Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Добро управление
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »

ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

 

  

ПРОКУРОРСКА КОЛЕГИЯ, КОЯТО, НА ОСНОВАНИЕ § 23, АЛ. 2 ОТ ПЗР НА ЗИД НА КРБ (ОБН. ДВ, БР. 106/22.12.2023 г.), ИЗПЪЛНЯВА ФУНКЦИИТЕ НА ВИСШ ПРОКУРОРСКИ СЪВЕТ

 

Адрес:
София 1000, ул. „Екзарх Йосиф” №12
Работно време:
понеделник – петък
8:30 ч. – 17:00 ч.

 

Адрес:
София 1000, ул. „Екзарх Йосиф” №12
Работно време:
понеделник – петък
8:30 ч. – 17:00 ч.   

 

ЕЛЕКТРОНЕН АДРЕС НА ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ:   vss@vss.justice.bg ЕЛЕКТРОНЕН АДРЕС НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ:  vps@vps.justice.bg

ЕЛЕКТРОНЕН АДРЕС НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ: ssk@vss.justice.bg
съгласно Механизъм за действие на Съдийската колегия на ВСС в случаи на засягане на независимостта и/или опит за оказване на натиск върху съдиите и съда

 

 

ПРЕДСТАВЛЯВАЩ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
БОЯН МАГДАЛИНЧЕВ
Тел.: (+359 2) 930 49 17
Факс: (+359 2) 980 76 32
Електронна поща: representative@vss.justice.bg

 

ПРЕДСТАВЛЯВАЩ ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ
СТЕФАН ПЕТРОВ

Електронна поща: vps.represent@vss.justice.bg

 

 

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
ТИХОМИР ДИМИТРОВ
Тел.: (+359 2) 930 49 57
Факс: (+359 2) 981 91 76
Електронна поща: secr.g@vss.justice.bg

И. Д. ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ
ПЕТЯ ТЯНКОВА
Тел.: (+359 2) 930 49 16

Електронна поща: s.general@vss.justice.bg

ДИРЕКЦИЯ "МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ И ПРОТОКОЛ"
Електронна поща: md@vss.justice.bg
ОТДЕЛ "МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ, ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА И ПРОТОКОЛ"
Електронна поща: ir_pr@vps.justice.bg
СЕКТОР "ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА"
Електронна поща: pkp@vss.justice.bg
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

 

АДМИНИСТРАЦИЯ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ

 

 

 

Форма за контакт с ВСС

Жалби и сигнали срещу корупция

Заявление за достъп до информация

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд