Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »

Покана до всички колеги съдии, които желаят да бъдат командировани в Районен съд – Берковица, да подадат писмено молба до Председателя на съда.

Поканата е публикувана във връзка с решение на Комисията по атестирането и конкурсите към Съдийската колегия на ВСС по т. 12 от пр. № 03/24.01.2022 г.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд