Съвет за партньорство
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Добро управление
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съвет за партньорство към ВСС

Чл. 217 (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2017 г.) от Закона за съдебната власт  

НАРЕДБА № 8/08.11.2018 г. за организацията и дейността на Съвета за партньорство към ВСС (приета с Решение на Пленума на ВСС по протокол № 28/08.11.2018 г., Обн. ДВ бр. 97/23.11.2018 г., изм.и доп., с Решение на Пленума на ВСС по протокол № 10/18.04.2019 г. ДВ, бр.37 от 2019 г.., изм.и доп.,с Решение на Пленума на ВСС по протокол № 22/26.09.2019 г.  ДВ, бр.79 от 2019 г., изм.и доп., с Решение на Пленума на ВСС протокол № 5/03.02.2022 г. ДВ, бр.14 от 2022 г.)

СЪСТАВИ: Първи състав - протоколи № 15/11.07.2019 г., № 28/21.11.2019 г.,

                                                               № 02/30.01.2020 г.№ 15/28.07.2021 г. 

                   Втори състав - протокол № 27/16.12.2021 г.

                   Трети състав - протокол № 37/14.12.2023 г.

 

ИСТОРИЯ. Хронология

 

За контакти:

ел. поща  savet_partnyorstvo@vss.justice.bg

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд