Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
До отмяна на извънредното положение Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет ще провежда заседанията си чрез видеоконферентна връзка

01 април 2020 година

Във връзка с обявеното извънредно положение на територията на Република България, Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет съобщава, че продължава да осъществява законоустановените си правомощия чрез провеждане на регулярни публични заседания, организирани дистанционно с видеоконферентна връзка, и излъчвани пряко в интернет.  Мерките са предприети, относно ограничаване разпространението на COVID – 19 и се прилагат до отмяна на извънредното положение.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет проведе първото за колегията  дистанционно онлайн заседание чрез видеоконферентна връзка, в което участваха: Председателстващ – Иван Гешев – главен прокурор, г-н Георги Кузманов, г-жа Даниела Машева, г-н Огнян Дамянов, г-н Пламен Найденов, г-н Евгени Диков, г-жа Гергана Мутафова, г-н Йордан Стоев, г-жа Калина Чапкънова и г-жа Светлана Бошнакова.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд