Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС прие становище относно избора на нов състав на Комисиите по професионална етика в съдилищата

23 юли 2020 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет указа на административните ръководители на съдилищата при изтекъл или изтичащ мандат на Комисиите по професионална етика (КПЕ) в съответния орган на съдебната власт, да организират в срок до 15 септември 2020 г., провеждането на общи събрания на съдилищата за избор на нов състав на комисиите.

Провеждането на общи събрания следва да се извърши при спазване на противоепидемичните мерки, регламентирани в „Правила и мерки за работа на съдилищата при условията на пандемия“.

До провеждане на Общо събрание за избор на нов състав на комисиите към съответния орган на съдебната власт, правомощията на комисиите следва да се осъществяват от досегашния ѝ състав.

Решението ще бъде изпратено на съдилищата за сведение и изпълнение.

То е предложено от Комисията по професионална етика към Съдийската колегия във връзка със запитване от членовете на КПЕ при Софийски градски съд.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд