• Пресцентър
  Прокурорската колегия, която изпълнява функциите на Висш прокурорски съвет, не наложи дисциплинарното наказание на полковник Антон Радойнов – прокурор във Военно-окръжна прокуратура – София
  17.07.2024
  17 юли 2024 година Прокурорската колегия, която, на основание § 23, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на КРБ (обн. в ДВ бр. 106/22.12.2023 г.), изпълнява функциите на Висш прокурорски съвет, не наложи дисциплинарно наказание на полковник Антон Радойнов – прокурор във Военно-окръжна прокуратура – София. Решението е взето при отвод на Йордан Стоев. Решението на колегията може да се... Още »
 • Пресцентър
  Съветът за партньорство към ВСС ще обсъди ефективността на механизмите за отстояване на независимостта на съдебната власт
  17.07.2024
  17 юли 2024 година Съветът за партньорство към Висшия съдебен съвет, действащ във връзка с § 23, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на КРБ (обн. ДВ, бр. 106/22.12.2023 г.) ще обсъди на свое заседание ефективността на механизмите за отстояване на независимостта на съдебната власт, регламентирани в Стандартите за независимост на съдебната власт, и в Механизма за публична реакция на Прокурорската... Още »
 • Пресцентър
  Прокурорската колегия, която изпълнява функциите на Висш прокурорски съвет, даде указания на административния ръководител на Окръжна прокуратура – Бургас, във връзка с негово предложение за образуване на дисциплинарно производство срещу магистрат
  17.07.2024
  17 юли 2024 година Прокурорската колегия, която, на основание § 23, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на КРБ (обн. в ДВ бр. 106/22.12.2023 г.), изпълнява функциите на Висш прокурорски съвет, указа на основание чл. 316, ал. 2 от Закона за съдебната власт, на административния ръководител на Окръжна прокуратура – Бургас, в едноседмичен срок от получаване на съобщението, да отстрани нередовностите... Още »
 • Пресцентър
  Прокурорската колегия, която изпълнява функциите на Висш прокурорски съвет, прие окончателен списък на одобрените кандидати за младши прокурори, съобразно заявеното им желание
  17.07.2024
  17 юли 2024 година   Прокурорската колегия, която, на основание § 23, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на КРБ (обн. в ДВ бр. 106/22.12.2023 г.), изпълнява функциите на Висш прокурорски съвет, прие, на основание чл. 186, ал. 7 от ЗСВ , окончателен списък на одобрените кандидати за младши прокурори, съобразно заявеното им желание, както следва: 1. Данчо Тодоров – Софийска районна... Още »
 • Пресцентър
  Прокурорската колегия, която изпълнява функциите на Висш прокурорски съвет, не наложи дисциплинарното наказание на Димитър Николов – прокурор в Районна прокуратура – Враца
  17.07.2024
  17 юли 2024 година Прокурорската колегия, която, на основание § 23, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на КРБ (обн. в ДВ бр. 106/22.12.2023 г.), изпълнява функциите на Висш прокурорски съвет, не установи данни за наличие на конфликт на интереси по чл. 175и, ал. 1 от ЗСВ по отношение на Димитър Николов – прокурор в Районна прокуратура – Враца. Колегията не му наложи дисциплинарно... Още »
 • Пресцентър
  Представляващият Прокурорската колегия връчи отличие „личен почетен знак първа степен - златен“ на Красимира Вълчева, дългогодишен прокурор във Върховна прокуратура
  17.07.2024
  17 юли 2024 година Заседанието на Прокурорската колегия, която изпълнява функциите на  Висш прокурорски съдебен съвет, започна с връчване на отличие на поощрен магистрат по реда на чл. 3030 от ЗСВ. Господин Стефан Петров - представляващ Прокурорската колегия, връчи отличието „личен почетен знак първа степен - златен“ на Красимира Вълчева, като отправи пожелания за здраве и... Още »
 • Пресцентър
  Прокурорската колегия, която изпълнява функциите на Висш прокурорски съвет, наложи дисциплинарното наказание „забележка“ на Надежда Куюмджиева-Тодорова – следовател в следствения отдел при Софийска градска прокуратура
  17.07.2024
  17 юли 2024 година Прокурорската колегия, която, на основание § 23, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на КРБ (обн. в ДВ бр. 106/22.12.2023 г.), изпълнява функциите на Висш прокурорски съвет, наложи на Надежда Куюмджиева-Тодорова – следовател в следствения отдел при Софийска градска прокуратура, дисциплинарно наказание по чл. 308, ал. 1, т. 1 ЗСВ – „забележка“, за допуснато от... Още »
 • Пресцентър
  Прокурорската колегия, която изпълнява функциите на Висш прокурорски съвет, прие окончателен списък на одобрените кандидати за младши следователи, съобразно заявеното им желание
  17.07.2024
  17 юли 2024 година   Прокурорската колегия, която, на основание § 23, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на КРБ (обн. в ДВ бр. 106/22.12.2023 г.), изпълнява функциите на Висш прокурорски съвет, прие, на основание чл. 186, ал. 7 от ЗСВ , окончателен списък на одобрените кандидати за младши следователи, съобразно заявеното им желание, както следва:  1. Атанас Маринов – Военно-окръжна... Още »
 • Пресцентър
  Прокурорската колегия, която изпълнява функциите на Висш прокурорски съвет, прие решения и изрази становища във връзка с имоти на съдебната власт
  17.07.2024
  17 юли 2024 година   Прокурорската колегия, която, на основание § 23, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на КРБ (обн. в ДВ бр. 106/22.12.2023 г.), изпълнява функциите на Висш прокурорски съвет, прие за сведение решения на Комисия „Управление на собствеността“ към Съдийската колегия на ВСС, във връзка с изготвените документи за провеждане на обществени поръчки за текущ ремонт на... Още »
 • Пресцентър
  Прокурорската колегия, която изпълнява функциите на Висш прокурорски съвет, образува дисциплинарно производство за налагане на дисциплинарно наказание на Методи Велков – прокурор в Районна прокуратура - Бургас
  17.07.2024
  17 юли 2024 година Прокурорската колегия, която, на основание § 23, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на КРБ (обн. в ДВ бр. 106/22.12.2023 г.), изпълнява функциите на Висш прокурорски съвет, на основание чл. 316, ал. 1 от Закона за съдебната власт, образува дисциплинарно производство за налагане на дисциплинарно наказание на Методи Велков – прокурор в Районна прокуратура – Бургас,... Още »
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Добро управление
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
СЪОБЩЕНИЕ
На основание чл.7 и сл.от Наредба № 10 от 30 октомври 2023 г. за подбора, статута и дейността на медиаторите в съдебните центрове по медиация. Открива, на основание чл. 7, ал. 1 от Наредба № 10 от 30 октомври 2023 г. за подбора, статута и дейността на медиаторите в съдебните центрове по медиация, като първи етап, 28 (двадесет и осем) процедури по извършване на подбор на общо 254 медиатори ...
Още »
РЕШЕНИЯ НА ВРЕМЕННАТА КОМИСИЯ ЗА ПРОВЕРКА СЪПРИЧАСТНОСТА НА СЪДИИ ПО СЛУЧАЯ „МАРТИН БОЖАНОВ - НОТАРИУСА“
РЕШЕНИЯ НА ВРЕМЕННАТА КОМИСИЯ ЗА ПРОВЕРКА СЪПРИЧАСТНОСТА НА СЪДИИ ПО СЛУЧАЯ „МАРТИН БОЖАНОВ - НОТАРИУСА“
Още »
ДОКУМЕНТИ, СВЪРЗАНИ С ДЕЙНОСТТА НА ГРУПАТА ОКОЛО МАРТИН БОЖАНОВ/раздел, създаден съгласно решение на прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет/
ДОКУМЕНТИ, СВЪРЗАНИ С ДЕЙНОСТТА НА ГРУПАТА ОКОЛО МАРТИН БОЖАНОВ/раздел, създаден съгласно решение на прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет/
Още »
ПЪЛЕН СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ ОТ РАБОТНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 28.12.2023 г.
ПЪЛЕН СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ ОТ РАБОТНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 28.12.2023 г.
Още »
Съобщение
в Портала за електронно обучение на НИП са достъпни видеоматериали за самообучение по теми, свързани с използването на модул „Натовареност“ в ЕИСС
Още »
Анкетно проучване за оценка на действащото законодателство, свързано с уредбата на института на съдебните заседатели
Анкетно проучване за оценка на действащото законодателство, свързано с уредбата на института на съдебните заседатели
Още »
Проучване сред потребителите на съдилищата в Република България
Проучване сред потребителите на съдилищата в Република България
Още »
Национален координационен механизъм за върховенство на правото
Национален координационен механизъм за върховенство на правото
Още »
ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА КАНДИДАТИ ЗА 7 (седем) ЕВРОПЕЙСКИ ДЕЛЕГИРАНИ ПРОКУРОРИ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА КАНДИДАТИ ЗА 7 (седем) ЕВРОПЕЙСКИ ДЕЛЕГИРАНИ ПРОКУРОРИ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Още »
Процедура за избор на национален член от Република България и помощник на националния член в Евроюст
Процедура за избор на национален член от Република България и помощник на националния член в Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на наказателното правосъдие (Евроюст)
Още »
СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО ЗА ПРИНУДИТЕЛНО СЪБИРАНЕ ВЗЕМАНИЯТА НА ОРГАНИТЕ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ
СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО ЗА ПРИНУДИТЕЛНО СЪБИРАНЕ ВЗЕМАНИЯТА НА ОРГАНИТЕ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ
Още »
Договор за застраховка живота и трудоспособността от 28.12.2023 год.
Договор № ВСС-15855/28.12.2023 г. между Висш съдебен съвет и Животозастрахователна компания „СЪГЛАСИЕ“ АД за групова застраховка „Злополука” на общо 15 486,5 действащи и предстоящи за назначаване застраховани лица
Още »
Доклад на проф. д-р Кейс Стерк относно подбора и повишаването на съдии в европейското право
Доклад на проф. д-р Кейс Стерк относно подбора и повишаването на съдии в европейското право
Още »
ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА СЛУЧАИТЕ НА ПОСЕГАТЕЛСТВО СРЕЩУ НЕЗАВИСИМОСТТА НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ
Публичен регистър на случаите на посегателство срещу независимостта на съдебната власт
Още »
Декларация по ЗПУКИ
Регистър с декларации по Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
Още »
Разпределение на делата
Случайно разпределение на делата
Още »
Съобщения и обяви
Съобщения и обяви
Още »
Процедура за избор на главен прокурор на Република България
Процедура за избор на главен прокурор на Република България
Още »
ПОКАНИ ОТ СЪДИЛИЩА ЗА КОМАНДИРОВАНЕ НА СЪДИИ
ПОКАНИ ОТ СЪДИЛИЩА ЗА КОМАНДИРОВАНЕ НА СЪДИИ
Още »
ДОКЛАД ЗА МОДЕЛ 4, разработен в рамките на Дейност 1 „Разработване на модел за оптимизация на съдебната карта на българските съдилища и прокуратури“
Доклад за Модел 4, разработен в рамките на Дейност 1 „Разработване на модел за оптимизация на съдебната карта на българските съдилища и прокуратури“
Още »
Ведомствени жилища
Информация от Жилищна комисия към ВСС
Още »
СТАНОВИЩЕ НА НАКАЗАТЕЛНА КОЛЕГИЯ НА ВКС
СТАНОВИЩЕ НА НАКАЗАТЕЛНА КОЛЕГИЯ НА ВКС
Още »
Резюме на доклада за извършения одит на информационната сигурност на Централизираната система за случайно разпределение на делата
Резюме на доклада за извършения одит на информационната сигурност на Централизираната система за случайно разпределение на делата
Още »
Профил на купувача
Профил на купувача на ВСС - Обществени поръчки
Още »
ПРАВИЛА И МЕРКИ ЗА РАБОТА НА СЪДИЛИЩАТА В УСЛОВИЯТА НА ПАНДЕМИЯ
Правила и мерки за работа на съдилищата в условията на пандемия
Още »
Информация за провеждането на открити съдебни заседания във връзка със създадената в страната епидемична обстановка
Информация за провеждането на открити съдебни заседания във връзка със създадената в страната епидемична обстановка
Още »
Дисциплинарна практика
Регистър на Комисия по дисциплинарните производства към Висшия съдебен съвет, по години
Още »
Съдебна статистика, регистри
Отчетни доклади, статистически форми и регистри свързани с ВСС подредени по категории
Още »
ЗАЩИТА НА ПОДАВАЩИТЕ СИГНАЛИ ПО ЗЗЛПСПОИН
ИНФОРМАЦИЯ ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛИ ЗА НЕРЕДНОСТИ ВЪВ ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Още »
ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
Още »
Доклад относно предложения за разрешаване на проблеми при случайното разпределение на делата
Доклад относно предложения за разрешаване на проблеми при случайното разпределение на делата
Още »
Архив
Архивирани по-важни раздели, материали, документи
Още »
Онлайн
Гледай »
Единен портал за електронно правосъдие
Към портала »
Подаване на сигнали за сериозни нередности по НПВУ
Подай сигнал тук »
Жалби и сигнали срещу корупция
Подай сигнал или жалба тук »
Система за приемане и обработване на жалби и сигнали за корупция в съдебната система
Подай жалба или сигнал тук »
Заявление за достъп до информация
Подай заявление тук »
Стажантска програма
Виж повече тук »
Комуникационна стратегия на съдебната власт 2014-2020
Виж повече тук »
Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд