Международна дейност
Доклади, анализи и решения
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Добро управление
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »

ДОКЛАДИ ОТ МЕЖДУНАРОДНИ СРЕЩИ И ПРОТОКОЛНИ ПОСЕЩЕНИЯ В ДРУГИ ДЪРЖАВИ, СЪДЪРЖАЩИ ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪДЕБНИТЕ ИМ СИСТЕМИ 

 

Доклад  от работно посещение на членове на Висшия съдебен съвет и представители на съдебната власт в САЩ, в периода 12-24 април 2015 г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд