Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет увеличи щатната численост на съдебни служители в администрацията на главния прокурор

01 април 2020 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет разкри, на основание чл. 30, ал. 5, т. 8 от ЗСВ, една щатна бройка за длъжност „прокурорски помощник“ в Администрацията на главния прокурор, Кабинет на главния прокурор, с оглед необходимостта от осигуряване на дейността и подпомагане на работата на главния прокурор и неговите заместници.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет разкри, на основание чл. 30, ал. 5, т. 8 от ЗСВ и три щатни бройки за съдебни служители в Администрацията на главния прокурор, Дирекция „БСДУПБ“, сектор „Управление на почивните бази“, УБ „Боровец“ – к.к Боровец за длъжностите „помощник-готвач“, „шофьор-снабдител“ и „камериер“ и трансформира една щатна длъжност „младши специалист – администратор и домакин“ в една щатна длъжност  „главен специалист-администратор и домакин“, с оглед нормалното функциониране на учебната база.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд