Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Добро управление
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »

РЕШЕНИЯ НА ВРЕМЕННАТА КОМИСИЯ ЗА ПРОВЕРКА СЪПРИЧАСТНОСТА НА СЪДИИ
ПО СЛУЧАЯ „МАРТИН БОЖАНОВ - НОТАРИУСА“

Протокол №1 от заседание на временната комисия

Протокол №2 от заседание на временната комисия

Протокол №3 от заседание на временната комисия

Протокол №4 от заседание на временната комисия

Протокол №5 от заседание на временната комисия

Протокол №6 от заседание на временната комисия

Протокол №7 от заседание на временната комисия

Протокол №8 от заседание на временната комисия

Протокол №9 от заседание на временната комисия

Протокол №10 от заседание на временната комисия

Протокол №11 от заседание на временната комисия

Протокол №12 от заседание на временната комисия

Протокол №13 от заседание на временната комисия

Доклад за дейността на Временната комисия 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд