Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС прие за сведение заповед на административния ръководител на Окръжен съд – Бургас, с която е обърнато внимание на съдия Галя Белева

7 април 2020 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет прие за сведение заповед № 121/11.02.2020 г.   на административния ръководител на Окръжен съд – Бургас, с която, на основание чл. 327, ал.1 от Закона за съдебната власт, е обърнато внимание на Галя Василева Белева – съдия в Окръжен съд – Бургас. Заповедта е приложена към кадровото дело на съдията, на основание чл. 327, ал.3 ЗСВ.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд