Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет взе решение, относно допълнителното трудово възнаграждение при заместване на административен ръководител

22 юли 2020 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет взе решение, по предложението на Красимира Филипова – заместник на Главния прокурор при Върховна касационна прокуратура, относно допълнително трудово възнаграждение при заместване на административен ръководител, да изпрати материалите на Комисията по правни въпроси към Висшия съдебен съвет с искане за становище и предложение за проект на решение.

Предложението на г-жа Филипова е текстът да добие следната редакция: „При заместване на административен ръководител от съдия, прокурор или следовател, който не е заместник на административния ръководител, да се изплаща допълнително трудово възнаграждение, във връзка с чл. 259, ал. 1 от КТ, при спазване Правилата за определяне на индивидуалните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи и в рамките на утвърдените бюджетни средства на съответния орган на съдебната власт“.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд