Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Добро управление
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »

Заседания на Жилищна комисия

ПРАВИЛА за отдаване под наем на недвижими имоти – частна държавна собственост, предоставени в управление на Висшия съдебен съвет за жилищни нужди (приети с решение на Пленума на Висшия съдебен съвет по протокол № 19/05.07.2018 г.)

ОБРАЗЕЦ на заявление по чл. 16, ал. 1 - Приложение № 1 (pdfdoc)
ОБРАЗЕЦ на декларацияпо чл. 16, ал. 2, б. "а" - Приложение № 2 (pdfdoc)

ОБРАЗЦИ на регистри по чл.34 от Правила за отдаване под наем на недвижими имоти – частна държавна собственост, предоставени в управление на Висшия съдебен съвет за жилищни нужди

СПИСЪК в съответствие с чл. 6, ал. 2 от Правилата за отдаване под наем на недвижими имоти – частна държавна собственост, предоставени в управление на Висш съдебен съвет за жилищни нужди, приети с решение по т. 13 от протокол № 4/16.02.2023 г. на Пленум на ВСС

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд