Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Добро управление
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Окръжна прокуратура РАЗГРАД
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА / ТЕРИТОРИАЛНО ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩИНА НАСЕЛЕНИ МЕСТА В РАЙОНА С ЕКАТТЕ НОМЕР КЪМ 17.05.2019 Г.
РП
Разград

ТО-Кубрат

ТО-Исперих 
Разград 61710 гр. Разград, 02467 с. Балкански, 04296 с. Благоево, 18589 с. Гецово, 23902 с. Дряновец, 24829 с. Дянково, 37109 с. Киченица, 43760 с. Липник, 49093 с. Мортагоново, 51353 с. Недоклан, 54105 с. Осенец, 54420 с. Островче, 56890 с. Побит камък, 59416 с. Пороище, 58668 с. Просторно, 61385 с. Радинград, 62089 с. Раковски, 70860 с. Стражец, 72850 с. Топчии, 75246 с. Ушинци, 80724 с. Черковна, 87624 с. Ясеновец
Лозница 44166 гр. Лозница, 24092 с. Бели Лом, 10759 с. Веселина, 17066 с. Гороцвет, 17498 с. Градина, 35715 с. Каменар, 39949 с. Крояч, 44937 с. Ловско, 47038 с. Манастирско, 47041 с. Манастирци, 65992 с. Сейдол, 66593 с. Синя вода, 70069 с. Студенец, 73002 с. Трапище, 73262 с. Тръбач, 81619 с. Чудомир
Цар Калоян 77308 гр. Цар Калоян, 27156 с. Езерче, 38830 с. Костанденец
Кубрат 40422 гр. Кубрат, 03575 с. Беловец, 04131 с. Бисерци, 05058 с. Божурово, 16105 с. Горичево, 30212 с. Задруга, 30541 с. Звънарци, 35897 с. Каменово, 47617 с. Медовене, 49518 с. Мъдрево, 61203 с. Равно, 65022 с. Савин, 65886 с. Севар, 66295 с. Сеслав, 72337 с. Тертер, 72895 с. Точилари, 86091 с. Юпер
Завет (частично) 30065 гр. Завет, 06481 с. Брестовене, 10714 с. Веселец, 54417 с. Острово, 58147 с. Прелез, 70384 с. Сушево
Исперих 32874 гр. Исперих, 03472 с. Белинци, 07452 с. Бърдоква, 10015 с. Вазово, 15953 с. Голям Поровец, 20609 с. Делчево, 24921 с. Драгомъж, 24150 с. Духовец, 34103 с. Йонково, 37010 с. Китанчево, 38296 с. Конево, 40899 с. Къпиновци, 24116 с. Лудогорци, 44358 с. Лъвино, 50512 с. Малко Йонково, 46913 с. Малък Поровец, 56232 с. Печеница, 56945 с. Подайва, 61875 с. Райнино, 65650 с. Свещари, 68552 с. Средоселци, 69047 с. Старо селище, 72578 с. Тодорово, 87285 с. Яким Груево
Завет (частично) 32192 с. Иван Шишманово
Самуил 65276 с. Самуил, 04666 с. Богданци, 04741 с. Богомилци, 11449 с. Владимировци, 15761 с. Голям извор, 15669 с. Голяма вода, 29218 с. Желязковец, 30630 с. Здравец, 36333 с. Кара Михал, 39815 с. Кривица, 52341 с. Ножарово, 58877 с. Пчелина, 77517 с. Хума, 77579 с. Хърсово
Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд