Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет командирова постоянни преподаватели на кандидатите за младши прокурори и младши следователи за учебната 2020 - 2021 година

22 юли 2020 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, на основание чл. 262, ал. 3 от ЗСВ, във връзка с решение на Управителния съвет на Националния институт на правосъдието по Протокол №117/13.07.2020 г., командирова като постоянни преподаватели по наказателно право и процес на кандидатите за младши прокурори за съдебната учебна 2020 - 2021 година Нина Стефанова Янева – прокурор в Софийска градска прокуратура и Искра Трайкова Билярска – прокурор в Окръжна прокуратура – София, а за постоянни преподаватели по наказателно право и процес на кандидатите за младши следователи - Румяна Ангелова Тозова-Пейчева и Бисерка Иванова Стоянова - следователи в Национална следствена служба, считано от 15.09.2020 г.

Колегията прие за сведение информацията относно оценките на магистрати, за работата им като постоянни преподаватели за срока на командироването им, като същите да бъдат приложени към кадровите им досиета.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд