Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Добро управление
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдебни райони

(По предоставени данни от апелативните, окръжните и районни съдилища)

 
 

Военно-апелативен съд

Военно-апелативна прокуратура

Апелативен съд - София

Апелативна прокуратура - София

Софийски военен съд

Военно-окръжна прокуратура - София

Апелативен съд - Бургас

Апелативна Прокуратура - Бургас

 

Апелативен съд - Варна

Апелативна прокуратура - Варна 

Военнен съд - Сливен

Военно-окръжна прокуратура - Сливен

Апелативен съд  - Велико Търново

Апелативна прокуратура - Велико Търново

 

Апелативен съд - Пловдив

Апелативна прокуратура - Пловдив

Военнен съд - Пловдив

Военно-окръжна прокуратура - Пловдив

 

 

ОКРЪЖНИ СЪДИЛИЩА, АДМИНИСТРАТИВНИ СЪДИЛИЩА

София - град Враца Пазарджик Сливен
София Габрово Перник Смолян
Благоевград Добрич Плевен Стара Загора
Бургас Кюстендил Пловдив Търговище
Варна Кърджали Разград Хасково
Велико Търново Ловеч Русе Шумен
Видин Монтана Силистра Ямбол

 

ОКРЪЖНИ ПРОКУРАТУРИ

София - град Враца Пазарджик Сливен
София Габрово Перник Смолян
Благоевград Добрич Плевен Стара Загора
Бургас Кюстендил Пловдив Търговище
Варна Кърджали Разград Хасково
Велико Търново Ловеч Русе Шумен
Видин Монтана Силистра Ямбол

 

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд