• Пресцентър
  СЪОБЩЕНИЕ ДО УЧАСТНИЦИТЕ В КОНКУРСА ЗА ПЪРВОНАЧАЛНО НАЗНАЧАВАНЕ НА ДЛЪЖНОСТ „СЪДИЯ“ В РАЙОННИТЕ СЪДИЛИЩА
  20.02.2024
  Във връзка с насрочения за 24 февруари 2024 г. (събота) писмен изпит по обявения конкурс за първоначално назначаване на длъжност „съдия“ в районните съдилища, се уведомяват допуснатите кандидати, че влизането в сградата на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ ще се осъществява  САМО  откъм ул. „Св. Климент Охридски” № 6, през бариерата на... Още »
 • Пресцентър
  Членове на съдийската и прокурорската колегии на ВСС обсъдиха актуални въпроси за съдебната реформа с представители на Европейската комисия
  22.02.2024
  22 февруари 2024 година Членове на съдийската колегия, изпълняваща функциите на Висш съдебен съвет (ВСС), съгласно § 23, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на КРБ (обн. ДВ, бр. 106/22.12.2023 г.), както и на прокурорската колегия, която на същите основания, изпълнява функциите на Висш прокурорски съвет (ВПС), проведоха онлайн среща чрез видеоконферентна връзка, с представители на Европейската комисия... Още »
 • Пресцентър
  Гражданският съвет към ВСС продължава обсъждането на предложения за промени в ЗИД на ЗСВ, НПК и други нормативни актове
  22.02.2024
  22 февруари 2024 година Гражданският съвет към Висшия съдебен съвет ще продължи на насроченото за 23 февруари 2024 г. от 9,30 ч. заседание обсъждането на предложения към Закона за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт, Наказателно-процесуалния кодекс и други нормативни актове, свързани със ЗСВ. Те са представени от Камарата на следователите в България, Асоциацията на... Още »
 • Пресцентър
  Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, която изпълнява функциите на Висш прокурорски съвет, назначи Милен Миков за районен прокурор на Районна прокуратура – Габрово
  21.02.2024
  21 февруари 2024 година Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, която на основание § 23, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на КРБ (обн. в ДВ бр. 106/22.12.2023 г.), изпълнява функциите на Висш прокурорски съвет, избра с 6 гласа „За“ и  2 гласа „Против“ Милен Миков за „административен ръководител - районен прокурор“ на Районна прокуратура –... Още »
 • Пресцентър
  Прокурорската колегия на ВСС, която изпълнява функциите на Висш прокурорски съвет, определи Светослав Калчев за и. ф. административен ръководител на Апелативна прокуратура – Велико Търново
  21.02.2024
  21 февруари 2024 година Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, която на основание § 23, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на КРБ (обн. в ДВ бр. 106/22.12.2023 г.), изпълнява функциите на Висш прокурорски съвет, освободи, на основание чл. 129, ал. 3, т. 2 от КРБ, във връзка с чл. 175, ал. 1 от ЗСВ, Таня Иванова от заеманата длъжност „административен ръководител – апелативен... Още »
 • Пресцентър
  Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, която изпълнява функциите на Висш прокурорски съвет, поощри с личен почетен знак първа степен – златен и парична награда Илия Илиев – следовател в НСлС
  21.02.2024
  21 февруари 2024 година Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, която на основание § 23, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на КРБ (обн. в ДВ бр. 106/22.12.2023 г.), изпълнява функциите на Висш прокурорски съвет, поощри, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. „а“ и ал. 3, т. 1, във връзка с чл. 304, ал. 1 от ЗСВ, Илия Илиев – следовател в НСлС, с отличие „личен почетен... Още »
 • Пресцентър
  Прокурорската колегия на ВСС, която изпълнява функциите на Висш прокурорски съвет, откри процедура за избор на административен ръководител на Софийска районна прокуратура
  21.02.2024
  21 февруари 2024 година         Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, която на основание § 23, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на КРБ (обн. в ДВ бр. 106/22.12.2023 г.), изпълнява функциите на Висш прокурорски съвет, откри, на основание чл. 194а, ал. 1 от ЗСВ, процедура за избор на административен ръководител – районен прокурор на Софийска районна... Още »
 • Пресцентър
  Прокурорската колегия на ВСС, която изпълнява функциите на Висш прокурорски съвет, отмени дисциплинарното наказание „забележка“ на Десислава Първанова – прокурор в Районна прокуратура – Стара Загора
  21.02.2024
  21 февруари 2024 година Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, която на основание § 23, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на КРБ (обн. в ДВ бр. 106/22.12.2023 г.), изпълнява функциите на Висш прокурорски съвет, на основание чл. 314, ал. 4 ЗСВ, отмени наложеното със заповед РП № 226/15.11.2023 г. на административния ръководител на Районна прокуратура – Стара Загора, дисциплинарно... Още »
 • Пресцентър
  Прокурорската колегия на ВСС, която изпълнява функциите на Висш прокурорски съвет, преназначи един прокурор по реда на чл. 194, ал. 1 от ЗСВ от Районна прокуратура – Шумен в Районна прокуратура - Сливен
  21.02.2024
  21 февруари 2024 година Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, която на основание § 23, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на КРБ (обн. в ДВ бр. 106/22.12.2023 г.), изпълнява функциите на Висш прокурорски съвет, на основание чл. 194, ал. 1 от ЗСВ, закри 1 щатна длъжност „прокурор“ в Районна прокуратура – Шумен и разкри 1 щатна длъжност „прокурор“ в Районна... Още »
 • Пресцентър
  Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, която изпълнява функциите на Висш прокурорски съвет, образува дисциплинарно производство срещу Невена Зартова – прокурор в Софийска районна прокуратура
  21.02.2024
  21 февруари 2024 година Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, която на основание § 23, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на КРБ (обн. в ДВ бр. 106/22.12.2023 г.), изпълнява функциите на Висш прокурорски съвет, на основание чл. 316, ал. 1 от Закона за съдебната власт, образува дисциплинарно производство за налагане на дисциплинарно наказание на Невена Зартова – прокурор в Софийска... Още »
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
ПЪЛЕН СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ ОТ РАБОТНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 28.12.2023 г.
ПЪЛЕН СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ ОТ РАБОТНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 28.12.2023 г.
Още »
Национален координационен механизъм за върховенство на правото
Национален координационен механизъм за върховенство на правото
Още »
Доклад относно предложения за разрешаване на проблеми при случайното разпределение на делата
Доклад относно предложения за разрешаване на проблеми при случайното разпределение на делата
Още »
Процедура за избор на главен прокурор на Република България
Процедура за избор на главен прокурор на Република България
Още »
ПОКАНИ ОТ СЪДИЛИЩА ЗА КОМАНДИРОВАНЕ НА СЪДИИ
ПОКАНИ ОТ СЪДИЛИЩА ЗА КОМАНДИРОВАНЕ НА СЪДИИ
Още »
СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО ЗА ПРИНУДИТЕЛНО СЪБИРАНЕ ВЗЕМАНИЯТА НА ОРГАНИТЕ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ
СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО ЗА ПРИНУДИТЕЛНО СЪБИРАНЕ ВЗЕМАНИЯТА НА ОРГАНИТЕ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ
Още »
Анкетно проучване за оценка на действащото законодателство, свързано с уредбата на института на съдебните заседатели
Анкетно проучване за оценка на действащото законодателство, свързано с уредбата на института на съдебните заседатели
Още »
Проучване сред потребителите на съдилищата в Република България
Проучване сред потребителите на съдилищата в Република България
Още »
ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА КАНДИДАТИ ЗА 7 (седем) ЕВРОПЕЙСКИ ДЕЛЕГИРАНИ ПРОКУРОРИ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА КАНДИДАТИ ЗА 7 (седем) ЕВРОПЕЙСКИ ДЕЛЕГИРАНИ ПРОКУРОРИ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Още »
Процедура за избор на национален член от Република България и помощник на националния член в Евроюст
Процедура за избор на национален член от Република България и помощник на националния член в Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на наказателното правосъдие (Евроюст)
Още »
Договор за застраховка живота и трудоспособността от 28.12.2023 год.
Договор № ВСС-15855/28.12.2023 г. между Висш съдебен съвет и Животозастрахователна компания „СЪГЛАСИЕ“ АД за групова застраховка „Злополука” на общо 15 486,5 действащи и предстоящи за назначаване застраховани лица
Още »
Доклад на проф. д-р Кейс Стерк относно подбора и повишаването на съдии в европейското право
Доклад на проф. д-р Кейс Стерк относно подбора и повишаването на съдии в европейското право
Още »
ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА СЛУЧАИТЕ НА ПОСЕГАТЕЛСТВО СРЕЩУ НЕЗАВИСИМОСТТА НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ
Публичен регистър на случаите на посегателство срещу независимостта на съдебната власт
Още »
Декларация по ЗПУКИ
Регистър с декларации по Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
Още »
Разпределение на делата
Случайно разпределение на делата
Още »
Съобщения и обяви
Съобщения и обяви
Още »
ДОКЛАД ЗА МОДЕЛ 4, разработен в рамките на Дейност 1 „Разработване на модел за оптимизация на съдебната карта на българските съдилища и прокуратури“
Доклад за Модел 4, разработен в рамките на Дейност 1 „Разработване на модел за оптимизация на съдебната карта на българските съдилища и прокуратури“
Още »
Ведомствени жилища
Информация от Жилищна комисия към ВСС
Още »
СТАНОВИЩЕ НА НАКАЗАТЕЛНА КОЛЕГИЯ НА ВКС
СТАНОВИЩЕ НА НАКАЗАТЕЛНА КОЛЕГИЯ НА ВКС
Още »
Резюме на доклада за извършения одит на информационната сигурност на Централизираната система за случайно разпределение на делата
Резюме на доклада за извършения одит на информационната сигурност на Централизираната система за случайно разпределение на делата
Още »
Профил на купувача
Профил на купувача на ВСС - Обществени поръчки
Още »
ПРАВИЛА И МЕРКИ ЗА РАБОТА НА СЪДИЛИЩАТА В УСЛОВИЯТА НА ПАНДЕМИЯ
Правила и мерки за работа на съдилищата в условията на пандемия
Още »
Информация за провеждането на открити съдебни заседания във връзка със създадената в страната епидемична обстановка
Информация за провеждането на открити съдебни заседания във връзка със създадената в страната епидемична обстановка
Още »
Дисциплинарна практика
Регистър на Комисия по дисциплинарните производства към Висшия съдебен съвет, по години
Още »
Съдебна статистика, регистри
Отчетни доклади, статистически форми и регистри свързани с ВСС подредени по категории
Още »
ЗАЩИТА НА ПОДАВАЩИТЕ СИГНАЛИ ПО ЗЗЛПСПОИН
ИНФОРМАЦИЯ ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛИ ЗА НЕРЕДНОСТИ ВЪВ ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Още »
ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
Още »
Архив
Архивирани по-важни раздели, материали, документи
Още »
Онлайн
Гледай »
Единен портал за електронно правосъдие
Към портала »
Подаване на сигнали за сериозни нередности по НПВУ
Подай сигнал тук »
Жалби и сигнали срещу корупция
Подай сигнал или жалба тук »
Система за приемане и обработване на жалби и сигнали за корупция в съдебната система
Подай жалба или сигнал тук »
Заявление за достъп до информация
Подай заявление тук »
Стажантска програма
Виж повече тук »
Комуникационна стратегия на съдебната власт 2014-2020
Виж повече тук »
Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд