Международна дейност
Доклади, анализи и решения
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Добро управление
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »

ДОКЛАДИ ОТ МЕЖДУНАРОДНИ СРЕЩИ

Доклад от Мариета Неделчева - съдия в Окръжен съд - София, контактна точка по въпросите на престъпленията срещу човечеството, военните престъпления и геноцид в Националната координационна система на България в Евроджъст, от участие в 35-та среща на Мрежата за разследване и наказателно преследване на геноцид, престъпления против човечеството и военни престъпления, проведена на 16-17 април 2024 г., в гр. Хага, Кралство Нидерландия

Доклад от Мария Райкинска – съдия в Софийски градски съд, командирована в Апелативен съд-София и член на Националната съдебна мрежа по граждански и търговски дела в Република България от участие в редовна среща на лицата за контакт на Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела, проведена в периода 19-22 март 2024 г., в гр. Брюксел, Белгия

Доклад от Диян Атанасов – съдия в Районен съд гр. Габрово и член на Националната съдебна мрежа по граждански и търговски дела в Република България от участие в 95-та редовна среща на лицата за контакт на Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела, проведена в периода 24 – 27 април 2024  г., в гр. Брюксел, Белгия

Доклад от Татяна Грозданова-Чакърова - съдия в Окръжен съд - София, член на Националната съдебна мрежа за международно сътрудничество по наказателни дела в Република България и звено за контакт в Европейската съдебна мрежа, от участие в 45-та Регулярна среща на Европейската съдебна мрежа, проведена в периода 28-29 февруари 2024 г. в гр. Хага, Нидерландия 

Доклад от Калина Чапкънова - член на Висшия съдебен съвет и Анелия Чомакова - н-к отдел „ИО“ в дирекция „ИТСС“ от участие в конференция на тема „Хармонизация, прехвърляемост, инструменти за подкрепа: Размисли върху цифровизацията на съдебното сътрудничество“ по проект „Обучение по Европейска заповед за разследване (TRaining on European Investigation Order -TREIO)“, финансиран от Европейската комисия по програма „Justice“, проведена в периода 25-26.01.2024 г. в гр. Брюксел, Белгия.

Доклад от Радостин Петров, съдия в Окръжен съд-Варна, от участие в „Обучение преди разполагане в ОПСО мисии и операции“, проведено в периода 6-10 ноември 2023 г., в гр. Брюксел, Белгия

Доклад от Вергиния Мичева – Русева – съдия в Софийски градски съд и член на Националната съдебна мрежа по граждански и търговски дела в Република България от участие в 90-та среща на лицата за контакт на Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела, проведена в периода 20-21 април 2023 г., в гр. Брюксел, Белгия

Доклад от Валентина Бошнякова-Събинска – съдия в Окръжен съд – Смолян и национално лице за контакт на НСМГТД – търговски дела и Весела Гълъбова-Илиева – съдия и заместник-председател на Районен съд – Варна и национално лице за контакт на НСМГТД – граждански дела от участие в 92-та среща на лицата за контакт на Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела, проведена в периода 4-5 септември 2023 г., в гр. Мадрид, Кралство Испания

Доклад от Ангелина Лазарова - съдия в Апелативен съд гр. Варна, член на Националната съдебна мрежа за международно сътрудничество по наказателни дела в Република България, от участие в 60-та пленарна среща на Европейската съдебна мрежа, проведена в периода 12-14 юни 2023 г., в гр. Стокхолм, Швеция

Доклад от Карамфила Тодорова - съдия в Софийски градски съд, командирована в Апелативен съд гр. София, член на Националната съдебна мрежа за международно сътрудничество по наказателни дела в Република България, от участие в 60-та пленарна среща на Европейската съдебна мрежа, проведена в периода 12-14 юни 2023 г., в гр. Стокхолм, Швеция

Доклад от Мариета Неделчева - съдия в Окръжен съд - София, контактна точка по въпросите на престъпленията срещу човечеството, военните престъпления и геноцид в Националната координационна система на България в Евроджъст, от участие в 33-та среща на Мрежата за разследване и наказателно преследване на геноцид, престъпления против човечеството и военни престъпления, проведена на 19-20 април 2023 г., в гр. Хага, Кралство Нидерландия

Доклад от Атанаска Дишева и Олга Керелска – членове на Висшия съдебен съвет от участие в среща на екипа по проект „Независимост и отчетност и качество на правосъдието“ на Европейската мрежа на съдебните съвети, проведена в периода 23-24 март 2023 г., в гр. Дъблин, Ирландия

Доклад от Весела Гълъбова-Илиева - заместник-председател на Районен съд-Варна и национално лице за контакт по граждански дела на Националната съдебна мрежа по граждански и търговски дела в Република България, и Диян Димитров Атанасов - съдия в Районен съд-Габрово и член на Националната съдебна мрежа по граждански и търговски дела в Република България, от участие в редовна среща на лицата за контакт на Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела, проведена на 13 и 14 март 2023 г. в гр. Брюксел, Белгия

Доклад от Калин Баталски – председател на Окръжен съд - Перник, член на Национална съдебна мрежа за международно сътрудничество по наказателни дела в Република България и контактна точка в Европейската съдебна мрежа, от участие в 13-то езиково обучение за контактни точки на Европейската съдебна мрежа (ЕСМ), проведено в периода 22-24 февруари 2023 г. в гр. Рим, Италия

Доклад от Борис Динев – съдия в Софийски районен съд и член на Националната съдебна мрежа по граждански и търговски дела в Република България и Вергиния Мичева-Русева – съдия в Софийски градски съд и член на Националната съдебна мрежа по граждански и търговски дела в Република България от участие в 21-ва годишна среща на лицата за контакт на Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела, проведена в периода 23-24 януари 2023  г., в гр. Брюксел, Белгия

Доклад от Олга Керелска - член на Висшия съдебен съвет, относно участие в пленарна среща по проект на ЕМСС „Независимост, отчетност и качество на правосъдието“, проведена на 15 и 16 декември 2022 г. в гр. Хага, Нидерландия.

Доклад от Мариета Неделчева - съдия в Окръжен съд - София, национално лице за контакт на Национална съдебна мрежа за международно сътрудничество по наказателни дела в Република България и контактна точка в Европейската съдебна мрежа (ЕСМ), от участие в 59-та Пленарна среща на звената за контакт на Европейската съдебна мрежа, проведена в периода 10-11 ноември 2022 г. в гр. Прага, Чешка република

Доклад от Борис Динев – съдия в Софийски районен съд и член на Националната съдебна мрежа по граждански и търговски дела в Република България и Вергиния Мичева-Русева – съдия в Софийски градски съд и член на Националната съдебна мрежа по граждански и търговски дела в Република България от участие в редовна среща на лицата за контакт на Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела, проведена в периода 14-15 декември  2022 г., в гр. Брюксел, Белгия

Доклад от Борис Динев – съдия в Софийски районен съд и член на Националната съдебна мрежа по граждански и търговски дела в Република България и Диян Атанасов - съдия в РС – Габрово и член на Националната съдебна мрежа по граждански и търговски дела в Република България от участие в редовна среща на лицата за контакт на Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела, проведена в периода 7-8 ноември 2022 г., в гр. Прага, Чешка република

Доклад от Мариета Неделчева - съдия в Окръжен съд - София, национално лице за контакт на Национална съдебна мрежа за международно сътрудничество по наказателни дела в Република България и контактна точка в Европейската съдебна мрежа (ЕСМ), от участие в Четвъртата среща на контактните точки на ЕСМ от държавите членки на ЕС и Западните Балкани, проведена на 21.09.2022 г. в гр. Будва, Черна гора

Доклад от Весела Гълъбова – Илиева - заместник-председател на Районен съд-Варна и национално лице за контакт по граждански дела на Националната съдебна мрежа по граждански и търговски дела в Република България от участие в редовна среща на лицата за контакт на Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела, проведена в периода 23 юни – 24 юни 2022 г. в гр. Брюксел, Белгия

Доклад от Калин Баталски - председател на Окръжен съд-Перник, член на Национална съдебна мрежа за международно сътрудничество по наказателни дела в Република България и контактна точка в Европейската съдебна мрежа, от участие в 12-то езиково обучение на Европейската съдебна мрежа, проведено в гр. Хелзинки, Финландия, в периода 5-7 април 2022 г.

Доклад от Весела Гълъбова-Илиева - съдия в Районен съд - Варна и национално лице за контакт по граждански дела на Националната съдебна мрежа по граждански и търговски дела в Република България от участие в редовна среща на лицата за контакт на Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела, проведена в периода 24-25 февруари 2022 г. в гр. Париж, Франция

Доклад от Любка Петрова – съдия във Върховния административен съд и представител на Република България в Консултативния комитет на Единния патентен съд от участие в интервюта за предварителен подбор на кандидати за Единния патентен съд, проведено в периода 21-22 март, в гр. Мюнхен, Германия

Доклад от Любка Петрова – съдия във Върховния административен съд и представител на Република България в Консултативния комитет на Единния патентен съд от участие в учредителното събрание за конституирането на Консултативния комитет на Единния патентен съд, проведено на 24 февруари 2022 г. в гр. Люксембург, Великото херцогство Люксембург

Доклад от Драгомир Кояджиков и Стефан Петров - членове на ВСС, от участие в Извънредното общо събрание на Европейската мрежа на съдебните съвети, проведено на 28-29 октомври 2021 г. в гр. Вилнюс, Литва 

Доклад от Карамфила Тодорова – член на Националната съдебна мрежа за международно сътрудничество по наказателни дела в Република България, от участие в 57-та Пленарна среща на Европейската съдебна мрежа, проведена в периода 18-19.10.2021 г. в гр. Любляна, Република Словения

Доклад от Мариета Неделчева – съдия в Специализирания наказателен съд, от участие в 29-та среща на Мрежата за разследване и наказателно преследване на престъпленията против човечеството, геноцид и военни престъпления, проведена онлайн на 24 и 25 март 2021 г.;

Доклад от Георги Иванов – съдия в Районен съд – Бургас и член на Националната съдебна мрежа за международно сътрудничество по наказателни дела, от участие в 56-та Пленарна среща на Европейската съдебна мрежа проведена в онлайн формат на 29.06.2021 г.

Доклад от Мариета Неделчева – съдия в Специализирания наказателен съд, от участие в 28-та среща на Мрежата за разследване и наказателно преследване на престъпленията против човечеството, геноцид и военни престъпления, проведена онлайн на 5 и 6 ноември 2020г.

Доклад от Мариета Неделчева - съдия в Специализирания наказателен съд, национално лице за контакт за Националната съдебна мрежа за международно сътрудничество по наказателни дела в Република България и контактна точка в Европейската съдебна мрежа, от участието ѝ в 41-та регулярна среща на звената за контакт на Европейската съдебна мрежа, проведена в периода 11-12.02.2020 г. в гр.Хага, Нидерландия

Доклад от членове на Националната съдебна мрежа по граждански и търговски дела в Република България от участие в 18-та годишна среща на лицата за контакт на Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела, проведена в периода 4-5 февруари 2020 г., в гр. Брюксел, Белгия

Доклад от Даниела Машева – член на Прокурорската колегия на ВСС, и Ивелина Евгениева – експерт ЕМПП в дирекция „Правна“ в АВСС относно участието им в координационна среща, организирана от Висшия съдебен съвет на Италия във връзка с обсъждане на бъдещо сътрудничество в изпълнението на проект по Програмата на сектор „Правосъдие“ в Косово

Доклад от Светла Даскалова-Василева и Светослава Колева-Ангелова – съдии в Окръжен съд-Варна, членове на Националната съдебна мрежа за международно сътрудничество по наказателни дела в Република България и контактни точки на България в Европейската съдебна мрежа по наказателни дела, от 53-та Пленарна среща на Европейската съдебна мрежа, проведена в периода 19-23 ноември 2019 г., в гр. Хелзинки, Финландия

Доклад от членове на Националната съдебна мрежа по граждански и търговски дела в Република България от участие в 77-ма редовна среща на лицата за контакт на Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела, проведена в периода 4-5 декември 2019 г., в гр. Брюксел, Белгия

Доклад от Христина Тодорова – директор на дирекция „Международна дейност и протокол“ в АВСС, от участие в среща на лицата за контакт на националните съдебни системи, проведена на 3 октомври 2019 г. в гр. Брюксел, Белгия

Доклад от Анелия Чомакова – главен експерт в дирекция „Информационни технологии и съдебна статистика“ в АВСС, и Георги Бончев – директор на дирекция „Информационно обслужване и технологии при Администрацията на главния прокурор“, от участие в среща по проект “Electronic Xchange of e-Evidences with e-CODEX (EXEC)”, проведена в периода 25-26 септември 2019 г. в гр. Флоренция

Доклад от членове на Националната съдебна мрежа по граждански и търговски дела в Република България от участие в 76-та редовна среща на лицата за контакт на Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела, проведена в периодад 24-25 октомври 2019 г., в гр. Хелзинки, Финландия 

Доклад от Милена Костова-Колева –председател на Районен съд – Стара Загора, и Илияна Ферева-Зелева –  председател на Районен съд – Девин, от участие в VII Международна конференция на тема „Съдилища и комуникации“, в периода 09-12.10.2019 г., в гр. Будапеща, Унгария

Доклад от Анелия Чомакова – главен експерт в дирекция „Информационни технологии и съдебна статистика“ в АВСС и Георги Бончев – директор на дирекция „Информационно обслужване и технологии“, Администрация на Главния прокурор, от участие в среща по проект „Electronic Xchange of e-Evidence with E-CODEX (EXEX), финансиран от Европейската комисия по програма „Justice“, проведена на 04.07.2019 г. в гр. Флоренция, Италия

Доклад от Вероника Имова и Олга Керелска – членове на Висшия съдебен съвет от участието им в Общото събрание на Европейската мрежа на съдебните съвети, проведено в гр. Братислава, Словакия, в периода 5-7 юни 2019 г.

Доклад от Вероника Имова - член на Висшия съдебен съвет относно участието в четвъртата среща на екипа по проект „Независимост и отчетност и качество на правосъдието“ на Европейската мрежа на съдебните съвети, проведена в периода 11-12 април 2019 г., в гр. Вилнюс, Литва

Доклад от Мариета Неделчева – съдия в Специализирания наказателен съд, от участие в 26-та среща на Мрежата за разследване и наказателно преследване на престъпленията против човечеството, геноцид и военни престъпления, проведена в периода 22-23 май 2019 г., в гр. Хага, Кралство Нидерландия

Доклад от членове на Националната съдебна мрежа по граждански и търговски дела в Република България от участие в 75-та редовна среща на лицата за контакт на Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела, проведена в периода 20-21 юни 2019 г., в гр. Брюксел, Белгия

Обобщен доклад - Работна група В: Роля на висшите съдебни органи в развиването на върховенството на закона

Доклад от Георги Бошнаков – главен експерт в отдел „Информационно обслужване“, дирекция „Информационни технологии и съдебна статистика“ към АВСС, от участие в конференция за електронно правосъдие „Електронно правосъдие – предизвикателства и възможности в дигиталната ера“ организирана от Румънското председателство на Съвета на Европейския съюз в сътрудничество с Европейската комисия, проведена в периода 20-21 май 2019 г., в гр. Букурещ, Румъния

Доклад от Рената Мишонова - Хальова - съдия в Окръжен съд гр. Враца и национално лице за контакт на Националната съдебна мрежа по граждански и търговски дела в Република България - граждански дела и Валентина Бошнякова - Събинска - съдия в Окръжен съд гр. Смолян и национално лице за контакт на Националната съдебна мрежа по граждански и търговски дела в Република България -  търговски дела, от участие в 74-та редовна среща на лицата за контакт на Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела, проведена в периода 15-16 май 2019 г., в гр. Букурещ, Румъния

Доклад от Анелия Чомакова – главен експерт в дирекция „Информационни технологии и съдебна статистика“ в АВСС, от участие в заседание на Работна група по гражданскоправни въпроси (формат „Регламент за връчването на документи“ и „Регламент за събирането на доказателства“), проведено на 10 май 2019 г., в гр. Брюксел, Белгия

Доклад от Калина Чапкънова – член на Висшия съдебен съвет от участие в среща по проект на ЕМСС 2018 /2019 г. „Обществено доверие и имидж на правосъдието“, състояла се на 8-9 април 2019 г., в гр. Рим, Италия

Доклад от Даниела Машева, Калина Чапкънова и Светлана Бошнакова – членове на Висшия съдебен съвет от участие в обучение на тема „Независимост и отчетност на съдебната власт и ефективна съдебна защита“, в рамките на проект на Европейската мрежа за съдебно обучение, насочен към върховенството на правото, проведено в периода 4-5 април 2019 г. в гр. Флоренция

Доклад от Калина Чапкънова - член на Висшия съдебен съвет, от участие в среща по Проект на Европейската мрежа на съдебните съвети (ЕМСС) „Форум за дигитално правосъдие“, проведена в периода 28-29 март 2019 г., в гр. Лисабон, Португалия

Доклад от Вероника Имова и Пламен Найденов – членове на Висшия съдебен съвет, и Руслана Вълчева – старши експерт в дирекция „Международна дейност и протокол“ в АВСС, от участие в третата среща на проектния екип по Проект 1 на Европейската мрежа на съдебните съвети „Независимост и отчетност и качество на правосъдието“, проведена в периода 27 февруари – 2 март 2019 г., в гр. Рим, Италия

Доклад от Калина Чапкънова – член на ВСС, от участие в среща на Проекта на Европейската мрежа на съдебните съвети „Обществено доверие и имидж на правосъдието“ 2018/2019, състояла се в периода 4-5 февруари 2019 г. в гр. Брюксел, Белгия

Доклад от Анелия Чомакова - главен експерт в дирекция „Информационни технологии и съдебна статистика“ в АВСС, и Георги Бончев - директор на дирекция „Информационно обслужване и технологии“, Администрация на Главния прокурор, от участие в среща по проект „Electronic Xchange of e-Evidence with E-CODEX (EXEX), финансиран от Европейската комисия по програма „Justice“, проведена в периода 29-30 януари 2019 г. в гр. Виена, Австрия

Доклад от Олга Керелска и Калина Чапкънова - членове на Висшия съдебен съвет от участие в среща по проекта на ЕМСС „Обществено доверие и имидж на правосъдието“ - 2018 -2019 г., състояла се в периода 3-4 декември 2018 г. в гр. Букурещ, Румъния

Доклад от Мариета Неделчева – и. ф. административен ръководител на Специализирания наказателен съд, от участие в 25-та среща на Мрежата за разследване и наказателно преследване на престъпленията против човечеството, геноцид и военни престъпления, проведена в периода 14 – 15 ноември 2018 г., в гр. Хага, Кралство Нидерландия

Доклад от Драгомир Кояджиков – член на Висшия съдебен съвет, от участие в Семинар на Европейската мрежа на съдебните съвети за подбор и назначаване на съдии, проведен в периода 10 – 11 декември 2018 г.,в гр. Мадрид, Испания

Доклад от Вероника Имова – член на Висшия съдебен съвет, за участие във втората среща на екипа по проект „Независимост и отчетност и качество на правосъдието“ на Европейската мрежа на съдебните съвети, проведена в периода 16-18 декември 2018 г., в гр. Хага, Нидерландия

Доклад от Ида Лереова – младши експерт в дирекция „Международна дейност и протокол” в АВСС, за участие в семинар за служители, отговарящи за взаимодействието с Европейската мрежа на съдебните съвети (ЕМСС), организиран от ЕМСС, проведен в периода 3-4 декември 2018 г. в гр. Брюксел, Белгия

Доклад от Вероника Имова и Пламен Найденов – членове на Висшия съдебен съвет, за участие в съвместната среща на проектните екипи на ЕМСС, проведена в периода 16-19 септември 2018 г., в гр. Букурещ, Румъния

Доклад от Ангелина Лазарова - съдия в Апелативен съд гр. Варна, и.ф. национално лице за контакт на Националната съдебна мрежа за международно сътрудничество по наказателни дела в Република България, от участие в международно обучение по проект „Съдебно сътрудничество по наказателни дела и електронни IT данни в ЕС“ (JUD-IT), проведено на 5-6 ноември 2018 г. в гр. Флоренция, Италия

Доклад от Симона Миланези-Пенчева – съдия в Окръжен съд гр. Габрово, и Камелия Ненкова – съдия в Районен съд гр. Бургас, от участие в конференция „Съдилища и комуникация“, в периода 10-13 октомври 2018 г. в гр. Будапеща, Унгария

Доклад от членове на Висшия съдебен съвет от участие в работно посещение в Европейския парламент, по покана на Емил Радев – член на Европейския парламент, проведено в периода 8-9 октомври 2018 г., в гр. Брюксел, Белгия

Доклад от Христина Тодорова - директор на дирекция „Международна дейност“ в АВСС от участие в среща на лицата за контакт на националните съдебни системи, проведена на 28 септември 2018 г., в гр. Брюксел, Белгия

Доклад от Гергана Мутафова и Калина Чапкънова – членове на Висшия съдебен съвет, Иван Калибацев, съдия в Районен съд – Пловдив, и Валери Михайлов, директор на дирекция „Информационни технологии и съдебна статистика“ в АВСС от участие в съвместно заседание на Работна група по „Електронно право“ с практикуващи юристи, проведена на 26 юни 2018 г. в гр. Брюксел, Белгия

Доклад от Анелия Чомакова - главен експерт в дирекция "Информационни технологии и статистика" и Мария Накова - началник на отдел "Международна дейност и протокол" в Инспектората към Висшия съдебен съвет, от участие в междинна среща по проект "Electronic Xchange of e-Evidences with e-CODEX (EXEC)", финансиран от Европейската комисия по програма "Justice", проведена в периода 28-29 юни 2018 г., в гр. Виена, Австрия

Доклад от Мариета Неделчева - и.ф. председател на Специализирания наказателен съд и контактна точка по въпросите на престъпленията срещу човечеството, военните престъпления и геноцид в Националната координационна система на България в Евроджъст, от участието ѝ в 24-та среща на Мрежата за разследване и наказателно преследване на престъпленията против човечеството, геноцид и военни престъпления, проведена в периода 23-25.05.2018 г. в гр. Хага, Кралство Нидерландия

Доклад от националните лица за контакт и членовете на Националната съдебна мрежа по граждански и търговски дела от участие в 70-та среща на националните лица за контакт на Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела, проведена на 25-26.06.2018 г., в гр. София

Доклад от Цветинка Пашкунова и Атанаска Дишева - членове на Висшия съдебен съвет, от участие в трета среща на екип по Проект 1 „Независимост и отчетност на съдебната власт & качество на правосъдието – продължение“ на Европейската мрежа на съдебните съвети, проведена в периода 19-20.04.2018 г. в гр. Рим, Италия

Доклад от Олга Керелска и Калина Чапкънова – членове на Висшия съдебен съвет,  от участие във „Форум на Европейската мрежа на съдебните съвети за дигитално правосъдие. Встъпителна среща и първи годишен семинар“, проведени в периода 3-4 май 2018 г., гр. Амстердам, Кралство Нидерландия

Доклад от Галя Маринова - съдия в Апелативен съд Велико Търново и член на Националната съдебна мрежа по граждански и търговски дела, от участие в 69-та среща на лицата за контакт на Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела, проведена на 20 април 2018 г. в гр. Брюксел, Белгия

Доклад от Ангелина Лазарова – съдия в Апелативен съд гр. Варна, национално лице за контакт в Националната съдебна мрежа за международно сътрудничество по наказателни дела и лице за контакт на Европейската съдебна мрежа, от участие в заседание на работна група към Съвета на ЕС „Сътрудничество по наказателноправни въпроси“ (COPEN), формат „Приятели на председателството“ и тристранни преговори по предложението за Регламент относно взаимното признаване на решения за обезпечаване и конфискация, проведена в периода 18-21 март 2018 г. в гр. Брюксел, Белгия.

Доклад от Ангелина Лазарова – съдия в Апелативен съд гр. Варна, национално лице за контакт в Националната съдебна мрежа за международно сътрудничество по наказателни дела и лице за контакт на Европейската съдебна мрежа, от участие в триалог и технически срещи по предложението за Регламент относно взаимното признаване на решения за обезпечаване и конфискация, в периода 06-08.03.2018 г., в гр. Брюксел, Белгия

Доклад от Ангелина Лазарова – съдия в Апелативен съд гр. Варна, национално лице за контакт в Националната съдебна мрежа за международно сътрудничество по наказателни дела и лице за контакт на Европейската съдебна мрежа, от участие в заседание на работна група към Съвета на ЕС формат „Сътрудничество по наказателноправни въпроси“ (COPEN), код Е.14, в периода 11-14.02.2018 г., гр. Брюксел, Белгия. 

Доклад от Цветинка Пашкунова и Атанаска Дишева - членове на Висшия съдебен съвет, от участие в среща на диалогова група на екипа по Проект 1 „Независимост и отчетност на съдебната власт & качество на правосъдието – продължение“ на Европейската мрежа на съдебните съвети, проведена на 29 януари 2018 г., в гр. Букурещ, Румъния.

Доклад от експертите от дирекция „Международна дейност" на АВСС, от участие в обучителен курс по приложението Registrar към програмата Goalkeeper, проведен на 30 октомври 2017 г. и 17 ноември 2017 г. в гр. Брюксел, Белгия

Доклад от  Христина Тодорова – директор на дирекция „Международна дейност“ в АВСС, за участие в срещата на лицата за контакт на националните съдебни системи, проведена на 9 октомври 2017 г., в гр.Брюксел, Белгия.

Доклад от  Красимир Шекерджиев и Георги Кузманов, членове на Висшия съдебен съвет, от  участие във втората среща на екипа по Проект 2 „Обществено доверие и имидж на правосъдието“, на Европейската мрежа на съдебните съвети, проведена в периода 10-12 декември 2017 г., в гр. Брюксел, Белгия.

Доклад от Цветинка Пашкунова и Атанаска Дишева - членове на Висшия съдебен съвет, от участие във втората среща на екипа по Проект 1 „Независимост и отчетност на съдебната власт & качество на правосъдието – продължение“ на Европейската мрежа на съдебните съвети, проведена в периода 13-15 декември 2017 г., в гр. Брюксел, Белгия.

Доклад от Цветинка Пашкунова, член на Висшия съдебен съвет, от участие в семинар на тема „Принцип на допълващата юрисдикция и сътрудничество между съдилищата във взаимосвързаната глобална правосъдна система“ и церемония по откриване на новата съдебна година, организирани от Международния наказателен съд, в периода 17- 19 януари 2018 г. в гр. Хага, Кралство Нидерландия.

Доклад от Богдана Желявска – съдия в Софийски градски съд и национално лице за контакт по граждански дела към Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела (ЕСМГТД), от участие в Годишна среща на ЕСМГТД, проведена в периода 31 януари – 1 февруари 2018 г. в гр. Брюксел, Белгия

Доклад от Рената Мишонова-Хальова – съдия в Окръжен съд – Враца и члена на Националната съдебна мрежа по граждански и търговски дела Република България, от участие в 67-та редовна среща на лицата за контакт на Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела, проведена в периода 30 ноември – 1 декември 2017 г. в гр. Талин, Естония

Доклад от Мариета Неделчева – зам.- председател на Специализирания наказателен съд, член на Националната съдебна мрежа за международно сътрудничество по наказателни дела в Република България и контактна точка по въпросите на престъпленията срещу човечеството, военните престъпления и геноцид в Националната координационна система на България в Евроджъст, от участието ѝ в 23-та среща на Мрежата и наказателно преследване на престъпленията против човечеството, геноцид и военни престъпления, проведена в периода 24-27.10.2017 г. в гр. Хага, Кралство Нидерландия

Доклад от Елина Карагьозова - съдия в Районен съд - гр. Варна, и Анатоли Бобоков – съдия в Районен съд - гр. Бургас, от участие в 5-та Годишна конференция „Съдилища и комуникация“,  в периода 11-14 октомври 2017 г. в гр. Будапеща, Унгария

Доклад от участието на Богдана Желявска – съдия в Софийски градски съд и съдия от Международната Хагска мрежа, в проведената Специална комисия към Хагската конференция за международно частно право, в периода 10-17 октомври 2017 г. в гр. Хага, Кралство Нидерландия

Доклад от Ивелина Солакова – съдия в Окръжен съд - Велико Търново, и Наталия Неделчева – съдия в Окръжен съд - Варна, членове на  Националната съдебна мрежа по граждански и търговски дела, от участие в 66-та редовна среща на лицата за контакт на Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела (ЕСМ-ГТД), проведена на 4-5 октомври 2017 г. в гр. Брюксел, Белгия

Доклад от Ангелина Лазарова – съдия в Апелативен съд – гр. Варна, национално лице за контакт в НСММСНДРБ, заместник-председател на екипа за подготовка и провеждане на Българското председателство на Съвета на ЕС по Регламента за взаимното признаване на решения за обезпечаване и конфискация, от участие в заседание на работна група към Съвета на ЕС „Сътрудничество по наказателноправни въпроси“ (COPEN) и формат „Приятели на председателството“, проведени съответно на 04.09.2017 г. и 05.09.2017 г. в гр. Брюксел, Белгия, за обсъждане на предложението за Регламент за взаимно признаване на решения за обезпечаване и конфискация

Доклад от Деница Вълкова, председател на Апелативен съд - Бургас, за участие в курс за обучение на тема „Съдебни технологии от край до край“, в периода 8-16 юли 2017 г. в Сингапур

Доклад от Димитър Узунов – представляващ ВСС, от участието му в дискусия за обсъждане на Доклада за изпълнение на препоръките към България от Четвъртия кръг на оценка на Групата държави срещу корупцията (GRECO), проведена на 22 юни 2017 г., в гр. Страсбург, Франция

Доклад от Анелия Чомакова - главен експерт в дирекция „Информационни технологии и съдебна статистика“ в АВСС, от участие в конференция на тема „ECLI и отвъд - подобряване на онлайн достъпа до съдебни решения“, проведена на 8 и 9 юни 2017 г. в гр. Атина, Гърция

Доклад от Ангелина Лазарова – съдия в Апелативен съд – гр. Варна, национално лице за контакт в НСМСНДРБ, лице за контакт на Европейската съдебна мрежа, относно участие в заседание на работна група към Съвета на ЕС „Сътрудничество по наказателноправни въпроси“ (COPEN) на 15.06.2017 г. за обсъждане на проекта на Регламент за взаимно признаване на решения з конфискация и обезпечаване

Доклад от Богдана Желявска – съдия в Софийска градски съд, национално лице за контакт по граждански дела към Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела (ЕСМ-ГТД), от участие в Редовна среща на лицата за контакт на ЕСМ-ГТД, проведена на 12 и 13 юни 2017 г. в гр. Брюксел, Белгия

Доклад от Елка Атанасова – член на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС), от участие  в семинар на Европейската мрежа на съдебните съвети (ЕМСС) за електронно правосъдие, проведен в периода 30-31 март 2017г. в гр.Амстердам, Кралство Нидерландия

Доклад от Валентина Бошнякова – съдия в Окръжен съд – Смолян и национално лице за контакт на Националната съдебна мрежа по граждански и търговски дела в Република България (НСМ-ГДТ) – търговски дела, относно участие в 64-та редовна среща на лицата за контакт на Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела, проведена в периода 19-21 април 2017 г. в Малта 

Доклад от Мариета Неделчева – заместник председател на Специализирания наказателен съд, от участието ѝ във Втората среща на Регионалната експертна работна група за укрепване на способностите за употреба на техники за разследване и прекъсване на незаконните финансови потоци, произтичащи от незаконното превеждане на мигранти в Югоизточна Европа“ проведена в гр. Будва, черна гора, в периода 25-28 април 2017 г.

Доклад от Татяна Грозданова – съдия в Софийски окръжен съд, и Светла Даскалова-Василева – съдия в Окръжен съд – гр. Варна, членове на Националната съдебна мрежа за международно сътрудничество по наказателни дела в Република България и контактни точки на Европейската съдебна мрежа, от участие в интензивно обучение по юридически английски език за контактните точки от държавите членки на ЕС, в периода 04 -08 април 2017 г. в гр. Хага, Кралство Нидерландия

Доклад от Мариета Неделчева - заместник-председател на Специализирания наказателен съд, от участие в 22-ра среща на Мрежата за разследване и наказателно преследване на престъпленията против човечеството, геноцид и военни престъпления, в периода 29.03.2017 г. - 30.03.2017 г., гр. Хага, Кралство Нидерландия

Доклад от Анелия Чомакова – главен експерт, отдел „Информационно обслужване на органите на съдебната власт“, дирекция „Информационни технологии и съдебна статистика“ в АВСС, от участие в среща на експертната подгрупа за европейско електронно правосъдие на Европейската комисия относно съдебна практика ECLI, проведена на 3 март 2017 г., гр. Брюксел, Белгия

Доклад от Валентина Бошнякова – съдия в Окръжен съд –гр. Смолян и национално лице за контакт на Националната съдебна мрежа по граждански и търговски дела – търговски дела (НСМГТД), от участие в 63-та Редовна среща на лицата за контакт на Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела, проведена на 2-ри март 2017 г. в гр. Брюксел, Белгия

Доклад от Мария Димитрова – съдия в Районен съд - гр. Русе, за проведен шестмесечен стаж в Съда на Европейския съюз в гр. Люксембург, Велико Херцогство Люксембург, в периода 31.08.2016 г. - 01.03.2017 г.

Доклад от Ангелина Лазарова – съдия в Апелативен съд – гр. Варна, национално лице за контакт в НСММСНД, лице за контакт на Европейската съдебна мрежа, относно участие в 38-та Редовна среща на Европейската съдебна мрежа, в периода  21.02.2017 г. – 23.02.2017 г. в гр. Хага, Нидерландия

Доклад от Десислава Джарова –съдия в Софийски районен съд, от участие в обучителен стаж в Съда на публичната служба – Съд на Европейския съюз в Люксембург, в периода 1 септември 2015 г. – 30 юни 2016 г.  

Доклад от Калин Калпакчиев – член на Висшия съдебен съвет, от участие в Регионална конференция на тема „Превенция и борба с корупцията в съдебната власт в Югоизточна Европа“, проведена в гр. Букурещ, Румъния, 1-2 ноември 2016 г.

Доклад от Станислав Георгиев – заместник-председател на Апелативен съд – гр. Пловдив, относно участие в среща на екип по проект на Европейската мрежа на съдебните съвети и Европейския правен институт (ELI) в областта на Онлайн решаване на спорове и Алтернативно решаване на спорове, за периода 27-28 ноември 2016 г., гр. Виена, Австрия

Доклад от Татяна Грозданова - съдия в Софийски окръжен съд, и Татяна Гьонева - съдия в Окръжен съд - гр. Стара Загора, членове на Националната съдебна мрежа за международно сътрудничество по наказателни дела в Република България и контактни точки за Европейскта съдебна мрежа, от участие в 47-ма Пленарна среща на Европейската съдебна мрежа за международно сътрудничество по наказателни дела, проведена в периода 21-23 ноември 2016 г. в гр. Братислава, Словакия

Доклад от Богдана Желявска – съдия в Софийски градски съд и национално лице за контакт към Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела от участие в 62-ра среща на националните контактни точки на ЕСМГТД, проведена в периода 14-15 ноември 2016 г. в гр. Братислава, Словакия  

Доклад от Александър Ангелов – съдия в Софийски районен съд, от участие в мисията на Европейския съюз в областта на върховенството на закона (EULEX Kosovo), за периода 14.07.2016 г. - 15.11.2016 г.

Доклад от Ангелина Лазарова - съдия в Апелативен съд гр. Варна и национално лице за контакт на Националната съдебна мрежа за международно сътрудничество по наказателни дела, от участие в конференция на тема „Превенция и борба с корупцията в съдебната власт и прокуратурата  в Югоизточна Европа“, проведена в периода 31.10.2016 -02.11.2016 г. в гр. Букурещ, Румъния

Доклад от Ангелина Лазарова- съдия в Апелативен съд гр. Варна и национално лице за контакт на Националната съдебна мрежа за международно сътрудничество по наказателни дела, от участие в експертна работна среща относно противодействието на незаконното прeвеждане на мигранти в Югоизточна Европа, проведена в периода 16-18 ноември 2016 г. , в гр. Белград, Република Сърбия

Доклад от Богдана Желявска –съдия в Софийска градски съд, член на Националната съдебна мрежа по граждански и търговски дела (НСМ-ГТД) и национално лице за контакт към Европейска съдебна мрежа по граждански и търговски дела (ЕСМ-ГТД), относно участие в редовна среща на националните лица за контакт по граждански и търговски дела, проведена на 4 и 5 октомври 2016 г., гр. Брюксел, Белгия

Доклад от Албена Ботева – заместник-председател на Софийски районен съд, и Пламен – Георгиев – съдия в Районен съд – Хасково, от участие в Четвъртата европейска конференция „Съдилища и комуникация“, в периода 12-15 октомври 2016 г., гр. Будапеща, Унгария

Доклад от Стратимир Димитров – съдия в Окръжен съд гр. Хасково, относно участие в регионалната среща на немскоговорящите контактни точки от Европейската съдебна мрежа (ЕСМ) в гр. Брегенц, Австрия, в периода 25-29.09.2016 г.

Доклад от Ангелина Лазарова – съдия в Апелативен съд гр. Варна и национално лице за контакт на Националната съдебна мрежа за международно сътрудничество по наказателни дела в Република България, от участие в регионален семинар по засилване на трансграничното сътрудничество за противодействие на престъпленията, свързани с незаконната миграция в Западните Балкани, проведен в периода 30 август – 2 септември 2016 г., гр. Подгорица, Черна гора

Доклад от Соня Найденова – член на Висшия съдебен съвет, за участие в конференция на тема „Електронно правосъдие и Е-CODEX”, в периода 19-20 май 2016 г., в гр. Амстердам, Холандия.

Доклад от участниците в обучение в Европейския съд по правата на човека с цел по-доброто познаване на функционирането и практиката на ЕСПЧ, проведено в периода 22-24 февруари 2016 г. в гр. Страсбург, Република Франция в изпълнение на Цел 2 „Повишаване на капацитета на членовете на българската съдебна система във връзка със спазването и прилагането на разпоредбите на Европейската конвенция за правата на човека” и Цел 3 „Мрежа от съдии, специализирани в областта на човешките права” на проект „Подкрепа за Висшия съдебен съвет, свързана с изграждането на капацитет и подобряване на ефективността на съдебната система”, осъществяван по Норвежки финансов механизъм 2009-2014 г.

Доклад от Елка Атанасова – член на Прокурорската колегия на ВСС, относно участие в конференция на тема „Електронно правосъдие и e-CODEX“, 18-21 май 2016 г., гр. Амстердам, Кралство Нидерландия

Доклад от Руслана Вълчева – старши експерт в дирекция „Международна дейност“, АВСС, за участие в семинар за служители, организиран от Европейската мрежа на съдебните съвети, проведен в периода 30 юни-1 юли 2016 г., в гр. Брюксел, Белгия.

Доклад  от Георги Видев, съдия в Административен съд – гр. Пазарджик, за участие в дългосрочен стаж в Европейския съд по правата на човека в гр. Страсбург, Франция, по Програмата за обмен 2015 на Европейската мрежа за съдебно обучение (ЕМСО), в периода 01.09.2015 г. – 31.08.2016 г.

Доклад  от работно посещение на членове на Висшия съдебен съвет и представители на съдебната власт в САЩ, в периода 12-24 април 2015 г.

Доклад  от Станислав Стойков – прокурор в Софийска районна прокуратура, командирован в Софийска градска прокуратура, относно участие в дългосрочен стаж по Обменна програма 2016 на Европейската мрежа за съдебно обучение (ЕМСО), в Евроджъст, гр. Хага, Кралство Нидерландия, в периода 16.03.2016 г. – 15.07.2016 г.

Доклад от Калинка Тодорова – прокурор в Районна прокуратура – Свищов, за участие в дългосрочен стаж в Съда на Европейския съюз по Обменна програма 2015 г. на Европейската мрежа за съдебно обучение, проведен в периода 01.09.2015 г. – 30.06.2016 г., в гр. Люксембург, Великото херцогство Люксембург

Доклад от Валентина Бошнякова - Събинска – съдия в Окръжен съд – Смолян и национално лице за контакт на Националната съдебна мрежа по граждански и търговски дела в Република България – търговски дела, от участието й в заседание на експертната група към Европейската комисия за обсъждане на нов подход в материята на несъстоятелността, проведено на 29 юни 2016 г., в гр. Брюксел, Белгия

Доклад от Карамфила Тодорова - съдия в Софийски градски съд, командирована в Софийски апелативен съд, относно участие в заседание на Работната група за борба с подкупването на чужди лица към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, в периода 14-17 юни 2016 г., гр. Париж, Франция

Доклад от Станислав Георгиев – заместник-председател на Апелативен съд – гр. Пловдив, относно участие в среща на работен екип по проект на Европейската мрежа на съдебните съвети и Института по европейско право, проведена на 23 май 2016 г. в гр. Брюксел, Белгия

Доклад от Соня Найденова, член на ВСС и член на Изпълнителния борд на Европейската мрежа на съдебните съвети /ЕМСС/ във връзка с участие на заседание на Изпълнителния борд на ЕМСС, проведена на 8 февруари 2016 г., гр. Брюксел, Белгия.

Доклад от Мария Кузманова, Румен Георгиев и Елка Атанасова – членове на ВСС относно участие в работно посещение в Съвета на Европа, проведено в периода 25-28 ноемврии 2015 г., гр. Страсбург, Франция.

Доклад от Христина Тодорова – директор на дирекция „Международна дейност” в АВСС относно среща на лицата за контакт на националните съдебни системи, проведена на 07 декември 2015 г., гр. Брюксел, Белгия.

Доклад от Николай Кръстев – следовател в СО в СГП относно проведен дългосрочен стаж в Евроджъст, гр. Хага, Кралство Нидерландия за периода 01.09.2015 – 18.12.2015 г., по линия на ЕМСО.

Доклади от Ясен Тодоров и Незабравка Стоева – членове на ВСС във връзка с участие в 67-мото пленарно заседание на GRECO, проведено в периода 22.03.2015 – 25.03.2015 г. в гр. Страсбург, Франция.

Доклад на Страхил Недков – младши експерт, дирекция „Международна дейност“, Администрация на Висшия съдебен съвет, относно участие в стажантската програма на Европейската мрежа на съдебните съвети, проведена в периода 03.10.2015 – 25.11.2015 г., в гр. Брюксел, Белгия. 

Доклад от Албена Марчева Ботева – заместник на председателя на Софийски районен съд, и Пламен Стоянов Георгиев – съдия в Районен съд-Хасково, относно участие в Международна конференция „Съдилища и комуникация“, проведена в периода 14-17 октомври 2015 г. в гр. Будапеща, Унгария

Доклад от Светла Иванова – прокурор от ОП Ловеч, относно проведен дългосрочен стаж в Евроджъст, гр. Хага, Кралство Нидерландия за периода 31.03.2015 г. – 01.08.2015 г.

Доклад от Соня Найденова - Представляващ ВСС, относно участие в заседание на изпълнителния борд на Европейската мрежа на съдебните съвети, проведено на 6 юли 2015 г., в Брюксел, Белгия.

Доклад от Соня Найденова - Представляващ ВСС, Милка Итова, Незабравка Стоева и Васил Петров - членове на ВСС, относно участие в 11-то Общо събрание на Европейската мрежа на съдебните съвети за 2014 г., под надслов „Насърчаване на ефективни съдебни системи“, проведено в периода 3 - 5 юни 2015 г. в гр. Хага, Холандия.

Доклад от Руслана Вълчева - ст. експерт в дирекция „Международна дейност“ в АВСС и координатор на Предефиниран проект 2 „Подкрепа за Висшия съдебен съвет, свързана с изграждането на капацитет и подобряване на ефективността на съдебната система“ по НФМ, относно участие в семинар на тема „Опитът, натрупан до момента - гледната точка на бенефициентите на проекти по норвежки грантове“, проведен в периода 25 - 28 май 2015 г., в гр. Трондхайм, Норвегия.

Доклад от Богдана Желявска – съдия в Софийски градски съд и съдия от Международната Хагска мрежа, относно участие в 9-ия форум по правата на детето, проведен в гр. Брюксел, Белгия, в периода 03 – 04 юни 2015 г.

Доклад от Христина Тодорова – директор на дирекция „Международна дейност” в АВСС, относно среща на лицата за контакт на националните съдебни системи, проведена на 13 януари 2015 г. в гр. Брюксел, Белгия

Доклад от Михаил Кожарев – член на ВСС и председател на комисия „Бюджет и финанси” относно участие в работно посещение на европейските институции – Европейската комисия, Европейския парламент и Съвета на Европейския съюз, организирано от Европейската мрежа за съдебно обучение в рамките на програма за обмен на съдебни служители, за периода 4-6 ноември 2014 г., гр. Брюксел, Белгия

Доклад от Магдалена Лазарова – член на ВСС и председател на Комисия „Публична комуникация“, относно участие във Втората европейска конференция на тема „Съдилищата и комуникациите“, проведена в периода 16-17 октомври 2014 г. в гр. Будапеща, Унгария

Доклад от Христина Тодорова – директор на дирекция „Международна дейност” в АВСС, относно 4-та среща на лицата за контакт на националните съдебни системи, проведена на 6 октомври 2014 г., в гр. Брюксел, Белгия

Доклад от Любка Стоянова, заместник-председател на Административен съд – София-град, относно участието й в 17-тия Семинар на европейските патентни съдии, проведен в периода 09 – 13 септември 2014 г., в гр. Талин, Естония

Доклад от участниците в работната визита в Холандския съвет на съдебната власт в изпълнение на Дейност 2, Цел 4 на проект „Подкрепа за Висшия съдебен съвет, свързана с изграждането на капацитет и подобряване на ефективността на съдебната система” по Норвежкия финансов механизъм 2009-2014, проведена на 14 – 15 юли 2014 г., в гр. Хага, Кралство Нидерландия

Доклад от Павлина Панова – зам.-председател на ВКС и председател на наказателната колегия, Татяна Грозданова – съдия в Софийски окръжен съд, командирована в Софийски апелативен съд НО и Татяна Гьонева – съдия в Окръжен съд гр. Стара Загора НО, във връзка с участието им в заключителната конференция по проекта „Съдебна мрежа за Европейска заповед за арест”, от 22 до 24 юли 2014 г., в гр. Лондон, Великобритания

Доклад от Иванка Которова - прокурор във Върховна касационна прокуратура, заместник на Националния представител на България в Евроджъст, относно участието й в представянето на доклада за България във връзка с Шестия кръг за взаимна оценка по практическото прилагане на Решението за Евроджъст и Решението на Европейската съдебна мрежа, в периода 22-25 юли 2014 г., в гр. Брюксел, Кралство Белгия

Доклад от Юлиана Колева, Каролина Михайлова, Юлия Ковачева, Румен Георгиев, Даниела Костова - членове на ВСС, Валери Михайлов - директор на дирекция „Информационни системи” в АВСС и Руслана Вълчева - външен експерт и координатор проект, относно участието им в учебно посещение в Съвета на Европа в рамките на проекта “Подкрепа за Висшия съдебен съвет, свързана с изграждането на капацитет и подобряване на ефективността на съдебната система” по Норвежкия финансов механизъм 2009-2014 г., проведено на 12-13 май 2014 г. в гр. Страсбург, Франция

Доклад от Карамфила Ранкова Тодорова – съдия в Софийски градски съд, командирована в Софийски апелативен съд относно участие в проверка по Фаза 3 на Република Естония от мониторинга на Работната група за борба с подкупването на чужди длъжностни лица към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), за периода 1-7 юни 2014 г., в Париж, Франция.

Доклад от Вероника Николова – национално лице за контакт на Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела относно участие в 49-та среща на лицата за контакт на Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела.

Доклад от Соня Найденова – Представляващ Висшия съдебен съвет, относно участие в 3-та среща на проектен екип на Европейската мрежа на съдебните съвети, проведена на 24-25 март 2014 г., в Букурещ, Румъния.

Доклад от Соня Найденова – Представляващ Висшия съдебен съвет, относно участие в 1-та среща на проектен екип на Европейската мрежа на съдебните съвети, проведена на 9-10 декември 2013 г., в Брюксел, Белгия.

Доклад от Карамфила Ранкова Тодорова - съдия в СГС, командирована в Софийски апелативен съд, относно участие в среща на тема „Въвеждане и прилагане на Рамково решение на Съвета 2002/584/ПВР от 13.07.2002 г. относно Европейската заповед за арест и процедурата за предаване между държавите - членки.

Доклад от Магдалена Лазарова - член на Висшия съдебен съвет и председател на комисия „Публична комуникация” и Александра Бръзицова – старши експерт в дирекция „Международна дейност” на Администрацията на ВСС, относно участието им във втората среща на работната група за изработване на Харта на Балканската и Евро-Средиземноморска мрежа на съдебните съвети, която се състоя на 19 и 20 март 2014 г., в гр. Будапеща, Унгария

Доклад от Дарина Неделчева Рачева-Генадиева – съдия в Административен съд – Варна за проведен дългосрочен стаж в Съда на Европейския съюз по линия на Европейската мрежа за съдебно обучение, в периода 01.09.2013-28.02.2014 г., в гр. Люксембург, Великото Херцогство Люксембург

Доклад от участието на Галя Георгиева и Димитър Узунов – членове на Висшия съдебен съвет в работно посещение по покана на Върховния съвет на магистратурата на Република Молдова, в периода 24-27 ноември 2013 г., гр. Кишинев, Република Молдова

Доклад от Елга Цонева – председател на Административен съд гр. Русе, относно участието й в среща на екипа по проекта на Европейската мрежа на съдебните съвети „Стандарти 4 - Разпределение на делата”, проведена на 17 и 18 февруари 2014 г. в гр. Варшава.

Доклад от Вероника Николова – национално лице за контакт на Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела, относно участието й в 12-та годишна среща на членовете на Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела, проведена на 28 и 29 януари 2014 г., гр. Брюксел.

Доклад от Вероника Николова – национално лице за контакт на Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела, относно участието й в заседание на Работна група „Гражданско право” по предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент /ЕО/ № 1346/2000 относно производството по несъстоятелност, проведено на 30 януари 2014 г. в гр. Брюксел.

Доклад от Карамфила Тодорова – съдия в Софийски градски съд, командирована в Софийски апелативен съд, относно участието й в оценителски екип в проверката по фаза 3 на Естония в рамките на работната група за борба с подкупването на чужди длъжностни лица към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, в периода 20-23 януари 2014 г., Талин, Естония.

Доклад от Богдана Желявска – съдия от Международната хагска мрежа, член на Вътрешната съдебна мрежа по граждански и търговски дела и заместник-председател на Софийски градски съд, относно участието й в работна група на 22.01.2014 г. в гр. Брюксел

Доклад от Елга Цонева – председател на Административен съд гр. Русе във връзка с участието й в среща на проектните екипи на ЕМСС, за периода 8-10 декември 2013 г. в Брюксел, Белгия

Доклад от Александра Бръзицова – старши експерт в дирекция "Международна дейност" в АВСС относно участието й в двумесечен стаж в Офиса на ЕМСС.

Доклад от Светослав Николаев Стойнов – прокурор в РП-Варна относно проведен дългосрочен стаж в Евроджъст, гр. Хага, Кралство Нидерландия в периода 01.10.2013 г. – 21.12.2013 г.

Доклад от Христина Тодорова – директор на дирекция „Международна дейност” в АВСС от участие в първата среща на проектния екип на Европейската мрежа на съдебните съвети за периода 2013-2014 г. „Изработване на ръководство/наръчник за ЕМСС”, проведена на 09.12.2013 г. в гр. Брюксел, Белгия.

Доклад от Антон Гиргинов - прокурор във ВКП, за работата му като ръководител на юридическите експерти в Мисията на ЕС в Ирак за периода 28 май 2012 - 31 декември 2013 г.

Доклад от Майя Русева - съдия в Софийски градски съд, член на Консултативния съвет на Европейските съдии /CCJE/ от участие в 14-то пленарно заседание на Консултативния съвет на европейските съдии в гр. Страсбург, Франция, в периода 13-15.11.2013 г.

Доклад от Магдалена Лазарова – член на ВСС от участие в първата работна група на балканската конференция на регулаторните съдебни органи, проведена в периода 25-26.11.2013 г. в гр. Истанбул, Турция

Доклад от участието на съдия Вилиян Петров и съдия Дарина Костова – членове на националната съдебна мрежа и съдия Вероника Николова – национално лице за контакт на Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела в 48-та среща на националните лица за контакт на ЕСМГТД, проведена в периода 19-20 ноември 2013 г. в гр. Брюксел

Доклад от Калин Баталски – председател на Районен съд гр. Радомир относно проведен дългосрочен стаж в Евроджъст, гр. Хага, Кралство Нидерландия за периода 03.06.2013 г. – 31.07.2013 г. и от 02.09.2013 г. до 30.09.2013 г.

Доклад от Калин Калпакчиев, Елка Атанасова, Камен Иванов и Юлиана Колева – членове на ВСС; Веселин Хаджиев – председател на ОС-Пловдив; Емилия Вакарелска – районен прокурор на РП-Стара Загора и Мартин Величков – старши експерт-юрисконсулт в дирекция „Правна” в АВСС относно участие в работно посещение в Съвета на Европа във връзка с изпълнение на Дейност 1 от Цел 4 „Изработване на механизъм за оценка на работната натовареност в съдебната система, както на индивидуално, така и на институционално ниво, с акцент върху разработени качествени показатели и критерии” на проект „Подкрепа за Висшия съдебен съвет, свързана с изграждането на капацитет и подобряване на ефективността на съдебната система” по Норвежки финансов механизъм 2009-2014, 16-18 октомври 2013 г., гр. Страсбург, Република Франция

Доклад от Румен Георгиев – член на ВСС за участието на българската делегация в симпозиум „Обучение на членовете на съдебната власт за ефективно и ефикасно правосъдие”, проведена в периода 23-25 октомври 2013 г. в Анталия, Турция

Доклад от Павлина Панова – зам. председател на ВКС и Татяна Грозданова – съдия в Софийски окръжен съд, командирована в Софийски апелативен съд относно участието им в работна среща по проект на съдебната мрежа за ЕЗА, 14-17 октомври 2013 г., Лондон, Великобритания.

Доклад от Елга Цонева – председател на Административен съд гр. Русe относно участието й в среща на проектните екипи на Европейската мрежа на съдебните съвети, проведена на 30 септември и 1 октомври 2013 г. в Брюксел, Белгия

Доклад от Соня Найденова – представляващ ВСС от участие в среща на проектните екипи на Европейската мрежа на съдебните съвети, проведена в периода 29 септември – 1 октомври 2013 г. в Брюксел, Белгия

Доклад от Дарина Костова – член на националната съдебна мрежа и Вероника Николова – национално лице за контакт на Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела относно участие в 47-та среща на лицата за контакт на Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела, проведена на 27 септември 2013 г. в Брюксел.

Доклад от Вероника Николова – национално лице за контакт на Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела относно участие в заседание на работна група „Гражданско право” по предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент /ЕО/ № 1346/2000 относно производството по несъстоятелност, проведено за 24-25 септември 2013 г. в Брюксел.

Доклад от членовете на Висшия съдебен съвет – Камен Ситнилски, Светла Петкова, Румен Боев, Галя Георгиева и Елка Атанасова относно посещение в Турция по покана на Върховния съвет на съдиите и прокурорите на Турция, проведено в периода 6-9 май 2013 г.

Доклад относно участието на Богдана Желявска – зам.председател на СГС и съдия от международната Хагска мрежа в среща на Международната Хагска мрежа, организирана от Перманентното Бюро на Хагската конференция по Международно частно право, проведена в гр. Лондон, Великобритания в периода 17-19 юли 2013 г.

Доклад от Соня Найденова – представляващ ВСС от участие в конференция на тема „Насърчаване на съдебното обучение в Европа”, проведена в периода 9-11 април 2013 г. в Брюксел, Белгия

Доклад от Соня Найденова – представляващ ВСС, Милка Итова, Ясен Тодоров, Незабравка Стоева и Калин Калпакчиев – членове на ВСС във връзка с командировка в гр. Лондон по покана на посланика на Великобритания в Република България, за периода 20-23 януари 2013 г.

Доклад от Камен Ситнилски, Камен Иванов, Галина Карагьозова, Каролина Неделчева – членове на Висшия съдебен съвет и Христина Тодорова – директор на дирекция ”Международна дейност” в Администрацията на ВСС, относно посещението им във Върховния съвет на магистратурата на Румъния, 25-28 ноември 2012 г., Букурещ

Доклад от Соня Найденова- представляващ Висшия съдебен съвет, относно участието й в регионална конференция на тема „Подбор, обучение и назначение на съдии и прокурори в Югоизточна Европа: Обмен на добри практики”, проведена на 13 и 14 ноември в гр. Тирана, Албания

Доклад от г-жа Виолета Бояджиева - председател на Апелативен съд гр.Варна, относно проведен българо-германски семинар на тема „Организация и управление на съда”, в рамките на двустранно сътрудничество между Германската фондация за международно правно сътрудничество (IRZ) и Апелативен съд - Варна, в периода 20 – 21 септември 2012 г., Албена, България.

Доклад от г-жа Даниела Росенова Иванова - председател на Апелативен специализиран наказателен съд, относно участието й в програма „Борба с организираната престъпност в САЩ”, проведена в периода 14 – 23 май 2012 г. в градовете Вашингтон, Пенсилвания и Чикаго, САЩ

Доклад от Аделина Кандова – старши експерт – дирекция „Международна дейност” в Администрацията на Висшия съдебен съвет, относно участието й в семинар за служители на съдебните съвети, организиран от Европейската мрежа на съдебните съвети (ЕМСС), проведен в периода 28-29 юни 2012 г. в гр. Брюксел, Белгия

Доклад от Валери Михайлов – директор на дирекция ”Информационни системи” в Администрацията на Висшия съдебен съвет, относно участието му в научна конференция с цел обсъждане на изграждането на оперативна съвместимост на европейските граждански производства онлайн, проведена на 15 и 16 юни 2012 г., в гр. Болоня, Италия

Доклад от представители на Висшия съдебен съвет и на съдебната власт, относно участието им в Петата международна конференция на Международната асоциация за съдебна администрация, проведена в периода 13-15 юни 2012 г. в гр. Хага, Холандия

Доклад от Илияна Василева Попова - председател на Апелативен съд гр. Велико Търново, относно участие в посещение с научна цел на тема „Организация и управление на съда”, проведено в периода 3 – 8 юни 2012 г. в гр. Кьолн и гр. Бон, Германия и гр. Хага, Холандия

Доклад от г-жа Ана Караиванова - главен инспектор на Инспектората към Висшия съдебен съвет, относно участието й в Третата международна конференция за обмен на опит между страните-членки на ЕС, проведена на 4 и 5 юни 2012 г. в гр. Рим, Италия

Доклад от делегацията на съдии от Апелативните съдилища – Варна, Бургас, Велико Търново и Пловдив, относно посещение с научна цел на тема „Организация и управление на съда”, проведено в периода 3 – 8 юни 2012 г. в гр. Кьолн и гр. Бон, Германия и гр. Хага, Холандия.

Доклад от представители на Висшия съдебен съвет относно участието им в VII-та Международна конференция на Регулаторните съдебни органи на балканския регион, състояла се в периода 28-31 май 2012 г. в гр. Истанбул, Република Турция

Доклад от Христина Тодорова - директор на дирекция „Международна дейност” в администрацията на ВСС относно участие в регионален семинар, фокусиран върху конкретните аспекти на Директивата на ЕС за правото на устен и писмен превод при наказателните производства, проведен на 15 и 16 март 2012 г. в гр. Мадрид, Испания. 2012 г.

Доклад от Костадинка Наумова - член на Висшия съдебен съвет и Мартин Величков - мл. експерт - юрисконсулт, дирекция „Международна дейност”, АВСС относно участието в експертно посещение с цел обсъждане на програмните предложения по Програмна област 31 „Изграждане на капацитет и сътрудничество в областта на съдебната власт” и 32 „Корекционни услуги, вкл. и без прилагане на мерки за задържане” на Норвежкия финансов механизъм в Страсбург, Франция, 23-24 януари 2012 г.

Доклад от Любен Хаджииванов – председател на Окръжен съд Смолян относно участието на петима български магистрати във форум за магистрати, проведен на 21-23 ноември 2011 г. в Съда на Европейския съюз в Люксембург.

Доклад от Сава Недялков Петров - прокурор при Окръжна прокуратура - гр. Пловдив, командирован във Върховна касационна прокуратура, отдел VІІ „Информация, анализ и методическо ръководство", относно участието му в българската делегация по защита на доклада за Република България в рамките на 47-та сесия на Комитета против изтезанията на ООН, 9-10 ноември 2011 г., Женева, Швейцария

Доклад от Светослав Данчев - системен администратор в Апелативен съд - гр. Велико Търново, от участие във Втората среща на подгрупата от експерти за Европейския портал за правосъдие с цел обсъждане на Европейския идентификатор за съдебна практика (European Case Law Identifier (ECLI)), проведена на 27 октомври 2011 г. в гр. Брюксел, Белгия (приложение)

Доклад от участието на Павлина Николова-прокурор, завеждащ сектор в отдел „Противодействие на корупцията, прането на пари и други престъпления от значим обществен интерес” при Върховна касационна прокуратура в работна среща на тема „Бъдещи възможности за защита на данни в рамките на ЕС” с цел обсъждане на евентуална поправка на Директива 2006/24/ЕО

Доклад от участието на Костадинка Наумова - член на Висшия съдебен съвет, съдия Вероника Николова- национално лице за контакт на Европейската мрежа по граждански и търговски дела и съдия Богдана Желявска- член на Националната съдебна мрежа в 38-тата среща на националните лица за контакт на Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела, проведена на 29 септември 2011 г. в гр. Брюксел

Доклад от участието на Георги Кузманов, прокурор в Окръжна прокуратура - Бургас, в работна среща по проект „Проверка на метод/и, чрез които ЕМСС може да отговори на молбите за подкрепа от страна на членове, наблюдатели и съвети на потенциални кандидат-членки, за да се разрешат техни проблеми, както и приемливите рамки на тази подкрепа" на Европейската мрежа на съдебните съвети, проведена на 15 и 16 септември 2011г. в гр. Хага, Холандия

Доклад от участието на Елга Цонева, председател на Административен съд - Русе, в работна среща по проект „Стандарти: продължение за периода 2010/2011" на Европейската мрежа на съдебните съвети, проведена на 15 и 16 септември 2011г. в гр. Хага, Холандия

Доклад от участието на Недко Севдалинов Симов, заместник-окръжен прокурор на Окръжна прокуратура гр. Смолян, в работна среща по проект „ Съдебна реформа в Европа" на Европейската мрежа на съдебните съвети, проведена на 15 и 16 септември 2011 г. в гр. Хага, Холандия

Доклад от Рената Мишонова – Хальова – съдия в Окръжен съд гр. Враца, представител на съдебната власт за участие в среща на работния екип по проекта „ Правосъдие, общество, медии” на Европейската мрежа на съдебните съвети, проведена в Хага на 15 и 16 септември 2011 г.

Доклад от участието на Калин Баталски - председател на РС - Радомир в редовна среща на Ръководната група по Регионална стратегия (SGRS) за Югоизточна Европа, проведена на 7 и 8 юли 2011 г. в гр. Сараево, Република Босна и Херцеговина

Доклад на съдия Вероника Николова и съдия Дарина Костова във връзка с участието им в 37- та редовна среща на националните лица за контакт на Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела - 20 и 21 юни 2011 година в гр. Будапеща.

Доклад на Красимир Влахов – председател на Софийска районен съд, във връзка с посещение във Виена, Австрия, за периода 21-22 юни 2011 г., с цел запознаване с възможностите на работещата в Австрия система за електронно призоваване (е-призовка).

Доклад на Георги Шопов относно организираната от ВСС Шеста международна конференция на регулаторните съдебни органи на Балканския регион, в периода 2-3 юни 2011 г., гр. Велинград, България.

Доклад от участието на съдия Вероника Николова- национално лице за контакт на Европейската мрежа по граждански и търговски дела и съдия Богдана Желявска- член на Националната съдебна мрежа в 35-тата среща на националните лица за контакт на Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела, проведена на 31 март 2011 г. в гр. Брюксел

Доклад от участието на Елга Цонева, председател на Административен съд-гр.Русе в работна среща по проект „Развитие на минималните съдебни стандарти” на Европейската мрежа на съдебните съвети, проведена на 11 април 2011г. в гр.Барселона, Испания

Информация от Капка Костова – член на ВСС, относно участие в специализираната програма „Оценка на работата на магистратите”, в САЩ за периода 19 януари – 29 януари 2011 г.

Доклад от Елга Цонева – председател на Административен съд гр. Русе, относно участие в работна среща на работния екип по проекта “Развитие на минимални съдебни стандарти” на Европейската мрежа на съдебните съвети, проведена в Мадрид, Кралство Испания на 18 февруари 2011 г.

Доклад от Богдана Желявска за участие в 9-та среща на членовете на Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела, проведена в гр. Брюксел, Белгия на 20 и 21 януари 2011 г.

Доклад от Калин Баталски, председател на Районен съд-гр.Радомир, относно участие в Конференция на Съвета за Регионално сътрудничество в Югоизточна Европа, проведена на 31 ноември и на 1 декември 2010г. в гр.Сараево, Република Босна и Херцеговина

Доклад от Елга Цонева, административен ръководител на Административен съд-гр.Русе, командирована за участие в работна среща по проект „Развитие на минимални съдебни стандарти” на Европейската мрежа на съдебните съвети

Доклад от Ани Захариева, съдия в Софийски градски съд, командирована за участие в едноседмична хоспитация в наказателната област, проведена в Бавария, гр.Мюнхен

Доклад от Костадинка Наумова - член на Висшия съдебен съвет, съдия Богдана Желявска – член на националната съдебна мрежа и съдия Вероника Николова – национално лице за контакт на Европейската съдебна мрежа в 34-тата среща на националните лица за контакт на Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела

Доклад от Майя Русева - съдия в СГС, относно участието й впроведеното в гр. Страсбург единадесето пренарно заседание на Консултативния съвет на европейските съдии /CCJE/.

Доклад от Павлина Николова - прокурор във ВКП, относно участие в заседание на работна група на Европейската мрежа на съдебните съвети, проведено на 22 септември 2010 г. в Брюксел.

Доклад от Калин Баталски - председател на РС Радомир, относно участие в Регионалната конференция по антикорупция, проведена от 20-21 май 2010 г. в Букурещ.

Доклад от Гергана Мутафова - административен ръководител на Районна прокуратура гр. Пловдив, за участие в специализирана международна програма, проведена в САЩ.

Доклад от Весислава Иванова и Атанас Атанасов, съдии от Софийски градски съд,
относно участие в семинар „Засилване на независимостта на съдебната система и обществения достъп до правосъдие”, проведен във Варшава от 17 до 19 май 2010 г.

Доклад за участие в съвместна среща с експертите по комуникация от страните-членки на Европейската мрежа на съдебните съвети (ЕМСС) в Брюксел за периода 17-19 март 2010 г., от Светослав Сергеев Данчев

Доклад за учебно посещение в Мадрид, Испания в рамките на проект „Подобряване на публичното управление на съдебната власт и съдебната администрация”, 8-13 март 2010 г.

Доклад от Цветанка Табанджова – член на Висшия съдебен съвет, съдия Богдана Желявска, съдия Дарина Костова, съдия Вилиян Петров - членове на Националната съдебна мрежа и съдия Вероника Николова - национално лице за контакт на Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела за Осмата годишна среща на членовете на Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела

Доклад от Събина Христова, съдия в ОС Бургас и Мариана Борисова, прокурор във ВКП, относно участие в редовна среща по дейност електронно правосъдие в рамките на Европейската мрежа на съдебните съвети, провенена от 17-19 януари 2010 г.

Доклад от Калин Баталски, председател на РС Радомир, относно участие в конференция на Съвета за регионално сътрудничество в югоизточна Европа, проведна на 16 и 17 декември 2009 г. в гр. Сараево, Република Босна и Херцеговина.

Доклад от Георги Шопов и Цони Цонев – членове на Висшия съдебен съвет, съдия Богдана Желявска – член на Националната съдебна мрежа и съдия Вероника Николова - национално лице за контакт на Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела, относно участие в 29- тата среща на националните лица за контакт на Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела.

Доклад от Сотир Цацаров, председател на ОС Пловдив относно участие в среща на работна група "Статут на съдиите" на Европейската мрежа на съдебните съвети.

Доклад от Иван Колев, Иван Димов и Радка Петрова – членове на ВСС за за участие в семинар в централата на Сиско Системс в Лондон.

Доклад от Костадинка Наумова и Сребрина Христова – членове на Висшия съдебен съвет и съдия Вероника Николова - национално лице за контакт на Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела за участие в 28- мата среща на националните лица за контакт на Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела

Доклад от Иван Димов и Георги Гатев – членове на Висшия съдебен съвет и Вероника Николова - национално лице за контакт на Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела за участие в 27- мата среща на националните лица за контакт на Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела.

Доклад от Костадинка Наумова член на ВСС, Анна Димитрова –съдия във ВАС и Валери Михайлов експерт към ВСС за посещение в компания “Bremen Online Services“, град Бремен - Германия относно внедрени информационни и комуникационни технологии в правосъдната система на Германия и възможностите на системите за обмен на документи.

Доклад от Александър Атанасов, прокурор в РП – Варна, относно проведени обучения в гр. Трир, Германия и в гр.Хага, Кралство Нидерландия.

Доклад от Методи Здравков, съдия в ОС – Пловдив, относно командировка за участие в многостранна програма за посещение на съдии по гражданско и търговско право в рамките на Хоспитационна програма 2008г.

Доклад от Сребрина Христова и Костадинка Наумова – членове на ВСС и съдия Вероника Николова, относно участие в 24-тата среща на националните лица за контакт на Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела.

Доклад от съдия Вероника Николова, относно участие в заседанията на Комисията по гражданско правни въпроси.

Информация за посещението на проф. д-р Анелия Мингова, представляващ ВСС и г-н Иван Димов-член на ВСС в Брюксел

Доклад от Радка Петрова и Иван Димов- членове на ВСС, относно участие в годишната Конференция на компания Go Pro.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд