Граждански съвет
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Добро управление
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »

2023 година

Становище от Асоциация „ФОРУМ“ по Законопроект за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс, № 49-302-01-20, внесен в Народното събрание на 13.04.2023 г.

Становище от Асоциация „ФОРУМ“ по Конституционно дело № 18/2022 г. по искане на Министерски съвет за установяване на противоконституционност на разпоредбата на чл. 145, ал. 1, т. 3 от ЗСВ

 

 

2022 година

Становище от Асоциация „ФОРУМ“ по Законопроект за противодействие на корупцията сред лица, заемащи висши публични длъжности

Становище от Асоциация „ФОРУМ“ по Проект на ЗИД на ЗЕЕЗА (Закон за екстрадицията и Европейската заповед за арест)

Становище от Асоциация „ФОРУМ“ – Допълнителни съображения във връзка с противоконституционността на закриването на СНС, АСНС и сътветните им прокуратури

 

 

2017 Година

Становище от СЕФИТА

Преглед на мерките, заложени в Доклада на Европейската комисия от м. януари 2017 г., изготвен от Института за пазарна икономика

Становище от Българска асоциация на съдиите по вписванията

Становище от  СЕФИТА

Становище от  Асоциация “Форум”

Становище от Българска асоциация на вещите лица и експертите (БА „ВЛЕК”)

Становище от Камара на следователите в Република България

Становище от Асоциацията на прокурорите в Република България

2016 Година

Анализ  от  Института за пазарна икономика

Становище от  Асоциация “Форум”

Становище от  Сдружение "СЕФИТА"

2013 Година

          Становище от  Сдружение "СЕФИТА"

          Становище от Сдружение "Център на НПО-Разград"

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд