Постоянни комисии
КОМИСИИ ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ
Конкурси

КАЗУСИ, ИЗТЕГЛЕНИ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОВЕЖДАНЕТО НА КОНКУРСИТЕ ЗА МЛАДШИ СЪДИИ, МЛАДШИ ПРОКУРОРИ  И МЛАДШИ СЛЕДОВАТЕЛИ И КОНКУРСИТЕ ЗА ПЪРВОНАЧАЛНО НАЗНАЧАВАНЕ В ОСВ В ПЕРИОДА 2009-2024 г.

 

Година на провеждане Младши съдии Младши прокурори Младши следователи АдмС ОС РС ОП РП ОСлО
2024 г.

Наказателен казус

Граждански казус

Тест

Казус

Тест

Казус

Тест

   

Наказателен казус

Граждански казус

Тест

     
Година на провеждане Младши съдии Младши прокурори Младши следователи АдмС ОС РС ОП РП ОСлО
2023 г.

 

Наказателен казус

Граждански казус

Тест

Казус

Тест

Казус

Тест

   

Наказателен казус

Граждански казус

Тест

Казус

Тест

   

Година на провеждане

Младши съдии

Младши прокурори

Младши следователи

АдмС

ОС

РС

ОП

РП

ОСлО

2022 г.

 

Наказателен казус

Граждански казус

Тест

Казус

Тест

Казус

Тест

 

 

 

 

 

 

 

Казус

Тест

Казус

Тест

Година на провеждане

Младши съдии

Младши прокурори

Младши следователи

АдмС

СНС

ОС

РС

СП 

СлO СП 

ОП

РП

ОСлО

2021 г.

 

Наказателен казус

Граждански казус

Тест

Казус

Тест

Казус

Тест

Казус

Тест

 

 

 

 

 

 

Казус

Тест

 

 

2020 г.

 

 

Наказателен казус

Граждански казус

Тест

Казус

Тест

Казус

Тест

 

 

 

Наказателен казус

Граждански казус

Тест

 

 

 

 

 

2019 г.

 

Наказателен казус

Граждански казус

Тест

Казус

Тест

Казус

Тест

 

 

Наказателен казус

Тест

Граждански казус

Тест

 

 

 

 

 

 

2018 г.

Наказателен казус

Граждански казус

Тест

Казус

Тест

Казус

Тест

 

 

 


Наказателен Казус

Граждански Казус

Тест

Казус

Тест

Казус

Тест

 

Казус

Тест

 

2017 г.

Наказателен казус

Граждански казус

Тест

Казус

Тест

Казус

Тест

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Година на провеждане

Младши съдии

Младши прокурори

Младши следователи

ВКС

ВАС

АдмС

АС

СНС

ОС

РС

ВКП

ВАП

АП

АСП

СП

СлO СП

ОП

РП

НСлС

ОСлО

2016 г.

Наказателен казус

Граждански казус

Казус

 

 

 

 

Kазус  - Наказателна колегия

Казус- Гражданска колегия

Казус- Търговска колегия

 

 

 

 

 

Казус

 

 

 

 

Казус

 

 

2015 г.

Наказателен казус

Граждански казус

Казус

 

 

 

Казус

 

 

Казус- Наказателна колегия

Казус- Гражданска колегия

Казус- Търговска колегия

Казус

 

 

 

 

 

 

Казус

 

 

 

2014 г.

 

Казус

 

Казус- Наказателна колегия

Казус- Гражданска колегия

Казус- Търговска колегия

Казус

 

 

 

Казус- Наказателна колегия

Казус- Гражданска колегия

Казус- Търговска колегия

Казус

Казус

Казус

 

 

 

 

Казус

Казус

Казус

Казус

2013 г.

Наказателен казус

Граждански казус

Казус

 

Казус- Наказателна колегия

Казус- Търговска колегия

Казус

 

 

Казус

 

Казус

Казус

Казус

 

 

Казус

Казус

 

Казус

 

 

2012 г.

Казус

Казус

 

 

Казус

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011 г.

 

 

 

Казус- Наказателна колегия

Казус- Гражданска колегия

Казус

Казус

Казус

 

Казус

Казус

 

Казус

Казус

 

 

 

Казус

Казус

 

 

2010 г.

Казус

Казус

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2009 г.

Казус

Казус

 

Казус- Търговска колегия

Казус

Казус

Казус

 

Казус

Казус

Казус

Казус

Казус

 

 

 

Казус

Казус

 

 
Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд