Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет разкри 12 щатни бройки са служители в Бюрото по защита при Главния прокурор

22 юли 2020 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, на основание чл. 3, ал. 1 от Правилата за устройството и дейността на Бюрото по защита при Главния прокурор и изпълнението на мерките за специална защита, разкри дванадесет щатни бройки за служители в Бюрото по защита при главния прокурор. Необходимостта от увеличаване на щатната численост е поради нарастващия обем работа по организацията и осъществяването на специална защита и осигуряване на ефективното й изпълнение.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд