Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »

ПРЕЮДИЦИАЛНИ ЗАПИТВАНИЯ

Препоръки на Съда на Европейския съюз относно отправянето на преюдициални запитвания

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ХАСКОВО
Дело № С-652/18 по АНД № 539/2018
Определение  от 10.10.2018 г. по АНД № 539/2018
Определение от 03.10.2019 г. на Съда на ЕС по дело С-652/18
  по ЧАНД № 504/2021
Определение  от 17.11.2021 г. по ЧАНД № 504/2021
  по АдмД № 997/2022
Определение  № 113/31.01.2023 по АдмД № 997/2022
  по АНД № 560/2022
Определение  № 560/01.06.2023 по АНД № 560/2022
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ - ГРАД
Дело № С-107/10 по АдмД № 140/2009
Определение  по АдмД № 140/2009
Решение от 12.05.2011 г. на Съда на ЕС по дело С-107/10
Дело № С-552/16 по АдмД № 659/2016
Определение  № 5811/21.10.2016 по АдмД № 659/2016
Решение от 09.11.2017 г. на Съда на ЕС по дело С-552/16
Дело № С-83/16 по АдмД № 1228/2015
Определение  № 615/02.02.2016 по АдмД № 1228/2015
Определение от 02.03.2017 г. на Съда на ЕС по дело С-83/16
Дело № С-146/14 PPU по АдмД № 1535/2014
Определение от 28.03.2014 г. по АдмД № 1535/2014
Определение от 28.03.2014 г. по АдмД № 1535/2014
Становище на генералния адвокат от 14.05.2014 г. по дело С-146/14 PPU
Решение от 05.06.2014 г. на Съда на ЕС по дело С-146/14 PPU
Дело № С-434/12 по АдмД № 2238/2011
Определение  № 4023/14.09.2012 по АдмД № 2238/2011
Решение от 12.09.2013 г. на Съда на ЕС по дело С-434/12
Дело № С-27/11 по АдмД № 2320/2010
Определение  № 4539/27.12.2010 по АдмД № 2320/2010
Решение от 07.06.2012 г. на Съда на ЕС по дело С-27/11
  по АдмД № 2760/2016
Определение  № 4534/17.07.2018 по АдмД № 2760/2016
  по АдмД № 2968/2018
Определение  № 4210/05.07.2018 по АдмД № 2968/2018
Дело № С-138/10 по АдмД № 2987/2008
Определение от 08.03.2010 г. по АдмД № 2987/2008
Заключение на генералния адвокат от 09.06.2011 г. по дело С-138/10
Решение от 15.09.2011 г. на Съда на ЕС по дело С-138/10
  по АдмД № 3332/2017
Определение  № 85/04.01.2018 по АдмД № 3332/2017
Дело № С-357/09 PPU по АдмД № 3629/2009
Определение от 10.09.2009 г. по АдмД № 3629/2009
Становище на генералния адвокат от 10.11.2009 г. по дело С-357/09 PPU
Решение от 30.11.2009 г. на Съда на ЕС по дело С-357/09 PPU
Дело № С-78/12 по АдмД № 4200/2010
Определение  № 622/06.02.2012 по АдмД № 4200/2010
Решение от 18.07.2013 г. на Съда на ЕС по дело С-78/12
Дело № С-27/16 по АдмД № 4972/2014
Определение  от 28.12.2015 г. по АдмД № 4972/2014
Определение от 08.12.2016 г. на Съда на ЕС по дело С-27/16
Дело № С-585/16 по АдмД № 5154/2015
Определение  № 6260/08.11.2016 по АдмД № 5154/2015
Решение от 25.07.2018 г. на Съда на ЕС по дело С-585/16
Дело № С-652/16 по АдмД № 5353/2015
Определение  № 6819/05.12.2016 по АдмД № 5353/2015
Решение от 04.10.2018 г. на Съда на ЕС по дело С-652/16
Дело № С-249/11 по АдмД № 5873/2010
Определение  № 1910/09.05.2011 по АдмД № 5873/2010
Заключение на генералния адвокат от 21.06.2012 г. по дело С-249/11
Решение от 04.10.2012 г. на Съда на ЕС по дело С-249/11
Дело № С-262/10 по АдмД № 6082/2010
Определение  № 2011/12.05.2011 по АдмД № 6082/2010
Заключение на генералния адвокат от 08.03.2012 г. по дело С-262/10
Решение от 06.09.2012 г. на Съда на ЕС по дело С-262/10
Дело № С-83/14 по АдмД № 6150/2012
Определение  № 640/05.02.2014 по АдмД № 6150/2012
Решение от 16.07.2015 г. на Съда на ЕС по дело С-83/14
Дело № С-56/17 по АдмД № 6730/2016
Определение  от 23.01.2017 г. по АдмД № 6730/2016
Решение от 04.10.2018 г. на Съда на ЕС по дело С-56/17
Дело № С-430/10 по АдмД № 6758/2009
Определение  № 2414/11.08.2010 по АдмД № 6758/2009
Решение от 17.11.2011 г. на Съда на ЕС по дело С-430/10
Дело № С-180/12 по АдмД № 6943/2009
Определение  № 1711/04.04.2012 по АдмД № 6943/2009
Заключение на генералния адвокат от 18.07.2013 г. по дело С-180/12
Решение от 24.10.2013 г. на Съда на ЕС по дело С-180/12
Съединени дела № С-29/13 и С-30/13 по АдмД № 7690/2010 и АдмД № 8081/2010
Определение  № 437/04.01.2013 по АдмД № 7690/2010
Определение  № 436/04.01.2013 по АдмД № 8081/2010
Решение от 13.03.2014 г. на Съда на ЕС по дела С-29/13 и С-30/13
Дело № С-18/13 по АдмД № 7780/2010
Определение  № 5599/11.12.2012 по АдмД № 7780/2010
Решение от 13.02.2014 г. на Съда на ЕС по дело С-18/13
Дело № С-434/10 по АдмД № 9103/2009
Определение  № 2795/24.08.2010 по АдмД № 9103/2009
Заключение на генералния адвокат от 06.09.2011 г. по дело С-434/10
Решение от 17.11.2011 г. на Съда на ЕС по дело С-434/10
Дело № С-129/15 по АдмД № 9123/2014
Определение  № 1058/04.03.2015 по АдмД № 9123/2014
Определение от 07.07.2016 г. на Съда на ЕС по дело С-129/15
Дело № С-528/11 по АдмД № 9129/2010
Решение № 297/15.01.2014 по АдмД № 9129/2010
Решение от 30.05.2013 г. на Съда на ЕС по дело С-528/11
Дело № С-14/13 по АдмД № 9331/2010
Определение № 6018/17.12.2012 по АдмД № 9331/2010
Решение от 06.06.2013 г. на Съда на ЕС по дело С-14/13
Дело № С-93/12 по АдмД № 10269/2011
Определение № 667/09.02.2012 по АдмД № 10269/2011
Решение от 27.06.2013 г. на Съда на ЕС по дело С-93/12
Дело № С-103/13 по АдмД № 11338/2011
Определение № 1871/12.02.2013 по АдмД № 11338/2011
Решение от 05.11.2014 г. на Съда на ЕС по дело С-103/13
Дело № С-507/16 по АдмД № 12585/2015
Определение № 4944/12.09.2016 по АдмД № 12585/2015
Решение от 15.11.2017 г. на Съда на ЕС по дело С-507/16
ОКРЪЖЕН СЪД - БЛАГОЕВГРАД
Дело № С-25/18 по ВчГрД № 802/2017
Определение № 6420/19.12.2017 по ВчГрД № 802/2017
Писмо до Съда на ЕС от 05.01.2018 г. по ВчГрД № 802/2017
Уведомление от Съда на ЕС от 17.01.2018 г. по ВчГрД № 802/2017
Писмо до Съда на ЕС от 31.01.2018 г. по ВчГрД № 802/2017
Становища по преюдициално дело № С-25/18
Заключение от 31.01.2019 г. на Съда на ЕС по дело С-25/18
Решение от 08.05.2019 г. на Съда на ЕС по дело С-25/18
РАЙОНЕН СЪД - СВИЛЕНГРАД
Дело № С-707/17 по НОХД № 641/2017
Протокол от 23.11.2017 г. по НОХД № 641/2017
Определение от 12.07.2018 г. на Съда на ЕС по дело С-707/17
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ВАРНА
Дело № С-153/12 по АдмД № 191/2012
Определение по АдмД № 191/2012
Определение от 21.03.2013 г. на Съда на ЕС по дело С-153/12
Дело № С-298/11 по АдмД № 522/2011
Определение по АдмД № 522/2011
Определение от 09.07.2012 г. на Съда на ЕС по дело С-298/11
Дело № С-123/14 по АдмД № 208/2014
Определение по АдмД № 208/2014
Определение от 15.07.2015 г. на Съда на ЕС по дело С-123/14
Дело № С-571/16 по АдмД № 560/2016
Определение по АдмД № 560/2016
Решение от 04.10.2018 г. на Съда на ЕС по дело С-571/16
Дело № С-643/11 по АдмД № 909/2011
Определение по АдмД № 909/2011
Решение от 31.01.2013 г. на Съда на ЕС по дело С-643/11
Дело № С-642/11 по АдмД № 1175/2011
Определение по АдмД № 1175/2011
Решение от 31.01.2013 г. на Съда на ЕС по дело С-642/11
Дело № С-283/12 по АдмД № 1313/2012
Определение по АдмД № 1313/2012
Решение от 26.09.2013 г. на Съда на ЕС по дело С-283/12
Дело № С-550/11 по АдмД № 1430/2011
Определение по АдмД № 1430/2011
Решение от 04.10.2012 г. на Съда на ЕС по дело С-550/11
Съединени дела С-320/11, С-330/11, С-382/11 и С-383/11 по АдмД № 1636/2010
Протокол по АдмД № 1636/2010
Решение от 22.11.2012 г. на Съда на ЕС по съединени дела С-320/11, С-330/11, С-382/11 и С-383/11
Дело № С-153/11 по АдмД № 1640/2010
Определение по АдмД № 1640/2010
Решение от 22.03.2012 г. на Съда на ЕС по дело С-153/11
Дело № С-105/17 по АдмД № 1795/2016
Определение по АдмД № 1795/2016
Решение от 04.10.2018 г. на Съда на ЕС по дело С-105/17
Съединени дела С-320/11, С-330/11, С-382/11 и С-383/11 по АдмД № 2126/2010
Определение по АдмД № 2126/2010
Решение от 22.11.2012 г. на Съда на ЕС по съединени дела С-320/11, С-330/11, С-382/11 и С-383/11
Съединени дела С-320/11, С-330/11, С-382/11 и С-383/11 по АдмД № 2131/2010
Определение по АдмД № 2131/2010
Решение от 22.11.2012 г. на Съда на ЕС по съединени дела С-320/11, С-330/11, С-382/11 и С-383/11
Съединени дела С-621/10 и С-129/11 по АдмД № 2149/2010
Определение по АдмД № 2149/2010
Решение от 26.04.2012 г. на Съда на ЕС по съединени дела С-621/10 и С-129/11
Дело № С-364/17 по АдмД № 2179/2016
Определение по АдмД № 2179/2016
Решение от 27.06.2018 г. на Съда на ЕС по дело С-364/17
Дело № С-285/11 по АдмД № 2438/2010
Определение по АдмД № 2438/2010
Решение от 06.12.2012 г. на Съда на ЕС по дело С-285/11
Съединени дела С-621/10 и С-129/11 по АдмД № 2577/2010
Определение по АдмД № 2577/2010
Решение от 26.04.2012 г. на Съда на ЕС по съединени дела С-621/10 и С-129/11
Дело № С-667/11 по АдмД № 3104/2011
Определение по АдмД № 3104/2011
Решение от 06.06.2013г. на Съда на ЕС по дело С-667/11
Дело № С-185/17 по АдмД № 3124/2016
Определение по АдмД № 3124/2016
Решение от 22.02.2018г. на Съда на ЕС по дело С-185/17
Дело № С-138/12 по АдмД № 3218/2011
Определение по АдмД № 3218/2011
Решение от 11.04.2013г. на Съда на ЕС по дело С-138/12
Дело № С-118/11 по АдмД № 3477/2010
Определение по АдмД № 3477/2010
Решение от 16.02.2012г. на Съда на ЕС по дело С-118/11
Дело № С-505/13 по АдмД № 3483/2012
Определение по АдмД № 3483/2012
Определение от 17.07.2014г. на Съда на ЕС по дело С-505/13
Дело № С-492/13 по АдмД № 3580/2011
Определение по АдмД № 3580/2011
Решение от 09.10.2014г. на Съда на ЕС по дело С-492/13
Дело № С-62/12 по АдмД № 3647/2011
Определение по АдмД № 3647/2011
Решение от 13.06.2013г. на Съда на ЕС по дело С-62/12
Дело № С-463/14 по АдмД № 4103/2013
Определение по АдмД № 4103/2013
Решение от 03.09.2015г. на Съда на ЕС по дело С-463/14
Дело № С-234/11 по АдмД № 4131/2010
Определение по АдмД № 4131/2010
Решение от 18.10.2012г. на Съда на ЕС по дело С-234/11
Дело № С-142/12 по АдмД № 4305/2011
Определение по АдмД № 4305/2011
Решение от 08.05.2013г. на Съда на ЕС по дело С-142/12
АдмД № 4305/2011 по АдмД № 4305/2011
Определение по АдмД № 4131/2010
  по ВЧНД № 272/2019
Определение по ВЧНД № 272/2019
Писмо до Съда на ЕС от 07.11.2019 г. по ВЧНД № 272/2019
  по ВЧНД № 312/2019
Определение по ВЧНД № 312/2019
Писмо до Съда на ЕС от 19.11.2019 г. по ВЧНД № 312/2019
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Дело № С-30/22 по АдмД №643/2021
Определение 404/2021 по АдмД №643/2021
Образуване на дело по АдмД №643/2021
Определение 1252281BG/24.03.2023 пo Дело № С-30/22
Дело № С-362/21 по АдмД №382/2018
Определение 330 по АдмД №382/2018
Определение от 30.05.2018г. на Съда на ЕС по дело С-362/21
Решение от 20.10.2022г. на Съда на ЕС по дело С-362/2021
Дело № С-1/21 по АдмД № 621/2019
Определение 326 по АдмД № 621/2019
Решение от 13.10.2022г. на Съда на ЕС по дело С-1/2021
Дело № С-481/17 по АдмД № 13/2013
Определение 305 по АдмД № 13/2013
 
Дело № С-451/17 по АдмД № 175/2017
Определение по АдмД № 175/2017
Решение от 25.10.2018г. на Съда на ЕС по дело С-451/17
Дело № С-107/13 по АдмД № 192/2012
Определение по АдмД № 192/2012
Решение от 13.03.2014г. на Съда на ЕС по дело С-107/13
Дело № С-572/11 по АдмД № 342/2011
Определение по АдмД № 342/2011
Определение от 04.07.2013г. на Съда на ЕС по дело С-572/11
Дело № С-576/15 по АдмД № 700/2014
Определение по АдмД № 700/2014
Решение от 05.10.2016г. на Съда на ЕС по дело С-576/15
Дело № С-160/21 и С-217/21 по АдмД № 204/2020 и АдмД № 577/2020
Решение от 28.04.2022г. на Съда на ЕС по дело С-160/21 и С-217/21
 Дело № С-466/22 по АдмД № 355/2021
Определение по АдмД № 355/2021
Решение от 12.07.2022г. на Съда на ЕС по дело С-466/22
 Дело № С-175/23 по АдмД № 809/2022 
Определение по АдмД № 809/2022
Решение от 22.03.2023г. на Съда на ЕС по дело С-175/23
  по АД № 500/2022
  Определение по АД № 500/2022
  по АД № 139/2023
  Определение по АД № 139/2023
РАЙОНЕН СЪД - ХАСКОВО
Дело № С-762/18 и С-37/19 по ГрД № 2225/2016
Определение по ГрД № 2225/2016
Решение по ГрД № 2225/2016
Съединени дела С-335/18 и С-336/18 по НД № 34/2018
Запитване по НД № 34/2018
Определение от 30.01.2019 г. на Съда на ЕС по съединени дела С-335/18 и С-336/18
  по ГрД № 865/2022
Определение по ГрД № 865/2022
  по ГрД № 2327/2021
Определение по ГрД № 2327/2021
СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД
  по ГрД № 704/2017
Определение по ГрД № 704/2017
  по ТД № 1619/2018
Определение по ТД № 1619/2018
АПЕЛАТИВЕН СЪД - ПЛОВДИВ
Дело № С-393/2019 по НД № 209/2019
Запитване по ВНХОД № 209/2019
РАЙОНЕН СЪД - БЛАГОЕВГРАД
Дело № С-376/2019 по НАХД № 2322/2018
Определение-запитване по НАХД № 2322/2018
Определение-отговор по НАХД № 2322/2018
СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД
  по ГрД № 81475/2018
Определение по ГрД № 81475/2018
  по ГрД № 56730/2019
Определение по ГрД № 56730/2019
  по ГрД № 50663/2021
Определение по ГрД № 50663/2021
  по ГрД № 12427/2023
Определение от 12.04.2023г. и Определение от 13.04.2023г.по ГрД № 12427/2023
ОКРЪЖЕН СЪД - РАЗГРАД
Дело № С-535/2020 по ГрД № 174/2020
Определение по ГрД № 174/2020
Решение от 14.04.2021г. на Съда на ЕС по дело С-536/2020
РАЙОНЕН СЪД - НЕСЕБЪР
Дело № С-485/2021   по ГрД № 998/2020
Определение от 23.07.2021
Решение от 27.10.2022
Дело № С-655/2021  по НОХД № 323/2021
Определение от 14.10.2021
Решение от 19.10.2023
Дело № С-219/2022  по ЧНД № 164/2022
Определение от 25.03.2022
Решение от 05.10.2023
Дело № С-234/2023  по ГрД № 1493/2022
Определение от 13.04.2022
Определение от 27.06.2023
Дело № С-744/2022 по ГрД № 1165/2022
Определение от 05.12.2022

 

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд