Граждански съвет
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Добро управление
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »

2024 Година

ИНДИКАТИВЕН ГОДИШЕН ПЛАН  ЗА ДЕЙНОСТТА НА ГРАЖДАНСКИЯ СЪВЕТ КЪМ ВСС ПРЕЗ 2024 г.

2024 г.
Дневен ред 26.01.2024 23.02.2024 11.03.2024 19.04.2024 31.05.2024 28.06.2024    
Протокол №96 №97     №100      
Акт 197 | 198 | 199 

200 | 201 | 202 

203 | 204 | 205  | 206

207 | 208  209        


2023 Година

ИНФОРМАЦИЯ за дейността на Гражданския съвет към Висшия съдебен съвет за периода 01.10.2022 г. - 06.10.2023 г.

2023 г.
Дневен ред 03.02.2023 31.03.2023 07.04.2023 05.05.2023 14.07.2023 21.07.2023 06.10.2023 20.10.2023
Протокол №87 №88 №88 - продължение №89 №90 №91 №92 №93
Акт 177 | 178 | 179  | 180   181 182 | 183  | 184 185 | 186   187 | 188  189 | 190  191 | 192
Дневен ред 17.11.2023 15.12.2023            
Протокол №94 №95            
Акт 193 | 194  | 195 196            

2022 Година

ИНФОРМАЦИЯ за дейността на Гражданския съвет към Висшия съдебен съвет за периода 01.10.2021 г. - 30.09.2022 г. и до края на 2022 г.

2022 г.
Дневен ред 28.01.2022 07.02.2022 25.02.2022 29.04.2022 17.06.2022 29.07.2022 30.09.2022 02.12.2022
Протокол №79 №80 №81 №82 №83 №84 №85 №86
Акт 152 | 153 154 | 155 | 156 157 | 158 | 159  | 160 161 162 163 | 164 | 165  | 166 167  | 168 169 | 170 | 171  | 172 173 | 174 | 175  | 176

2021 Година

2021 г.
Дневен ред 05.02.2021 05.03.2021 26.03.2021 23.04.2021 25.06.2021 20.08.2021 30.09.2021 15.10.2021 10.12.2021
Протокол №70 №71 №72 №73 №74 №75 №76 №77 №78
Акт 137138139  140 | 141 | 142  143 | 144 145   146 | 147 148 | 149 150 | 151  

2020 Година

2020 г.
Дневен ред 31.01.2020 21.02.2020 10.07.2020 24.07.2020 02.10.2020 04.12.2020
Протокол №64 №65 №66 №67 №68 №69
Акт 124 | 125 | 126  127 | 128 129 | 130 | 131  | 132 133 | 134 135 | 136  

2019 Година

2019 г.
Дневен ред 25.01.2019 22.02.2019 12.04.2019 31.05.2019 14.06.2019 07.07.2019 20.09.2019 22.11.2019 13.12.2019
Протокол №55 №56 №57 №58 №59 №60 №61 №62 №63
Акт 108 | 109 | 110  | 111 112 | 113 | Р1  | Р2   114 115 116 | 117 | 118 119 | 120 121 122 | 123

2018 Година

 

2018 г.
Дневен ред 26.01.18 09.03.18 27.04.2018 01.06.2018 06.07.2018 27.07.2018 28.09.2018 26.10.2018 07.12.2018
Протокол №46 №47 №48 №49 №50 №51 №52 №53 №54
Акт 93 94 95 | 96   97   98 | 99 | 100  | 101 102 | 103 | 104 105 | 106 | 107

2017 Година

 

ГОДИШЕН ПЛАН  ЗА ДЕЙНОСТТА НА ГРАЖДАНСКИЯ СЪВЕТ КЪМ ВСС ПРЕЗ 2017 г.

АНАЛИЗ И ОБОБЩЕНИЕ на становища и позиции на ВСС относно актове на ГС към ВСС  за периода октомври 2016 г. - април 2017 г.

АНАЛИЗ И ОБОБЩЕНИЕ на становища и позиции на ВСС относно актове на ГС към ВСС  за периода май 2017 г. - юли 2017 г.

 

2017 г.
Дневен ред 13.01.17 20.01.17 24.02.17 24.03.17 21.04.17
Протокол № 34  № 35 № 36 № 37 № 38
Акт 68 69 | 70   71 | 72 73 | 74  75 | 76 | 77 | 78 79
Дневен ред 26.05.17 30.06.17 14.07.17 - отложен 28.07.17 18.09.17
Протокол № 39 № 40   № 41 № 42
Акт 80 | 81 | 82 83 | 84   85 | 86 87 | 88 | 89
Дневен ред 27.10.17 24.11.17 15.12.17    
Протокол № 43 № 44 № 45    
Акт 90 91 92    

2016 Година

ОСНОВНИ НАСОКИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ГРАЖДАНСКИЯ СЪВЕТ КЪМ ВСС ПРЕЗ 2016 г.

ГОДИШЕН ПЛАН  ЗА ДЕЙНОСТТА НА ГРАЖДАНСКИЯ СЪВЕТ КЪМ ВСС ПРЕЗ 2016 г.

Отчет за дейността на Гражданския съвет от професионални и неправителствени организации към Висшия съдебен съвет през периода месец януари – месец септември 2016 година

2016 г.
Дневен ред 29.01.16 26.02.16 15.04.16 03.06.16 08.07.16
Протокол № 25 № 26 № 27 № 28 № 29
Акт 47 4849 | 50 51 | 52 53 | 54 55 | 56 | 57
Дневен ред 30.09.16 28.10.16 18.11.16 16.12.16  
Протокол № 30 № 31 № 32 № 33  
Акт 58 | 59 | 60 61 | 62 | 63 64 | 65 66 | 67  

 

Отчет за дейността на Гражданския съвет от професионални и неправителствени организации към Висшия съдебен съвет през периода месец февруари – месец декември 2015 година

2015 г.
Дневен ред 23.01.15 20.03.15 19.06.15 11.12.15  
Протокол № 20 № 21 № 23 № 24  
Акт 39 | 40 | 41 42 | 43 4445 46  

 


2014 г.
Дневен ред 31.01.14 07.03.14 11.04.14 16.05.14
Протокол № 11 № 12 № 13  
Акт 9 | 10 | 11 | 12 13 | 14 | 15 | 16 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 26 | 27 | 28 | 29
Дневен ред 20.06.14 11.07.14 19.09.14 17.10.14 21.11.14
Протокол № 15 № 16 № 17 № 18 № 19
Акт 30 31 | 32 | 33 34 | 35 36 | 37 | 38  

 


2013 Година

ОТЧЕТ за дейността на комисиите на Висшия съдебен съвет във връзка с работата на Гражданския съвет

2013 г.
Дневен ред 14.01.13 11.02.13 26.02.13 26.04.13 10.05.13
Протокол № 1 № 2 № 3  № 4 № 5  
Акт       1 2 | 3
Дневен ред 25.06.13 25.09.13 22.10.13 29.11.13  
Протокол № 6   № 8 № 9  
Акт 4 | 6 | 7   8    
Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд