Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Добро управление
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Бургас
 

 

БУРГАС

РАЙОНЕН СЪД/ ПРОКУРАТУРА
ОБЩИНА
КМЕТСТВА
Бургас
 
 
Бургас
гр. Бургас, с. Брястовец, с.Българово, с.Драганово, с.Маринка, с.Равнец, с.Рудник, с.Черно море, с.Банево, с.Братово, с.Ветрен, с.Димчево, с.Изворище, с.Миролюбово, с.Твърдица. ЗАБЕЛЕЖКА: Обслужвани от РС-Бургас:от община Приморско - с.Ясна поляна, с.Веселие, с.Ново Паничарево.
Камено
Камено1 с.Трояново, с.Кръстина, с.Свобода, с.Винарско, с.Русокастро, с.Ливада, с.Черни връх, с.Тръстиково, с.Вратица, с.Желязово, с.Константиново, с.Полски извор
Созопол
гр.Созопол, с.Равна гора, с.Росен, с.Черноморец, с.Атия, с.Зидарово, с.Извор, с.Крушевец, с.Равадиново, с.Вършило, с.Габър, с.Индже войвода, с.Присад
Карнобат
 
Карнобат
гр.Карнобат, с.Аспарухово, с.Венец, с.Глумче, с.Деветак, с.Деветинци, с.Детелина ,с.Добриново, Драганци, с.Драгово, с.Екз.Антимово, с.Железник, с.Житосвят, с.Зимен, с.Искра, с.Кликач, с.Козаре, с.Кр.Градище, с.Крушево, с.Мъдрино, с.Невестино, с.Раклица, с.Сан Стефано, с.Сигмен, с.Соколово, с.Сърнево, с.Смолник, с.Хаджиите, с.Церковски, с.Черково, с.Огнен
Сунгурларе
гр.Сунгурларе, с.Балабанчево ,с.Бероново, с.Босилково, с.Ведрово, с.Везенково, с.Велислав, с.Вълчин, с.Горово, с.Грозден, с.Дъбовица , с.Есен, с.Завет, с.Каменско, с.Камчия ,с.Климаш, с.Костен, с.Лозарево, с.Лозица, с.Манолич, с.Подвис, с.Прилеп, с.Пчелин, с.Садово, с.Скала, с.Славянци ,с.Съединение, с.Терзийско, с.Черница, с.Чубра
Поморие
Поморие
гр. Поморие, с.Александрово, с.Ахелой, с.Бата, с.Белодол, с.Габерово, с.Горица, с.Гълъбец, с.Дъбник, с.Каменар, гр.Каблешково, с.Косовец, с. Козичино, с.Лъка ,с.Медово, с.Порой, с.Страцин
Айтос
 
Айтос
гр.Айтос, с.Дрянковец, с.Зетево, с.Карагеоргиево, с.Караново, с.Лясково, с.Малка поляна, с.Мъглен, с.Пещерско, с.Пирне, с.Поляново, с.Раклиново, с.Съдиево, с.Тополица, с.Черна могила, с.Черноград, с.Чукарка
Руен
с.Руен, с.Билка, с.Вишна, с.Вресово, с.Добра поляна, с.Добромир, с.Дропла, с.Дъскотна, с.Заимчево, с.Зайчар, с.Каменяк, с.Каравелово, с.Листец, с.Люляково, с.Припек, с.Мрежичко, с.Планиница, с.Подгорец, с.Преображенци, с.Просеник, с.Разбойна, с.Речица, с.Рожден, с.Рудина, с.Рупча, с.Ръжица, с.Сини рид, с.Скалак, с.Снежа, с.Снягово, с.Соколец, с.Средна махала, с.Струя, с.Топчийско, с.Трънак, с.Череша, с.Шиварово, с.Ябълчево, с.Ясеново
Малко Търново
Малко Търново
гр.Малко Търново, с.Граматиково, с.Звездец, с.Бръшлян, с.Стоилово, с.Сливарово, с.Визица, с.Заберново, с.Бяла вода, с.Калово, с.Младежко, с.Близнак, с.Евренозово
Несебър
Несебър
гр.Несебър, с.Баня, гр.Свети Влас, с.Гильовца, с.Емона, с.Козница, с.Кошарица, гр. Несебър, гр.Обзор, с.Оризаре, с.Паницово, с.Приселци, с.Равда, с.Раковско, с.Тънково, с. Великово, с. Лясково, с. Морско, с. Плазовец, с. Рапица.
Царево
 
Царево
гр.Царево, гр.Ахтопол, с.Лозенец, с.Фазаново, с.Велика, с.Варвара, с.Синеморец, с.Резово, с.Кондолово, с.Българи, с.Бродилово, с.Кости, с.Изгрев
Приморско
гр.Приморско, гр.Китен, с.Писменово.
Средец
Средец
гр. Средец, с.Дебелт, с.Дюлево, с.Драчево, с.Зорница, с.Момина църква ,с.Факия, с.Суходол, с.Гранитец, с.Малина, с.Бистрец, с.Проход, с.Сливово, с.Росеново, с.Кубадин, с.Пънчево, с.Вълчаново, с.Синьо камене, с.Загорци, с.Богданово, с.Радойново, с.Драка, с.Горно Ябълково, с.Долно Ябълково, с.Кирово, с.Варовник, с.Граничар, с.Орлинци, с.Белила, с.Светлина, с.Голямо Буково, с.Белеврен, с.Тракийци
Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд