Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет прие за сведение решение на Върховния административен съд

01 април 2020 година

Прокурорската колегия прие за сведение решение № 2836 от 24.02.2020 г. на Върховния административен съд - Петчленен състав - ІІ колегия, по адм. дело № 6902/2019 г., с което се оставя в сила решение № 5933 от 18.04.2019 г., постановено по адм. дело № 9530/2018 г. на тричленен състав на ВАС, Шесто отделение, с което се отхвърля жалбата на административния ръководител на Софийска градска прокуратура против решение по точка 3.1 от протокол № 17/20.06.2018 г. на Прокурорската колегия на ВСС, с което е отменено наложеното със заповед № 1423/10.05.2018г. на административния ръководител на СГП дисциплинарно наказание „забележка“ на Илияна Вескова Димова – следовател в Следствен отдел към Софийска градска прокуратура.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд