Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет повиши в по-горен ранг шестима съдии

16 март 2020 г.

Съдийската колегия на Висшия съдебен повиши повиши, на основание чл. 234 от ЗСВ, Ивиана Димчева Йорданова - Наумова - съдия в Софийския районен съд, Цветанка Тодорова Бенина - съдия в Софийския районен съд, Стоян Тодоров Михов - съдия в Софийския районен съд, Петър Христов Маргаритов - административен ръководител - председател на Районен съд – Смолян и Ивайло Асенов Йорданов – съдия в Районен съд - Русе, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС“, считано от датата на встъпване в длъжност и повиши Елена Любомирова Донкова - съдия в Софийския районен съд, с ранг „съдия в ОС“, на място в по-горен ранг „съдия в АС“, считано от датата на встъпване в длъжност.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд