Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Добро управление
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Окръжна прокуратура ВИДИН
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА / ТЕРИТОРИАЛНО ОТДЕЛЕНИЕ  ОБЩИНА НАСЕЛЕНИ МЕСТА В РАЙОНА С ЕКАТТЕ НОМЕР КЪМ 17.05.2019 Г.
РП
Видин

ТО-Белоградчик

ТО-Кула 
Видин 10971 гр. Видин, 24061 гр. Дунавци, 00179 с. Акациево, 00919 с. Антимово, 03280 с. Бела Рада, 05832 с. Ботево, 06954 с. Буковец, 11925 с. Войница, 12958 с. Въртоп, 14369 с. Гайтанци, 14698 с. Генерал Мариново, 15998 с. Гомотарци, 17422 с. Градец, 21186 с. Динковица, 22318 с. Долни Бошняк, 23786 с. Дружба, 29043 с. Жеглица, 32130 с. Ивановци, 32754 с. Иново, 35328 с. Каленик, 36141 с. Капитановци, 39147 с. Кошава, 41263 с. Кутово, 46111 с. Майор Узуново, 52283 с. Новоселци, 56252 с. Пешаково, 56616 с. Плакудер, 57131 с. Покрайна, 63358 с. Рупци, 66473 с. Синаговци, 67180 с. Слана бара, 67194 с. Сланотрън, 73746 с. Търняне, 66442 с. Цар Симеоново
Макреш 46245 с. Макреш, 12557 с. Вълчек, 36885 с. Киреево, 56980 с. Подгоре, 62044 с. Раковица, 72638 с. Толовица, 83363 с. Цар Шишманово
Ново село 52180 с. Ново село, 11079 с. Винарово, 51264 с. Неговановци, 76145 с. Флорентин, 87583 с. Ясен
Брегово 06224 гр. Брегово, 02395 с. Балей, 12317 с. Връв, 18304 с. Гъмзово, 20568 с. Делейна, 35384 с. Калина, 38772 с. Косово, 40441 с. Куделин, 63700 с. Ракитница, 72518 с. Тияновци
Грамада (частично) 47583 с. Медешевци, 48266 с. Милчина лъка
Димово (частично) 00672 с. Арчар, 11497 с. Владиченци, 24640 с. Държаница, 46320 с. Мали Дреновец, 66278 с. Септемврийци, 87549 с. Ярловица
Белоградчик 03616 гр. Белоградчик, 05582 с. Боровица, 10937 с. Вещица, 12632 с. Върба, 17734 с. Гранитово, 17765 с. Граничак, 24431 с. Дъбравка, 39606 с. Крачимир, 54517 с. Ошане, 58092 с. Праужда, 58582 с. Пролазница, 61011 с. Рабиша, 62339 с. Раяновци, 65173 с. Салаш, 67400 с. Сливовник, 68655 с. Стакевци, 69910 с. Струиндол, 81459 с. Чифлик
Ружинци 63255 с. Ружинци, 03678 с. Бело поле, 18486 с. Гюргич, 21193 с. Динково, 23515 с. Дражинци, 23672 с. Дреновец, 56753 с. Плешивец, 62791 с. Роглец, 73924 с. Тополовец, 81247 с. Черно поле
Димово (частично) 21097 гр. Димово, 03263 с. Бела, 11778 с. Воднянци, 12824 с. Върбовчец, 24579 с. Дълго поле, 32370 с. Извор, 36440 с. Карбинци, 37188 с. Кладоруб, 38995 с. Костичовци, 43027 с. Лагошевци, 47648 с. Медовница, 14489 с. Орешец, 53758 с. Орешец, 54434 с. Острокапци, 66843 с. Скомля, 83239 с. Шипот, 87477 с. Яньовец
Чупрене 81757 с. Чупрене, 12797 с. Върбово, 16571 с. Горни Лом, 22424 с. Долни Лом, 58671 с. Протопопинци, 62493 с. Репляна, 68518 с. Средогрив, 73612 с. Търговище
Кула 40525 гр. Кула, 15415 с. Големаново, 32439 с. Извор махала, 38858 с. Коста Перчево, 57193 с. Полетковци, 69002 с. Старопатица, 72775 с. Тополовец, 78224 с. Цар-Петрово, 81503 с. Чичил
Грамада (частично) 17645 гр. Грамада, 05997 с. Бояново, 06121 с. Бранковци, 11720 с. Водна, 68268 с. Срацимирово, 72919 с. Тошевци
Бойница 05195 с. Бойница, 05428 с. Бориловец, 17614 с. Градсковски колиби, 36049 с. Каниц, 55868 с. Периловец, 61039 с. Раброво, 83185 с. Шипикова махала, 83329 с. Шишенци
Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд