Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Добро управление
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
КОМИСИИ ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ

Контакти

 

Драгомир Кояджиков - председател на Комисията по атестирането и конкурсите към Съдийската колегия на ВСС

Огнян Дамянов - председател на Комисията по атестирането и конкурсите към Прокурорската колегия на ВСС

Дирекция "Конкурси на магистрати" Дирекция "Атестиране на магистрати"

 

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за организацията на дейността на Комисията по атестирането и конкурсите към Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет  (приети с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по пр. № 16/19.05.2016 г., изменени и допълнени с решения на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по пр. № 36/20.11.2018 г.,  пр. № 2/22.01.2019 г., пр. № 36/05.11.2019 г., пр. № 16/19.05.2020 г., пр. № 10/30.03.2021 г., пр. № 20/17.05.2022 г., пр. № 22/31.05.2022 г., пр. № 24/14.06.2022 г., пр. № 25/21.06.2022 г.)

СПРАВКА (РЕГИСТЪР) ОТНОСНО РАЗКРИТИТЕ ЩАТНИ ДЛЪЖНОСТИ В СЪДИЛИЩАТА, ЧРЕЗ СЪКРАЩАВАНЕ ОТ ДРУГ ОРГАН НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ, КАКТО И НОВОРАЗКРИТИ ТАКИВА, СЧИТАНО ОТ 03.10.2017 Г. 

АРХИВ

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за организацията на дейността на Комисията по атестирането и конкурсите към Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет  (приети с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по пр. № 16/19.05.2016 г., изменени и допълнени с решения на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по пр. № 36/20.11.2018 г.,  пр. № 2/22.01.2019 г., пр. № 36/05.11.2019 г., пр. № 16/19.05.2020 г., пр. № 10/30.03.2021 г., пр. № 20/17.05.2022 г., пр. № 22/31.05.2022 г., пр. № 24/14.06.2022 г.)

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за организацията на дейността на Комисията по атестирането и конкурсите към Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет  (приети с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол № 16/19.05.2016 г., изменени и допълнени с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол № 36/20.11.2018 г.,  изменени и допълнени с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол № 2/22.01.2019 г., изменени и допълнени с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол № 36/05.11.2019 г., изменени и допълнени с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол № 16/19.05.2020 г. ,  изменени и допълнени с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол № 10/30.03.2021 г.)

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за организацията на дейността на Комисията по атестирането и конкурсите към Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет  (приети с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол № 16/19.05.2016 г., изменени и допълнени с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол № 36/20.11.2018 г.,  изменени и допълнени с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол № 2/22.01.2019 г., изменени и допълнени с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол № 36/05.11.2019 г., изменени и допълнени с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол № 16/19.05.2020 г. )

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за организацията на дейността на Комисията по атестирането и конкурсите към Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет  (приети с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол № 18/04.10.2016 г., изменени и допълнени с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол № 36/20.11.2018 г.,  изменени и допълнени с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол № 2/22.01.2019 г., изменени и допълнени с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол № 36/05.11.2019 г.)

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за организацията на дейността на Комисията по атестирането и конкурсите към Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет  (приети с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол № 18/04.10.2016 г., изменени и допълнени с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол № 36/20.11.2018 г.,  изменени и допълнени с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол № 2/22.01.2019 г.)

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за организацията на дейността на Комисията по атестирането и конкурсите към Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет  (приети с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол № 18/04.10.2016 г., изменени и допълнени с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол № 36/20.11.2018 г.)

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за организацията на дейността на Комисията по атестирането и конкурсите към Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет  (приети с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол № 18/04.10.2016 г.)

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд