Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Добро управление
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Хасково

ХАСКОВО 

РАЙОНЕН СЪД/ ПРОКУРАТУРА
ОБЩИНА
КМЕТСТВА
Хасково
Хасково
гр.Хасково, села: Александрово, Брягово, Войводово, Въгларово, Гарваново, Големанци, Горно Войводино, Гълъбец, Динево, Долно Войводино, Долно Големанци, Елена, Зорница, Клокотница, Книжовник, Козлец, Конуш, Корен, Криво поле, Любеново, Малево, Манастир, Мандра, Маслиново, Момино, Николово, Нова Надежда, Орлово, Подкрепа, Родопи, Стамболийски, Стойково, Текето, Тракиец, Узунджово, Широка поляна;
Стамболово
села: Стамболово,Балкан, Бял Кладенец, Воденци, Войводенец, Гледка, Голобрадово, Голям извор, Долно Ботево, Долно поле, Долно черковище, Жълти бряг, Зимовина, Кладенец, Кралево, Лясковец, Маджари, Малък извор, Поповец, Пчелари, Пътниково, Рабово, Светослав, Силен, Тънково, Царева поляна
Минерални бани
села: Минерални Бани, Сусам, Сърница, Караманци, Ангел Войвода, Боян Ботево, Татарево, Брястово, Спахиево, Сираково, Колец, Винево;
Ивайловград
Ивайловград
гр.Ивайловград, с.Белополци, с.Белополяне, с.Гугутка, с.Долно Луково, с.Драбишна, с.Железино, с.Кондово, с.Мандрица, с.Орешино, с.Планинец, с.Пелевун, с.Покрован, с.Попско, с.Свирачи, с.Славеево, с.Хухла, с.Черни рид, с. Камилски дол.
Свиленград
Свиленград
гр.Свиленград, села: Варник, Генералово, Дервишка могила, Димитровче, Капитан Андреево, Костур, Левка /Стара Левка/, Лисово, Маточина, Мезек, Михалич, Младиново, Момково, Мустрак, Пашово, Пъстрогор, Равна гора, Райкова могила, Сива река, Сладун, Студена, Чернодъб, Щит, Благунци /заличено/,
Любимец
гр. Любимец, села: Белица, Васково, Вълче поле, Георги Добрево, Дъбовец, Йерусалимово, Лозен, Малко Градище, Оряхово, Кочаш /заличено/, Костово /заличено/, Черешак /заличено/ Ставри Димитрово /заличено/
Димитровград
Димитровград
гр.Димитровград, с.Бодрово, с.Брод, с.Бряст, с.Великан, с.Воден, с.Върбица, с.Голямо Асеново, с.Горски извор, с.Длъгнево, с.Добрич, с.Долно Белево, с.Здравец, с.Златополе, с.Каснаково, с.Крепост, с.Крум, с.Малко Асеново, гр.Меричлери, с.Радиево, с. Райново, с.Светлина, с.Скобелево, с.Сталево, с.Странско, с.Черногорово, с.Ябълково
Харманли
Харманли
гр.Харманли,села: Бисер, Богомил, Болярски извор, Браница, Българин, Върбово, Доситеево, Дрипчево, Иваново, Коларово, Лешниково, Надежден, Овчарово, Орешец, Остър камък, Поляново, Преславец, Рогозиново, Смирненци, Черепово, Черна могила, Шишманово, Изворово, Славяново.
Симеоновград
гр. Симеоновград – села: Дряново, Калугерово, Константиново, Навъсен, Пясъчево, Свирково, Троян, Тянево;
Маджарово
гр. Маджарово,села: Бориславци, Брусевци, Габерово, Голяма долина, Горни Главанак, Горно поле, Долни Главанак, Долно Съдиево, Ефрем, Златоустово, Малки Воден, Малко Брягово, Малко Попово, Румелия, Ръженово, Селска поляна, Сеноклас, Тополово;
Заличени селища: Костово, Кочаш, Черешак, Ставри Димитрово;


 

 

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд