Прокуратура Адрес Име, фамилия  Длъжност Телефони Ел. адрес
Прокуратура на Република България

 

     

 

Национална следствена служба

1797 гр. София,

бул. „д-р Г. М. Димитров“ № 42

Мариан Маринов следовател и говорител на НСлС

 

02/906 93 40

 

m.marinov@nsls.bg

Апелативна прокуратура - София

1303 гр. София,

ул. Антим I № 17, ет. 7

Димитър Арабаджиев прокурор и говорител на Софийска апелативна прокуратура 02/980 75 85

 

darabadzhiev@sap.prb.bg

 

Софийска градска прокуратура

1040 гр. София,

бул. „Витоша“ № 2, ет. 2

Десислава Петрова

 

Христо Кръстев

заместник градски прокурор и говорител на Софийска градска прокуратура

заместник градски прокурор и говорител на Софийска градска прокуратура

02/921 96 24

02/921 96 25

dpetrova@sgp.prb.bg

hkrastev@sgp.prb.bg

Районна прокуратура - София

1463 гр. София,

бул. „Ген. Михаил Д. Скобелев“ № 23

Невена Зартова административен ръководител и говорител на Софийска районна прокуратура 02/907 93 92  nzartova@srp.prb.bg
Окръжна прокуратура - София

1000 гр. София,

ул. „Съборна“ № 7

Христина Лулчева

 

Николай Попов

заместник окръжен прокурор и говорител на Окръжна прокуратура - София

 

заместник окръжен прокурор на Окръжна прокуратура - София

02/800 823

 

02/800 821

sop@prb.bg

Окръжна прокуратура - Благоевград

2700 гр. Благоевград,

пл.„Васил Левски“ № 1

Ирина Аспарухова - Кацарова прокурор и говорител на Окръжна прокуратура - Благоевград

073/8280 104

asparuhova@blg.prb.bg

press@blg.prb.bg

Районна прокуратура - Благоевград

2700 гр. Благоевград,

пл.„Васил Левски“ № 1

Борислав Ковачки

 

Елица Калпачка

 

административен ръководител - районен прокурор

 

заместник административен ръководител - заместник районен прокурор

 

073/82 80 111

 

073/82 80 113

 

kovachki@blg.prb.bg

 

 

kalpachka@blg.prb.bg

Районна прокуратура - Видин

3700 гр. Видин,

ул. „Дунавска“ № 14

Райна Петрова заместник-районен прокурор и говорител на Районна прокуратура - Видин

094/601 537

 

ripetrova@mon.prb.bg

Окръжна прокуратура - Видин

3700 гр. Видин,

ул. „Дунавска“ № 14

Владислав Влашев заместник-окръжен прокурор и говорител на Окръжна прокуратура - Видин

094/601 057

vlvlashev@vd.prb.bg

Окръжна прокуратура - Враца

3000 гр. Враца,

бул. ”Христо Ботев” № 29, ет. 3

Елена Станева-Кирова заместник-окръжен прокурор и говорител на Окръжна прокуратура - Враца 0888/504439 estaneva_vrp@vr.prb.bg
Районна прокуратура - Враца

3000 гр. Враца,

бул. ”Христо Ботев” № 29, ет. 3

Емилиян Костов заместник-районен прокурор и говорител на Районна прокуратура - Враца

0910/92167

0899/811348

 

ekostov_or@vr.prb.bg

Районна прокуратура - Кюстендил

2500 гр. Кюстендил,

ул. „Гороцветна“ № 14, ет. 3

Галина Димитрова заместник-районен прокурор и говорител на Районна прокуратура - Кюстендил

078/533 942

gdimitrova@kn.prb.bg

Окръжна прокуратура - Кюстендил

2500 гр. Кюстендил,

ул. „Гороцветна“ № 14

Марияна Сиракова заместник-окръжен прокурор и говорител на Окръжна прокуратура  - Кюстендил

078/533 925

msirakova@kn.prb.bg

Окръжна прокуратура - Монтана

3400 гр. Монтана,

ул. „Васил Левски“ № 24, ет. 4

Лилия Йорданова

прокурор и говорител на Окръжна прокуратура - Монтана

096/395 183

lilieva@mon.prb.bg

Районна прокуратура - Монтана

3400 гр. Монтана,

ул. "Марин Дринов" № 2

Емил Овчаров районен прокурор и говорител на Районна прокуратура - Монтана 096/395 327 eоvcharov@mon.prb.bg
Окръжна прокуратура - Перник

2300 гр. Перник,

ул. „Търговска“ № 37

Албена Стоилова прокурор и говорител на Окръжна прокуратура - Перник

076/647 068

stoilova@pk.prb.bg

Районна прокуратура - Перник

2300 гр. Перник,

ул. „Търговска“ № 37

Христофор Рачев прокурор и говорител на Районна прокуратура - Перник

076/647 070

hr.rachev@pk.prb.bg

Апелативна прокуратура - Бургас

8000 гр. Бургас,

ул. „Александровска“ № 101

 

Йовита Григорова

 

 

 

заместник-апелативен прокурор и говорител на Апелативна прокуратура - Бургас

 

 

056/871 713

 

j_grigorova@bap.prb.bg

 

Окръжна прокуратура - Бургас

8000 гр. Бургас,

ул. „Александровска“ № 101,

ет. 2

Христо Колев прокурор и говорител на Окръжна прокуратура - Бургас

0882/114 281

056/871 822

kolev@opburgas.prb.bg

Районна прокуратура - Бургас

8000 гр. Бургас,

ул. „Александровска“ № 101,

ет. 3

Богомила Колева прокурор и говорител на Районна прокуратура - Бургас

056/878 516

b.koleva@bs.prb.bg

 

zshtarbeva@bs.prb.bg

Зорница Щърбева прокурор и говорител на Районна прокуратура - Бургас 056/878 514
Окръжна прокуратура - Сливен

8804 гр. Сливен,

пл.„Хаджи Димитър“ № 2, ет. 3

Ваня Белева - Терзиева прокурор и говорител на Окръжна прокуратура - Сливен 044/619 916

vbeleva@slv.prb.bg

Районна прокуратура - Сливен

8800 гр. Сливен,

пл. „Хаджи Димитър“ № 2

Катя Стаменова-Христова прокурор и говорител на Районна прокуратура - Сливен

044/662376

kstamenova@slv.prb.bg

Окръжна прокуратура - Ямбол

8600 гр. Ямбол,

ул. „Жорж Папазов“ № 1, ет. 3

Милен Божидаров прокурор и говорител на Окръжна прокуратура - Ямбол 046/662 605

bojidarov@ymb.prb.bg

Районна прокуратура - Ямбол

8600 гр. Ямбол,

ул. „Жорж Папазов“ № 1, ет. 3

Мина Грънчарова районен прокурор на Районна прокуратура - Ямбол 046/662 604

rp_yambol@ymb.prb.bg

Апелативна прокуратура - Варна

9000 гр. Варна,

пл. „Независимост“ № 2

Стефка Якимова

 

 

Свилена Костова

 

прокурор и говорител на Апелативна прокуратура - Варна

 

 

прокурор 

 

052/617 904

 

 

052/606 212

ap_pr@vn.prb.bg

 

Окръжна прокуратура - Варна

9000 гр. Варна,

пл. "Независимост" № 2

Радослав Лазаров прокурор и говорител на Окръжна прокуратура - Варна

0888/850 626

052/617 920

r_lazarov@vn.prb.bg

Районна прокуратура - Варна

9000 гр. Варна,

бул. „Вл. Варненчик“ № 57

Станислава Бакалова прокурор и говорител на Районна прокуратура - Варна

052/704 192

0884/110 123

 s_bakalova@vn.prb.bg

Окръжна прокуратура - Добрич

9300 гр. Добрич,

ул. "Д-р Константин Стоилов"

№ 7, ет. 6

Милена Любенова прокурор и говорител на Окръжна прокуратура - Добрич

058/600 446

0882/887 408

mlyubenova@dob.prb.bg

Районна прокуратура - Добрич

9300 гр. Добрич

ул. "Д-р Константин Стоилов" № 7

Даниел Илиев

прокурор и говорител на Районна прокуратура - Добрич

058/602 095

058/652 118

d_iliev@dob.prb.bg

Стефка Георгиева заместник-районен прокурор на Районна прокуратура - Добрич

058/600 523

058/652 119

st_georgieva@dob.prb.bg

Окръжна прокуратура - Разград

7200 гр. Разград,

бул. „Бели Лом“ № 33, ет. 2

Емил Енчев заместник-окръжен прокурор и говорител на Окръжна прокуратура - Разград 084/640 210 eenchev@rz.prb.bg
Районна прокуратура - Разград

7200 гр. Разград,

бул. „Бели Лом“ № 33, ет. 3

Десимира Недкова прокурор и говорител на Районна прокуратура - Разград

084/640 228

0885/134 301

dnedkova@rz.prb.bg

Окръжна прокуратура - Силистра

7500 гр. Силистра,

ул. „Илия Блъсков“ № 7

Ивелин Чафаланов административен ръководител-окръжен прокурор и говорител на Окръжна прокуратура Силистра

0884/110 048

ichafalanov_ops@cc.prb.bg

Окръжна прокуратура - Търговище

7700 гр. Търговище,

ул. „Славейков“ № 49

Васил Василев прокурор - говорител на Окръжна прокуратура - Търговище 0601/628 30

op@tg.prb.bg

Окръжна прокуратура - Шумен

9700 гр. Шумен,

ул. ”Съединение” № 26

Орлин Куздов окръжен прокурор и говорител на Окръжна прокуратура - Шумен

054/874631

0882/114 241

o_kuzdov@sh.prb.bg
Апелативна прокуратура - Велико Търново

5000 гр. ВеликоТърново,

ул. „Васил Левски“ № 16

Светослав Калчев

заместник-апелативен прокурор и говорител на Апелативна прокуратура - Велико Търново

0884/110041

skalchev@vt.prb.bg

Окръжна прокуратура - Велико Търново

5000 гр. Велико Търново,

ул. „Васил Левски“ № 16

Илиан Благоев прокурор и говорител на Окръжна прокуратура - Велико Търново

062/655378

0882/887 421

iblagoev@vt.prb.bg

op_vt@vt.prb.bg

Районна прокуратура - Велико Търново

5000 гр. Велико Търново,

ул. „Васил Левски“ № 16

Тотко  Тотев прокурор и говорител на Райнна прокуратура - Велико Търново

062/600 022

0885/701 005

ttotev@vt.prb.bg
Окръжна прокуратура - Габрово

5300 гр. Габрово,

пл. „Възраждане“ № 1, ет. 4

Пламена Дичева - Атанасова заместник-окръжен прокурор на Окръжна прокуратура - Габрово

0882/114 146

066/810 242

plamena_d@prb.bg

Районна прокуратура - Габрово

5300 гр. Габрово,

пл. „Възраждане“ № 1

Людмила Рачева прокурор и говорител на Районна прокуратура - Габрово 066/810 245

l_racheva@prb.bg

Окръжна прокуратура - Ловеч

5500 гр. Ловеч,

ул. "Търговска" № 41, ет. 4

Кирил Петров прокурор и говорител на Окръжна прокуратура - Ловеч 068/663 113

kpetrov@prb.bg

Окръжна прокуратура - Плевен

5800 гр. Плевен,

ул. "Димитър Константинов"

№ 25, ет. 5

Николай Пачевски и.ф. административен ръководител и говорител на Окръжна прокуратура - Плевен 064/823 480

npachevski@pl.prb.bg

Районна прокуратура - Плевен

5800 гр. Плевен,

ул. "Димитър Константинов"

№ 25, ет. 5

Диана Илиева прокурор и говорител на Районна прокуратура - Плевен 064/827 982

diqnastoqanova@pl.prb.bg

Окръжна прокуратура - Русе

7000 гр. Русе,

ул. “Александровска” № 57, ет. 3

Мирослав Маринов

заместник - окръжен прокурор и говорител на Окръжна прокуратура - Русе

082/881 312

0882/114 222

mmarinov@rs.prb.bg

oprusse@prb.bg

Районна прокуратура - Русе

7000 гр. Русе,

ул. “Александровска” № 57, ет. 2

Светослав Великов заместник - районен прокурор и говорител на Районна прокуратура - Русе

082/881 257

0882/114 214

 

svelikov@rs.prb.bg

 

Апелативна прокуратура - Пловдив

4000 гр. Пловдив,

пл. "Съединение" № 3, ет. 7

Николай Божилов прокурор и говорител на Апелативна прокуратура  - Пловдив 032/600 415

n.bojilov@plv.prb.bg

 

 
Окръжна прокуратура - Кърджали

6600 гр. Кърджали,

ул. „Екзарх Йосиф“ № 1

Желязко Стефанов 

 

Димитрина Делчева

административен ръководител-окръжен прокурор и говорител на Окръжна прокуратура - Кърджали

 

заместник-окръжен прокурор и говорител на Окръжна прокуратура - Кърджали

0361/21414

 

 

0361/214 05

zh.stefanov@kj.prb.bg

 

 

d.delcheva@kj.prb.bg

Районна прокуратура - Кърджали

6600 гр. Кърджали,

ул. „Екзарх Йосиф“ № 1

Петя Чотрова

 

говорител и заместник-районен прокурор на Районна прокуратура - Кърджали

0361/213 17

rp_kar@kj.prb.bg

 

p.chotrova@kj.prb.bg

Окръжна прокуратура - Пазарджик

4400 гр. Пазарджик,

ул. "Хан Крум" № 3, ет. 3

Паун Савов

прокурор и говорител на Окръжна прокуратура - Пазарджик

0882/887 416

034/408 236

psavov@pz.prb.bg
Районна прокуратура - Пазарджик

4400 гр. Пазарджик,

пл. "Съединение" № 2, ет. 4

Величка Христова заместник-районен прокурор и говорител на Районна прокуратура - Пазарджик

034/402 916

0884/846 155

vhristova@pz.prb.bg
Окръжна прокуратура - Пловдив

4000 гр. Пловдив,

пл. "Съединение" № 3, ет. 5

Галина Андреева-Минчева заместник-окръжен прокурор и говорител на Окръжна прокуратура - Пловдив

032/600 434

g.andreeva@plv.prb.bg

Районна прокуратура - Пловдив

4000 гр. Пловдив,

пл. "Съединение" № 3, ет. 2

Атанас Илиев заместник-районен прокурор и говорител на Районна прокуратура - Пловдив

 

0889/ 210 177

at.iliev@rp.plv.prb.bg

rprok@plv.rb.bg

Окръжна прокуратура - Смолян

4700 гр. Смолян,

бул. „България“ № 16

Станчо Станчев прокурор и говорител на Окръжна прокуратура - Смолян 0301/670 10 stanchev@sm.prb.bg
Районна прокуратура - Смолян

4700 гр. Смолян,

бул. „България“ № 16

Татяна Найденова районен прокурор и говорител на Районна прокуратура - Смолян 0301/670 17

tnaydenova@sm.prb.bg

Окръжна прокуратура - Стара Загора

6000 гр. Стара Загора,

ул. „Митрополит Методи Кусев“

№ 33, ет. 3

Дичо Атанасов окръжен прокурор и говорител на Окръжна прокуратура - Стара Загора

042/696 970

 

 

 

op@sz.prb.bg

 

 

 

Районна прокуратура - Стара Загора

6000 гр. Стара Загора,

ул. „Св. Княз Борис I“ № 77

Таня Димитрова районен прокурор и говорител на Районна прокуратура-Стара Загора

042/613 430

0882/114 174

tania_dimitrova@sz.prb.bg
Окръжна прокуратура - Хасково

6300 гр. Хасково,

бул. „България“ № 144, ет. 3

Невена Владимирова прокурор и говорител на Окръжна прокуратура - Хасково

038/651 083

0882/887 404

nvladimirova@hs.prb.bg

Районна прокуратура - Хасково

6300 гр. Хасково,

бул. „България“ № 144

 

Мария Кирилова

заместник-районен прокурор и говорител на Районна прокуратура - Хасково

0379/719 39

mkirilova@svg.hs.prb.bg

 

Военно-апелативна прокуратура

1000 гр. София,

ул. „Позитано“ № 24а

лейтенант Мария Дойчева прокурор и говорител на Военно-апелативна прокуратура 02/800 57 23

 

 

m.doicheva@mil.prb.bg

 

 

Военно-окръжна прокуратура - София

1000 гр. София,

ул. „Позитано“ № 24А

капитан Евгения Деянова прокурор и говорител на Военно-окръжна прокуратура - София

02/921 60 45

 

 

 

edeianova_svop@mil.prb.bg

 

 

 

 

Военно-окръжна прокуратура - Пловдив

4000 гр. Пловдив,

ул. „Д-р Г. М. Димитров“ № 28

Ангел Узунов военен прокурор и говорител на Военно-окръжна прокуратура - Пловдив

032/204 335

uzunov_plovvop@mil.prb.bg

Военно-окръжна прокуратура - Сливен

8804 гр. Сливен,

бул. “Георги Данчев” № 1

подполковник Георги Василев заместник-военно-окръжен прокурор и говорител на Военно-окръжна прокуратура - Сливен

044/667 730

gvasilev_slivvop@mil.prb.bg

СЪДЕБНИ СЛУЖИТЕЛИ „ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА"
Прокуратура на Република България

1061 гр. София,

бул. „Витоша“ № 2

Веселин Иванов директор на дирекция „Публична комуникация“ в АГП 02/80 2 744 5 v.ivanov@prb.bg
Апелативна прокуратура - София

1303 гр. София,

ул. „Антим І” № 17, ет. 7

Лана Мумджиева  експерт "Връзки с обществеността"  02/988 59 62

lmumdzhieva@sap.prb.bg

Апелативна прокуратура - София

1421  гр. София,

ул. "Развигор" №1

 

експерт "Връзки с обществеността" 02/968 63 51

 

Апелативна прокуратура - Пловдив

4000 гр. Пловдив,

пл. „Съединение“ № 3, ет. 7

Боряна Димитрова  експерт "Връзки с обществеността"

032/600 446

0888/531 216

b.dimitrova@plv.prb.bg

Апелативна прокуратура - Велико Търново

5000 гр. Велико Търново,

ул. „Васил Левски“ № 16

Цветана Боева-Димова експерт "Връзки с обществеността"

062/65 14 07

0887/916 374

0882/511 290

cdimova@vt.prb.bg

Апелативна прокуратура - Варна

9000 гр. Варна,

пл. „Независимост“ № 2

Ивана Милева експерт "Връзки с обществеността"

052/575 478

ap_pr@vn.prb.bg

Апелативна прокуратура - Бургас

8000 гр. Бургас,

ул. "Александровска" № 101

Мирослав Драганов експерт "Връзки с обществеността"

056/871 711

0882/114 080

draganov@bap.prb.bg

Софийска градска прокуратура

1061 гр. София,

бул. „Витоша“ № 2, ет. 2

Илиана Илиева експерт "Връзки с обществеността"

02/921 96 58

ilianailieva@sgp.prb.bg

Софийска районна прокуратура

1463 София,

бул. "Ген. М. Скобелев" № 23

Мадлен Шишманова експерт "Връзки с обществеността" 02/907 93 94

mshishmanova@prb.bg

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд