Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съобщение до кандидатите за младши съдии в окръжните съдилища, младши прокурори в районните прокуратури и за младши следователи в следствените отдели в окръжните прокуратури

16 март 2020 година

Във връзка с обявеното извънредно положение на територията на Република България уведомяваме кандидатите за младши съдии в окръжните съдилища, младши прокурори в районните прокуратури и за младши следователи в следствените отдели в окръжните прокуратури, че с решения на Съдийската и Прокурорската колегии на Висшия съдебен съвет от 16 март 2020 г. е отложено провеждането на  писмените изпити:

  • за младши съдии на 4 април 2020 г.;
  • за младши прокурори на  11 април 2020 г. и
  • за младши следователи на 25 април 2020 г.

Датата, часът и мястото на провеждане на  конкурсите, ще бъдат допълнително обявени с  последващи решения на колегиите и ще бъдат обнародвани в Държавен вестник.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд