)

Въпроси
от Български институт за правни инициативи, вх. № 12570/05.10.2023г.;
постъпили извън срока по чл. 11 от Правилата за подбор на европейски делегиран прокурор (изпратени по електронен път на 05.10.2023 г., публикувани на 06.10.2023 г.)
12.10.2023 г. (четвъртък) - 14:00 часа
4 Валентин Петров Ангелов -
прокурор в Софийска районна прокуратура

(публикувани на 28.07.2023г.)

Въпроси
от Български институт за правни инициативи, вх. № 12570/05.10.2023г.;
постъпили извън срока по чл. 11 от Правилата за подбор на европейски делегиран прокурор (изпратени по електронен път на 05.10.2023 г., публикувани на 06.10.2023 г.)

отговори
(публикувани на 12.10.2023 г.),

12.10.2023 г. (четвъртък) - 09:30 часа
5 Бригита Пламенова Байрякова -
прокурор в Районна прокуратура - Пловдив

(публикувани на 28.07.2023г.)

Въпроси
от Български институт за правни инициативи, вх. № 12570/05.10.2023г.;
постъпили извън срока по чл. 11 от Правилата за подбор на европейски делегиран прокурор (изпратени по електронен път на 05.10.2023 г., публикувани на 06.10.2023 г.)
12.10.2023 г. (четвъртък) - 09:30 часа
6

Иван Димитров Кучиев -
прокурор в Софийска градска прокуратура

ОТКАЗ - Вх. № ВСС-9979/09.10.2023г.

(публикувани на 28.07.2023г.)

Въпроси
от Български институт за правни инициативи, вх. № 12570/05.10.2023г.;
постъпили извън срока по чл. 11 от Правилата за подбор на европейски делегиран прокурор (изпратени по електронен път на 05.10.2023 г., публикувани на 06.10.2023 г.)
12.10.2023 г. (четвъртък) - 14:00 часа
7 Иван Стефанов Стефанов  -
заместник на административния ръководител - заместник-районен прокурор на Софийска районна прокуратура

(публикувани на 28.07.2023г.)

Въпроси
от Български институт за правни инициативи, вх. № 12570/05.10.2023г.;
постъпили извън срока по чл. 11 от Правилата за подбор на европейски делегиран прокурор (изпратени по електронен път на 05.10.2023 г., публикувани на 06.10.2023 г.)
12.10.2023 г. (четвъртък) - 14:00 часа
8 Светослав Каменов Милушев -
прокурор в Софийска районна прокуратура

(публикувани на 28.07.2023г.)

Въпроси
от Български институт за правни инициативи, вх. № 12570/05.10.2023г.;
постъпили извън срока по чл. 11 от Правилата за подбор на европейски делегиран прокурор (изпратени по електронен път на 05.10.2023 г., публикувани на 06.10.2023 г.)
13.10.2023 г. (петък) - 09:30 часа
9 Невена Яворова Зартова  -
административен ръководител - районен прокурор на Софийска районна прокуратура

(публикувани на 28.07.2023г.)

Въпроси
от Български институт за правни инициативи, вх. № 12570/05.10.2023г.;
постъпили извън срока по чл. 11 от Правилата за подбор на европейски делегиран прокурор (изпратени по електронен път на 05.10.2023 г., публикувани на 06.10.2023 г.)
13.10.2023 г. (петък) - 09:30 часа
10 Тодор Руменов Куюмджиев  -
заместник на административния ръководител - заместник-районен прокурор на Софийска районна прокуратура

(публикувани на 28.07.2023г.)

Въпроси
от Български институт за правни инициативи, вх. № 12570/05.10.2023г.;
постъпили извън срока по чл. 11 от Правилата за подбор на европейски делегиран прокурор (изпратени по електронен път на 05.10.2023 г., публикувани на 06.10.2023 г.)
13.10.2023 г. (петък) - 09:30 часа
11

Виолета Танева Желева -
прокурор в Софийска районна прокуратура

ОТКАЗ - Вх. № ВСС-10008/11.10.2023г.

(публикувани на 28.07.2023г.)

Въпроси
от Български институт за правни инициативи, вх. № 12570/05.10.2023г.;
постъпили извън срока по чл. 11 от Правилата за подбор на европейски делегиран прокурор (изпратени по електронен път на 05.10.2023 г., публикувани на 06.10.2023 г.)
12.10.2023 г. (четвъртък) - 09:30 часа
12 Мирослава Бойкова Чифчиева - Георгиева  -
заместник на административния ръководител - заместник-районен прокурор на Районна прокуратура - Перник

(публикувани на 28.07.2023г.)

Въпроси
от Български институт за правни инициативи, вх. № 12570/05.10.2023г.;
постъпили извън срока по чл. 11 от Правилата за подбор на европейски делегиран прокурор (изпратени по електронен път на 05.10.2023 г., публикувани на 06.10.2023 г.)
12.10.2023 г. (четвъртък) - 14:00 часа
13

Марин Александров Малчев -
прокурор в Софийска районна прокуратура

ОТКАЗ - Вх. № ВСС-10011/11.10.2023г.

(публикувани на 28.07.2023г.)

Въпроси
от Български институт за правни инициативи, вх. № 12570/05.10.2023г.;
постъпили извън срока по чл. 11 от Правилата за подбор на европейски делегиран прокурор (изпратени по електронен път на 05.10.2023 г., публикувани на 06.10.2023 г.)
12.10.2023 г. (четвъртък) - 14:00 часа
14 Анна Красимирова Каменова -
прокурор в Софийска районна прокуратура

(публикувани на 28.07.2023г.)

Въпроси
от Български институт за правни инициативи, вх. № 12570/05.10.2023г.;
постъпили извън срока по чл. 11 от Правилата за подбор на европейски делегиран прокурор (изпратени по електронен път на 05.10.2023 г., публикувани на 06.10.2023 г.)
12.10.2023 г. (четвъртък) - 09:30 часа
15 Светомир Витков Бабаков -
съдия в Административен съд - София-област

(публикувани на 28.07.2023г.)

Въпроси
от Български институт за правни инициативи, вх. № 12570/05.10.2023г.;
постъпили извън срока по чл. 11 от Правилата за подбор на европейски делегиран прокурор (изпратени по електронен път на 05.10.2023 г., публикувани на 06.10.2023 г.)
13.10.2023 г. (петък) - 09:30 часа
16

Пламен Дончев Петков -
прокурор в Софийска районна прокуратура

ОТКАЗ - Вх. № ВСС-10023/12.10.2023г.

(публикувани на 28.07.2023г.)

Въпроси
от Български институт за правни инициативи, вх. № 12570/05.10.2023г.;
постъпили извън срока по чл. 11 от Правилата за подбор на европейски делегиран прокурор (изпратени по електронен път на 05.10.2023 г., публикувани на 06.10.2023 г.)
13.10.2023 г. (петък) - 09:30 часа
17 Александър Цанков Михайлов -
прокурор в Районна прокуратура - Пловдив

(публикувани на 28.07.2023г.)

Въпроси
от Български институт за правни инициативи, вх. № 12570/05.10.2023г.;
постъпили извън срока по чл. 11 от Правилата за подбор на европейски делегиран прокурор (изпратени по електронен път на 05.10.2023 г., публикувани на 06.10.2023 г.)
12.10.2023 г. (четвъртък) - 09:30 часа

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд