Международна дейност
Международно сътрудничество
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Добро управление
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »

Споразумение за сътрудничество между Висшия съдебен съвет на Република България и Върховния съвет на магистратурата на Република Италия

 

Спогодба за сътрудничество между Висшия съдебен съвет на Република България и Върховния съвет на магистратурата на Румъния

 

Спогодба за сътрудничество между Висшия съдебен съвет на Република България и Генералния съвет на съдебната власт на Kралство Испания

 

Споразумение за сътрудничество между Висшия съдебен съвет на Република България и Висшия съвет на правосъдието на Украйна

 

Споразумение за сътрудничество между Върховния съвет на магистратурата на Република Молдова и Висшия съдебен съвет на Република България

 

СЪВМЕСТНА ДЕКЛАРАЦИЯ на Върховния съвет на магистратурата на Румъния и Висшия съдебен съвет на Република България за взаимна подкрепа за постигане на целите предвидени от Механизма за сътрудничество и проверка

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд