Международна дейност
Доклади, анализи и решения
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Добро управление
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »

ДОКЛАДИ И РЕШЕНИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИ ИНСТИТУЦИИ

 

Доклад относно върховенството на закона за 2023 г.

1. Доклад относно върховенството на закона за 2023 г. Ситуация в областта на върховенството на закона в Европейския съюз

2. Приложение към Доклад относно върховенството на закона за 2023 г. Ситуация в областта на върховенството на закона в Европейския съюз

3. Глави по държави: ситуация в областта на върховенството на закона в България 

Доклад относно върховенството на закона за 2022 г.

1. Доклад относно върховенството на закона за 2022 г. Ситуация в областта на върховенството на закона в Европейския съюз

2. Приложение към Доклад относно върховенството на закона за 2022 г. Ситуация в областта на върховенството на закона в Европейския съюз

3. Глави по държави: ситуация в областта на върховенството на закона в България 

Доклад относно върховенството на закона за 2021 г.

1. Доклад относно върховенството на закона за 2021 г. Ситуация в областта на върховенството на закона в Европейския съюз

2. Глави по държави: ситуация в областта на върховенството на закона в България

Доклад относно върховенството на закона за 2020 г.

1. Доклад относно върховенството на закона за 2020 г. Ситуация в областта на върховенството на закона в Европейския съюз

2. Глави по държави: ситуация в областта на върховенството на закона в България

____________________________________________________________________________________________

ИНФОРМАЦИОННО ТАБЛО на Европейския съюз в областта на правосъдието за 2024 г. (на английски език)  

ИНФОРМАЦИОННО ТАБЛО на Европейския съюз в областта на правосъдието за 2023 г. 

ИНФОРМАЦИОННО ТАБЛО /част 1/ на Европейския съюз в областта на правосъдието за 2022 г. 

ИНФОРМАЦИОННО ТАБЛО /част 2/ на Европейския съюз в областта на правосъдието за 2022 г. 

ИНФОРМАЦИОННО ТАБЛО на Европейския съюз в областта на правосъдието за 2021 г.

ИНФОРМАЦИОННО ТАБЛО на Европейския съюз в областта на правосъдието за 2020 г.

ИНФОРМАЦИОННО ТАБЛО на Европейския съюз в областта на правосъдието за 2019 г.

ИНФОРМАЦИОННО ТАБЛО /част 1/ на Европейския съюз в областта на правосъдието за 2018 г. 

ИНФОРМАЦИОННО ТАБЛО /част 2/ на Европейския съюз в областта на правосъдието за 2018 г. 

ИНФОРМАЦИОННО ТАБЛО на Европейския съюз в областта на правосъдието за 2017 г. 

ИНФОРМАЦИОННО ТАБЛО на Европейския съюз в областта на правосъдието за 2016 г.

Анализ на „Информационно табло на Европейския съюз в областта на правосъдието“ за 2016 г.

ИНФОРМАЦИОННО ТАБЛО на Европейския съюз в областта на правосъдието за 2015 г.

ИНФОРМАЦИОННО ТАБЛО на Европейския съюз в областта на правосъдието за 2014 г.

Доклад „Икономическа обосновка във връзка с подготовка на Постановление на МС за корекция в бюджета на съдебната власт“ (2014 г.)

ИНФОРМАЦИОННО ТАБЛО на Европейския съюз в областта на правосъдието за 2013 г.

_____________________________________________________________________________________________________

РЕШЕНИЕ на Европейската комисия от 12.11.2008 г. относно правилата, приложими към командированите национални експерти и националните експерти на обучение към службите на ЕК

РЕШЕНИЕ на Съвета на ЕС от 05.07.2007 г. относно правилата, приложени за националните експерти, командировани към Генералния секретариат на Съвета

ПРЕПОРЪКИ от Съда на Европейския съюз към националните съдилища относно отправянето на преюдициални запитвания (нова редакция)

Заключения и препоръки на Първата работна Комисия /Състоянието на съдебната власт/, 61-ва годишна среща на Международната съдийска асоциация

_______________________________________________________________________________________________________

ДЕКЛАРАЦИЯ от София на европейските магистрати за демокрация и свободи (MEDEL)

ДЕКЛАРАЦИЯ на европейските магистрати за демокрация и свободи (MEDEL) относно ориентираните към правителствата НПО

______________________________________________________________________________________________________

Втори доклад на Групата държави срещу корупцията (GRECO) за България от Четвъртия кръг на оценка на тема „Превенция на корупцията по отношение на народните представители, съдиите и прокурорите“

______________________________________________________________________________________________________

Принципите от Бангалор за поведение на съдиите

_______________________________________________________________________________________________________

Европейска комисия за ефективност на правосъдието на Съвета на Европа (CEPEJ) - Доклади и изследвания  

Доклад за оценка на европейските съдебни системи - Издание 2020 г. 

"Европейска етична харта за използване на изкуствения интелект в съдебните системи и тяхната среда" на Европейската комисия за ефективност на правосъдието (CEPEJ), приета на 31-вата пленарна сесия на CEPEJ в гр.Страсбург на 3-4 декември 2018 г.

ЕВРОПЕЙСКИ СЪДЕБНИ СИСТЕМИ - Ефективност и качество на правосъдието - Изследвания на CEPEJ № 26

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд