Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »

Ръководството на Районна прокуратура Сливен отправя покана до всички колеги прокурори, които желаят да бъдат командировани в РП Сливен, да подадат писмена молба до административния ръководител на РП Сливен, за командироване.

За допълнителна информация може да се свържете със съдебния администратор Красимира Стоянова на телефон: 044/619921

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд