Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС определи и. ф. „адм. ръководител“ на РП – Ямбол и и. ф. „адм. ръководител“ на ОП – Пазарджик, поради изтичащ мандат

01 април 2020 година

На основание чл. 175, ал. 4, изр. 2 от ЗСВ, Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет определи Мина Желева Грънчарова – административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура – Ямбол за изпълняващ функциите „административен ръководител – районен прокурор“ на Районна прокуратура – Ямбол, считано от 03.04.2020 г., до встъпване в длъжност на нов административен ръководител.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет определи Васил Малинов Малинов – административен ръководител – окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Пазарджик за изпълняващ функциите „административен ръководител – окръжен прокурор“ на Окръжна прокуратура – Пазарджик, считано от 09.04.2020 г., до встъпване в длъжност на нов административен ръководител.

Към настоящия момент прокурор Грънчарова и прокурор Малинов заемат длъжностите на административни ръководители на съответните прокуратури. Поради изтичащия им първи мандат и с цел нормалното функциониране и осигуряване на ефективно ръководство на дейността на двете прокуратури, са направени предложения от главния прокурор за определяне на прокурор Грънчарова за изпълняващ функциите „административен ръководител – районен прокурор“ на Районна прокуратура – Ямбол и определяне на прокурор Малинов за изпълняващ функциите „административен ръководител – окръжен прокурор“ на Окръжна прокуратура – Пазарджик, до встъпване в длъжност на нови административни ръководители.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд