Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС осигури финансови средства за награден фонд и образователни материали за участниците в Образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и граждански доверие. Отворени съдилища и прокуратури“

20 април 2017 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет извърши корекция по бюджетите на органи на съдебната власт участници в Образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и граждански доверие. Отворени съдилища и прокуратури“.

Около 26 000 лв. ще бъдат финансовите средства за осигуряване на награден фонд за книги и енциклопедии за 97 административни, окръжни и районни съдилища провеждащи лекционния курс по програмата. Част от средствата ще бъдат изразходени за изготвяне на образователни материали и провеждане на различни инициативи в рамките на програмата.

Образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и граждански доверие. Отворени съдилища и прокуратури“ се провежда по инициатива на Висшия съдебен съвет съвместно с Министерството на образованието и науката. Тя стартира като пилотна през учебната 2014/2015 г. с участието на окръжни съдилища и окръжни прокуратури в 28-те областни градове.

Поради големия интерес от страна на ученици, училища и магистрати Образователната програмата бе надградена и доразвита през следващите две учебни години. С цел постигане на устойчивост и развитие на Образователната програма, през 2016 г. между ВСС и МОН бе подписано петгодишно споразумение за нейното изпълнение. По данни на МОН през учебната 2016/2017 г. в Образователната програма са се включили 11 622 ученици. Лектори са магистрати и съдебни служители, които участват доброволно и безвъзмездно в Образователната програма.

 

 

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд