Постоянни комисии
Комисии към ВСС
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Добро управление
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Комисия по атестирането и конкурсите

СПРАВКА (РЕГИСТЪР) ОТНОСНО РАЗКРИТИТЕ ЩАТНИ ДЛЪЖНОСТИ В СЪДИЛИЩАТА, ЧРЕЗ СЪКРАЩАВАНЕ ОТ ДРУГ ОРГАН НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ, КАКТО И НОВОРАЗКРИТИ ТАКИВА, СЧИТАНО ОТ 03.10.2017 Г. 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд