Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Добро управление
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Заседания

 

2024 Година

2024 Година
Дневен ред 16.02.2024 26.04.2024 19.07.2024    
Протокол 01/16.02.2024 02/26.06.2024      
Решение №01 №02      

 

2023 Година

2023 г.
Дневен ред 07.04.2023 29.09.2023 24.11.2023    
Протокол 01/07.04.2023 02/29.09.2023 03/24.11.2023    
Решение №01 №02 №03    

 

2022 Година

2022 г.
Дневен ред 25.02.2022 22.07.2022 16.09.2022 24.11.2022  
Протокол 25.02.2022 2/22.07.2022 3/16.09.2022 4/24.11.2022  
Решение №01 | №02 | №03  | №04 №05 №06    

 

2021 Година

2021 г.
Дневен ред 25.01.2021 30.03.2021 26.04.2021 26.07.2021 15.10.2021
Протокол № 01 № 02 № 03 № 04 № 05
Решение № 01 № 02 № 03 № 04 № 05

 

2020 Година

 

2020 г.
Дневен ред 03.02.20 09.03.20 20.07.20 28.09.20 12.10.20 23.11.20
Протокол № 01 № 02 № 03 отложено № 04 № 05 № 06
Решение № 01 № 02 № 03   № 04 № 05

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд