Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС обсъди становище относно § 14 от Заключителните разпоредби на ЗИД на ЗМДВИП

23 юли 2020 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет обсъди становище относно тълкуване на § 14 от Заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение. Обсъждането се проведе по молба на председателя на Софийския районен съд, във връзка с искане от съдия за ползване на платен годишен отпуск.

Колегията прие, че въпросът е от компетентността на административните ръководители на съдилищата, като в техните правомощия е изготвянето на график за ползване на платен годишен отпуск от съдиите, като се обезпечи работата на органите на съдебната власт, чрез осигуряване на достатъчно съдебни състави за разглеждането на насрочените дела.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд