Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Добро управление
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »

ПОКАНА ЗА КОМАНДИРОВАНЕ от  Ръководството на Окръжен съд -  Благоевград

ПОКАНА ЗА КОМАНДИРОВАНЕ от  Ръководството на Районен съд -  Нови пазар

ПОКАНА ЗА КОМАНДИРОВАНЕ от  Ръководството на Окръжен съд -  Благоевград

ПОКАНА ЗА КОМАНДИРОВАНЕ от  Ръководството на Районен съд -  Благоевград

ПОКАНА ЗА КОМАНДИРОВАНЕ на магистрати в Районен съд – Берковица

ПОКАНА ЗА КОМАНДИРОВАНЕ НА МАГИСТРАТИ В РАЙОННА ПРОКУРАТУРА  СЛИВЕН

ПОКАНА ЗА КОМАНДИРОВАНЕ от ръководството на Районен съд - Исперих

ПОКАНА ЗА КОМАНДИРОВАНЕ на магистрати в Районен съд – Русе

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд