Постоянни комисии
Архив
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Добро управление
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
КОМИСИЯ "СЪДЕБНА АДМИНИСТРАЦИЯ"-СЪДИЙСКА КОЛЕГИЯ

Комисия „Съдебна администрация“ уведомява председателите на съдилищата, че  от днес – 28.01.2019 г. могат да ползват е-mail: ksa@vss.justice.bg за директна комуникация  с комисията, вкл. по текущи и неотложни въпроси.

Когато е възможен бърз отговор по постъпилите запитвания, той ще се връща на съдилищата в рамките на деня, в който е постъпило запитването или на следващия ден, а когато въпросът изисква решение на Комисията, респ. Съдийската колегия или Пленума, ще се включва за разглеждане в първото насрочено заседание на Комисията.

Всички постъпили по e-mail запитвания и отговори се регистрират.

Принципни решения на Комисия „Съдебна администрация“ от 2007 г. до настоящия момент, приети, отменени и неотменени.

Становища на Комисия "Бюджет и финанси"  по решения на Комисия "Съдебна администрация"

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд