Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Добро управление
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
КОМИСИЯ ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ

Огнян Дамянов - председател на Комисията по атестирането и конкурсите към Прокурорската колегия на ВСС

Драгомир Кояджиков - председател на Комисията по атестирането и конкурсите към Съдийската колегия на ВСС

 

ДИРЕКЦИЯ "КОНКУРСИ НА МАГИСТРАТИ"

konkursi@vss.justice.bg

Отдел "Конкурси на съдии" – тел: 930 43 29; 930 43 34; 930 43 28

Отдел "Конкурси на прокурори и следователи" – тел: 930 49 75; 930 49 25; 930 43 28

 

ДИРЕКЦИЯ "АТЕСТИРАНЕ НА МАГИСТРАТИ"

Отдел "Атестиране на съдии" - 930 43 42; 930 49 69; 930 43 32; 930 49 44

atestirane@vss.justice.bg

Отдел "Атестиране на прокурори и следователи" - 930 49 27; 930 49 61; 930 49 44

atestirane@vss.justice.bg; a.romanova@vss.justice.bg

 

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд