Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет прие за сведение Решение на Върховния административен съд

22 юли 2020 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет прие за сведение Решение №9788 от 16.07.2020 г. на Върховния административен съд - Петчленен състав - ІІ колегия, по адм. дело № 2182/2020 г., с което оставя в сила решение № 17627 от 20.12.2019 г., постановено по адм. дело № 5818/2019 г. на тричленен състав на ВАС, Шесто отделение, с което се отхвърля оспорването по жалба на Петър Петров Смолички срещу решение по т.2 на Протокол № 13 от заседание на прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет от 08.05.2019 г., с което, в качеството му на прокурор в СРП, за извършено дисциплинарно нарушение по смисъла на чл.307, ал.3, т.3 от ЗСВ му е наложено дисциплинарно наказание по чл.308, ал.1, т.6 от ЗСВ – „дисциплинарно освобождаване от длъжност“.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд